Red Storm

Red Storm

Tên khác: Không có
Tác giả: Cyungchan Noh, Hyun Ahm
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Death Place, Ham Truyện, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 09/07/2016

Một người đàn ông từ trên trời rơi xuống sa mạc và được một cậu nhóc cứu đem về làng! để trả ơn cậu ấy người đàn ông đã dạy cậu nhóc khả năng chiến đấu để bảo vệ ngôi làng của mình cũng như chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu sau này của mình.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Red Storm – Chap 259 27/09/2017
2 Red Storm – Chap 258 21/09/2017
3 Red Storm – Chap 257 18/09/2017
4 Red Storm – Chap 256 12/09/2017
5 Red Storm – Chap 255 08/09/2017
6 Red Storm – Chap 254 31/08/2017
7 Red Storm – Chap 253 29/08/2017
8 Red Storm – Chap 252 28/08/2017
9 Red Storm – Chap 251 26/08/2017
10 Red Storm – Chap 250 25/08/2017
11 Red Storm – Chap 249 24/08/2017
12 Red Storm – Chap 248 23/08/2017
13 Red Storm – Chap 247 22/08/2017
14 Red Storm – Chap 246 19/08/2017
15 Red Storm – Chap 245 18/08/2017
16 Red Storm – Chap 244 17/08/2017
17 Red Storm – Chap 243 15/08/2017
18 Red Storm – Chap 242 14/08/2017
19 Red Storm – Chap 241 12/08/2017
20 Red Storm – Chap 240 11/08/2017
21 Red Storm – Chap 239 09/08/2017
22 Red Storm – Chap 238 08/08/2017
23 Red Storm – Chap 237 07/08/2017
24 Red Storm – Chap 236 05/08/2017
25 Red Storm – Chap 235 04/08/2017
26 Red Storm – Chap 234 03/08/2017
27 Red Storm – Chap 233 02/08/2017
28 Red Storm – Chap 232 29/07/2017
29 Red Storm – Chap 231 26/07/2017
30 Red Storm – Chap 230 21/07/2017
31 Red Storm – Chap 229 15/07/2017
32 Red Storm – Chap 228 11/07/2017
33 Red Storm – Chap 227 09/05/2017
34 Red Storm – Chap 226 08/05/2017
35 Red Storm – Chap 225 20/02/2017
36 Red Storm – Chap 224 19/02/2017
37 Red Storm – Chap 223 22/01/2017
38 Red Storm – Chap 222 19/12/2016
39 Red Storm – Chap 221 19/12/2016
40 Red Storm – Chap 220 17/12/2016
41 Red Storm – Chap 219 12/11/2016
42 Red Storm – Chap 218 05/11/2016
43 Red Storm – Chap 217 29/10/2016
44 Red Storm – Chap 216 22/10/2016
45 Red Storm – Chap 215 15/10/2016
46 Red Storm – Chap 214 09/10/2016
47 Red Storm – Chap 213 02/10/2016
48 Red Storm – Chap 212 25/09/2016
49 Red Storm – Chap 211 11/09/2016
50 Red Storm – Chap 210 03/09/2016
51 Red Storm – Chap 209 30/08/2016
52 Red Storm – Chap 208 30/08/2016
53 Red Storm – Chap 207 14/08/2016
54 Red Storm – Chap 206 07/08/2016
55 Red Storm – Chap 205 31/07/2016
56 Red Storm – Chap 204 24/07/2016
57 Red Storm – Chap 203 18/07/2016
58 Red Storm – Chap 202 13/07/2016
59 Red Storm – Chap 201 12/07/2016
60 Red Storm – Chap 200 12/07/2016
61 Red Storm – Chap 199 08/07/2016
62 Red Storm – Chap 198 08/07/2016
63 Red Storm – Chap 197 08/07/2016
64 Red Storm – Chap 196 08/07/2016
65 Red Storm – Chap 195 08/07/2016
66 Red Storm – Chap 194 08/07/2016
67 Red Storm – Chap 193 08/07/2016
68 Red Storm – Chap 192 08/07/2016
69 Red Storm – Chap 191 08/07/2016
70 Red Storm – Chap 190 08/07/2016
71 Red Storm – Chap 189 08/07/2016
72 Red Storm – Chap 188 08/07/2016
73 Red Storm – Chap 187 08/07/2016
74 Red Storm – Chap 186 08/07/2016
75 Red Storm – Chap 185 08/07/2016
76 Red Storm – Chap 184 08/07/2016
77 Red Storm – Chap 183 08/07/2016
78 Red Storm – Chap 182 08/07/2016
79 Red Storm – Chap 181 08/07/2016
80 Red Storm – Chap 180 08/07/2016
81 Red Storm – Chap 179 08/07/2016
82 Red Storm – Chap 178 08/07/2016
83 Red Storm – Chap 177 08/07/2016
84 Red Storm – Chap 176 08/07/2016
85 Red Storm – Chap 175 08/07/2016
86 Red Storm – Chap 174 08/07/2016
87 Red Storm – Chap 173 08/07/2016
88 Red Storm – Chap 172 08/07/2016
89 Red Storm – Chap 171 08/07/2016
90 Red Storm – Chap 170 08/07/2016
91 Red Storm – Chap 169 08/07/2016
92 Red Storm – Chap 168 08/07/2016
93 Red Storm – Chap 167 08/07/2016
94 Red Storm – Chap 166 08/07/2016
95 Red Storm – Chap 165 08/07/2016
96 Red Storm – Chap 164 08/07/2016
97 Red Storm – Chap 163 08/07/2016
98 Red Storm – Chap 162 08/07/2016
99 Red Storm – Chap 161 08/07/2016
100 Red Storm – Chap 160 08/07/2016
101 Red Storm – Chap 159 08/07/2016
102 Red Storm – Chap 158 08/07/2016
103 Red Storm – Chap 157 08/07/2016
104 Red Storm – Chap 156 08/07/2016
105 Red Storm – Chap 155 08/07/2016
106 Red Storm – Chap 154 08/07/2016
107 Red Storm – Chap 153 08/07/2016
108 Red Storm – Chap 152 08/07/2016
109 Red Storm – Chap 151 08/07/2016
110 Red Storm – Chap 150 08/07/2016
111 Red Storm – Chap 149 08/07/2016
112 Red Storm – Chap 148 08/07/2016
113 Red Storm – Chap 147 08/07/2016
114 Red Storm – Chap 146 08/07/2016
115 Red Storm – Chap 145 08/07/2016
116 Red Storm – Chap 144 08/07/2016
117 Red Storm – Chap 143 08/07/2016
118 Red Storm – Chap 142 08/07/2016
119 Red Storm – Chap 141 08/07/2016
120 Red Storm – Chap 140 08/07/2016
121 Red Storm – Chap 139 08/07/2016
122 Red Storm – Chap 138 08/07/2016
123 Red Storm – Chap 137 08/07/2016
124 Red Storm – Chap 136 08/07/2016
125 Red Storm – Chap 135 08/07/2016
126 Red Storm – Chap 134 08/07/2016
127 Red Storm – Chap 133 08/07/2016
128 Red Storm – Chap 132 08/07/2016
129 Red Storm – Chap 131 08/07/2016
130 Red Storm – Chap 130 08/07/2016
131 Red Storm – Chap 129 08/07/2016
132 Red Storm – Chap 128 08/07/2016
133 Red Storm – Chap 127 08/07/2016
134 Red Storm – Chap 126 08/07/2016
135 Red Storm – Chap 125 08/07/2016
136 Red Storm – Chap 124 08/07/2016
137 Red Storm – Chap 123 08/07/2016
138 Red Storm – Chap 122 08/07/2016
139 Red Storm – Chap 121 08/07/2016
140 Red Storm – Chap 120 08/07/2016
141 Red Storm – Chap 119 08/07/2016
142 Red Storm – Chap 118 08/07/2016
143 Red Storm – Chap 117 08/07/2016
144 Red Storm – Chap 116 08/07/2016
145 Red Storm – Chap 115 08/07/2016
146 Red Storm – Chap 114 08/07/2016
147 Red Storm – Chap 113 08/07/2016
148 Red Storm – Chap 112 08/07/2016
149 Red Storm – Chap 111 08/07/2016
150 Red Storm – Chap 110 08/07/2016
151 Red Storm – Chap 109 08/07/2016
152 Red Storm – Chap 108 08/07/2016
153 Red Storm – Chap 107 08/07/2016
154 Red Storm – Chap 106 08/07/2016
155 Red Storm – Chap 105 08/07/2016
156 Red Storm – Chap 104 08/07/2016
157 Red Storm – Chap 103 08/07/2016
158 Red Storm – Chap 102 08/07/2016
159 Red Storm – Chap 101 08/07/2016
160 Red Storm – Chap 100 08/07/2016
161 Red Storm – Chap 99 08/07/2016
162 Red Storm – Chap 98 08/07/2016
163 Red Storm – Chap 97 08/07/2016
164 Red Storm – Chap 96 08/07/2016
165 Red Storm – Chap 95 08/07/2016
166 Red Storm – Chap 94 08/07/2016
167 Red Storm – Chap 93 08/07/2016
168 Red Storm – Chap 92 08/07/2016
169 Red Storm – Chap 91 08/07/2016
170 Red Storm – Chap 90 08/07/2016
171 Red Storm – Chap 89 08/07/2016
172 Red Storm – Chap 88 08/07/2016
173 Red Storm – Chap 87 08/07/2016
174 Red Storm – Chap 86 08/07/2016
175 Red Storm – Chap 85 08/07/2016
176 Red Storm – Chap 84 08/07/2016
177 Red Storm – Chap 83 08/07/2016
178 Red Storm – Chap 82 08/07/2016
179 Red Storm – Chap 81 08/07/2016
180 Red Storm – Chap 80 08/07/2016
181 Red Storm – Chap 79 08/07/2016
182 Red Storm – Chap 78 08/07/2016
183 Red Storm – Chap 77 08/07/2016
184 Red Storm – Chap 76 08/07/2016
185 Red Storm – Chap 75 08/07/2016
186 Red Storm – Chap 74 08/07/2016
187 Red Storm – Chap 73 08/07/2016
188 Red Storm – Chap 72 08/07/2016
189 Red Storm – Chap 71 08/07/2016
190 Red Storm – Chap 70 08/07/2016
191 Red Storm – Chap 69 08/07/2016
192 Red Storm – Chap 68 08/07/2016
193 Red Storm – Chap 67 08/07/2016
194 Red Storm – Chap 66 08/07/2016
195 Red Storm – Chap 65 08/07/2016
196 Red Storm – Chap 64 08/07/2016
197 Red Storm – Chap 63 08/07/2016
198 Red Storm – Chap 62 08/07/2016
199 Red Storm – Chap 61 08/07/2016
200 Red Storm – Chap 60 08/07/2016
201 Red Storm – Chap 59 08/07/2016
202 Red Storm – Chap 58 08/07/2016
203 Red Storm – Chap 57 08/07/2016
204 Red Storm – Chap 56 08/07/2016
205 Red Storm – Chap 55 08/07/2016
206 Red Storm – Chap 54 08/07/2016
207 Red Storm – Chap 53 08/07/2016
208 Red Storm – Chap 52 08/07/2016
209 Red Storm – Chap 51 08/07/2016
210 Red Storm – Chap 50 08/07/2016
211 Red Storm – Chap 49 08/07/2016
212 Red Storm – Chap 48 08/07/2016
213 Red Storm – Chap 47 08/07/2016
214 Red Storm – Chap 46 08/07/2016
215 Red Storm – Chap 45 08/07/2016
216 Red Storm – Chap 41 08/07/2016
217 Red Storm – Chap 44 08/07/2016
218 Red Storm – Chap 43 08/07/2016
219 Red Storm – Chap 42 08/07/2016
220 Red Storm – Chap 40 08/07/2016
221 Red Storm – Chap 39 08/07/2016
222 Red Storm – Chap 38 08/07/2016
223 Red Storm – Chap 37 08/07/2016
224 Red Storm – Chap 36 08/07/2016
225 Red Storm – Chap 35 08/07/2016
226 Red Storm – Chap 34 08/07/2016
227 Red Storm – Chap 33 08/07/2016
228 Red Storm – Chap 32 08/07/2016
229 Red Storm – Chap 31 08/07/2016
230 Red Storm – Chap 30 08/07/2016
231 Red Storm – Chap 29 08/07/2016
232 Red Storm – Chap 28 08/07/2016
233 Red Storm – Chap 27 08/07/2016
234 Red Storm – Chap 26 08/07/2016
235 Red Storm – Chap 25 08/07/2016
236 Red Storm – Chap 24 08/07/2016
237 Red Storm – Chap 23 08/07/2016
238 Red Storm – Chap 22 08/07/2016
239 Red Storm – Chap 21 08/07/2016
240 Red Storm – Chap 20 08/07/2016
241 Red Storm – Chap 19 08/07/2016
242 Red Storm – Chap 18 08/07/2016
243 Red Storm – Chap 17 08/07/2016
244 Red Storm – Chap 16 08/07/2016
245 Red Storm – Chap 15 08/07/2016
246 Red Storm – Chap 14 08/07/2016
247 Red Storm – Chap 13 08/07/2016
248 Red Storm – Chap 12 08/07/2016
249 Red Storm – Chap 11 08/07/2016
250 Red Storm – Chap 10 08/07/2016
251 Red Storm – Chap 9 08/07/2016
252 Red Storm – Chap 8 08/07/2016
253 Red Storm – Chap 7 08/07/2016
254 Red Storm – Chap 6 08/07/2016
255 Red Storm – Chap 5 08/07/2016
256 Red Storm – Chap 4 08/07/2016
257 Red Storm – Chap 3 08/07/2016
258 Red Storm – Chap 2 08/07/2016
259 Red Storm – Chap 1 08/07/2016