Rough

Rough

Tên khác: Ngọc Thô
Tác giả: Adachi Mitsuru
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 13/07/2016

Một tác phẩm nổi tiếng của Adachi sensei. Một câu chuyện gần giống như Romeo và Juliet thời hiện đại… Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng của tuổi mới lớn…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Rough – Chap 119 12/07/2016
2 Rough – Chap 118 12/07/2016
3 Rough – Chap 117 12/07/2016
4 Rough – Chap 116 12/07/2016
5 Rough – Chap 115 12/07/2016
6 Rough – Chap 114 12/07/2016
7 Rough – Chap 113 12/07/2016
8 Rough – Chap 112 12/07/2016
9 Rough – Chap 111 12/07/2016
10 Rough – Chap 110 12/07/2016
11 Rough – Chap 109 12/07/2016
12 Rough – Chap 108 12/07/2016
13 Rough – Chap 107 12/07/2016
14 Rough – Chap 106 12/07/2016
15 Rough – Chap 105 12/07/2016
16 Rough – Chap 104 12/07/2016
17 Rough – Chap 103 12/07/2016
18 Rough – Chap 102 12/07/2016
19 Rough – Chap 101 12/07/2016
20 Rough – Chap 100 12/07/2016
21 Rough – Chap 99 12/07/2016
22 Rough – Chap 98 12/07/2016
23 Rough – Chap 97 12/07/2016
24 Rough – Chap 96 12/07/2016
25 Rough – Chap 95 12/07/2016
26 Rough – Chap 94 12/07/2016
27 Rough – Chap 93 12/07/2016
28 Rough – Chap 92 12/07/2016
29 Rough – Chap 91 12/07/2016
30 Rough – Chap 90 12/07/2016
31 Rough – Chap 89 12/07/2016
32 Rough – Chap 88 12/07/2016
33 Rough – Chap 87 12/07/2016
34 Rough – Chap 86 12/07/2016
35 Rough – Chap 85 12/07/2016
36 Rough – Chap 84 12/07/2016
37 Rough – Chap 83 12/07/2016
38 Rough – Chap 82 12/07/2016
39 Rough – Chap 81 12/07/2016
40 Rough – Chap 80 12/07/2016
41 Rough – Chap 79 12/07/2016
42 Rough – Chap 78 12/07/2016
43 Rough – Chap 77 12/07/2016
44 Rough – Chap 76 12/07/2016
45 Rough – Chap 75 12/07/2016
46 Rough – Chap 74 12/07/2016
47 Rough – Chap 73 12/07/2016
48 Rough – Chap 72 12/07/2016
49 Rough – Chap 71 12/07/2016
50 Rough – Chap 70 12/07/2016
51 Rough – Chap 69 12/07/2016
52 Rough – Chap 68 12/07/2016
53 Rough – Chap 67 12/07/2016
54 Rough – Chap 66 12/07/2016
55 Rough – Chap 65 12/07/2016
56 Rough – Chap 64 12/07/2016
57 Rough – Chap 63 12/07/2016
58 Rough – Chap 62 12/07/2016
59 Rough – Chap 61 12/07/2016
60 Rough – Chap 60 12/07/2016
61 Rough – Chap 59 12/07/2016
62 Rough – Chap 58 12/07/2016
63 Rough – Chap 57 12/07/2016
64 Rough – Chap 56 12/07/2016
65 Rough – Chap 55 12/07/2016
66 Rough – Chap 54 12/07/2016
67 Rough – Chap 53 12/07/2016
68 Rough – Chap 52 12/07/2016
69 Rough – Chap 51 12/07/2016
70 Rough – Chap 50 12/07/2016
71 Rough – Chap 49 12/07/2016
72 Rough – Chap 48 12/07/2016
73 Rough – Chap 47 12/07/2016
74 Rough – Chap 46 12/07/2016
75 Rough – Chap 45 12/07/2016
76 Rough – Chap 44 12/07/2016
77 Rough – Chap 43 12/07/2016
78 Rough – Chap 42 12/07/2016
79 Rough – Chap 41 12/07/2016
80 Rough – Chap 40 12/07/2016
81 Rough – Chap 39 12/07/2016
82 Rough – Chap 38 12/07/2016
83 Rough – Chap 37 12/07/2016
84 Rough – Chap 36 12/07/2016
85 Rough – Chap 35 12/07/2016
86 Rough – Chap 34 12/07/2016
87 Rough – Chap 33 12/07/2016
88 Rough – Chap 32 12/07/2016
89 Rough – Chap 31 12/07/2016
90 Rough – Chap 30 12/07/2016
91 Rough – Chap 29 12/07/2016
92 Rough – Chap 28 12/07/2016
93 Rough – Chap 27 12/07/2016
94 Rough – Chap 26 12/07/2016
95 Rough – Chap 25 12/07/2016
96 Rough – Chap 24 12/07/2016
97 Rough – Chap 23 12/07/2016
98 Rough – Chap 22 12/07/2016
99 Rough – Chap 21 12/07/2016
100 Rough – Chap 20 12/07/2016
101 Rough – Chap 19 12/07/2016
102 Rough – Chap 18 12/07/2016
103 Rough – Chap 17 12/07/2016
104 Rough – Chap 16 12/07/2016
105 Rough – Chap 15 12/07/2016
106 Rough – Chap 14 12/07/2016
107 Rough – Chap 13 12/07/2016
108 Rough – Chap 12 12/07/2016
109 Rough – Chap 11 12/07/2016
110 Rough – Chap 10 12/07/2016
111 Rough – Chap 9 12/07/2016
112 Rough – Chap 8 12/07/2016
113 Rough – Chap 7 12/07/2016
114 Rough – Chap 6 12/07/2016
115 Rough – Chap 5 12/07/2016
116 Rough – Chap 4 12/07/2016
117 Rough – Chap 3 12/07/2016
118 Rough – Chap 2 12/07/2016
119 Rough – Chap 1 12/07/2016

Truyện Liên Quan

One Piece

Eiichiro ODA

Vua Bếp Soma

TSUKUDA Yuuto

Hiệp Khách Giang Hồ

Yang Jae Hyun, JEON Geuk-jin

Hive

Kim Gyu Sam

Fuuka

Seo Kouji