Ryuuroden

Ryuuroden

Tên khác: Chú Bé Rồng
Tác giả: Yamahara Yoshito
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Comic VN, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 12/07/2016

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân…. Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có “thiên mệnh”. Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Ryuuroden – Chap 285 26/02/2018
2 Ryuuroden – Chap 284.2 26/02/2018
3 Ryuuroden – Chap 284.1 26/02/2018
4 Ryuuroden – Chap 283 26/02/2018
5 Ryuuroden – Chap 282 24/11/2017
6 Ryuuroden – Chap 281 31/10/2017
7 Ryuuroden – Chap 280 21/09/2017
8 Ryuuroden – Chap 279.2 28/08/2017
9 Ryuuroden – Chap 279 26/08/2017
10 Ryuuroden – Chap 278.2 09/08/2017
11 Ryuuroden – Chap 278 08/08/2017
12 Ryuuroden – Chap 277.2 03/07/2017
13 Ryuuroden – Chap 277 28/06/2017
14 Ryuuroden – Chap 276.2 27/06/2017
15 Ryuuroden – Chap 276 24/06/2017
16 Ryuuroden – Chap 275.2 21/06/2017
17 Ryuuroden – Chap 275 20/06/2017
18 Ryuuroden – Chap 274.2 19/03/2017
19 Ryuuroden – Chap 274 17/03/2017
20 Ryuuroden – Chap 273.2 24/02/2017
21 Ryuuroden – Chap 273 21/02/2017
22 Ryuuroden – Chap 272.2 19/02/2017
23 Ryuuroden – Chap 272 14/02/2017
24 Ryuuroden – Chap 271.2 09/02/2017
25 Ryuuroden – Chap 271 07/02/2017
26 Ryuuroden – Chap 270 03/02/2017
27 Ryuuroden – Chap 269 31/01/2017
28 Ryuuroden – Chap 268 27/01/2017
29 Ryuuroden – Chap 267 24/11/2016
30 Ryuuroden – Chap 266 16/08/2016
31 Ryuuroden – Chap 265 16/08/2016
32 Ryuuroden – Chap 264 11/07/2016
33 Ryuuroden – Chap 263 11/07/2016
34 Ryuuroden – Chap 262 11/07/2016
35 Ryuuroden – Chap 261 11/07/2016
36 Ryuuroden – Chap 260 11/07/2016
37 Ryuuroden – Chap 259 11/07/2016
38 Ryuuroden – Chap 258 11/07/2016
39 Ryuuroden – Chap 257 11/07/2016
40 Ryuuroden – Chap 256 11/07/2016
41 Ryuuroden – Chap 255 11/07/2016
42 Ryuuroden – Chap 254 11/07/2016
43 Ryuuroden – Chap 253 11/07/2016
44 Ryuuroden – Chap 252 11/07/2016
45 Ryuuroden – Chap 251 11/07/2016
46 Ryuuroden – Chap 250 11/07/2016
47 Ryuuroden – Chap 249 11/07/2016
48 Ryuuroden – Chap 248 11/07/2016
49 Ryuuroden – Chap 247 11/07/2016
50 Ryuuroden – Chap 246 11/07/2016
51 Ryuuroden – Chap 245 11/07/2016
52 Ryuuroden – Chap 244 11/07/2016
53 Ryuuroden – Chap 243 11/07/2016
54 Ryuuroden – Chap 242 11/07/2016
55 Ryuuroden – Chap 241 11/07/2016
56 Ryuuroden – Chap 240 11/07/2016
57 Ryuuroden – Chap 239 11/07/2016
58 Ryuuroden – Chap 238 11/07/2016
59 Ryuuroden – Chap 237 11/07/2016
60 Ryuuroden – Chap 236 11/07/2016
61 Ryuuroden – Chap 235 11/07/2016
62 Ryuuroden – Chap 234 11/07/2016
63 Ryuuroden – Chap 233 11/07/2016
64 Ryuuroden – Chap 232 11/07/2016
65 Ryuuroden – Chap 231 11/07/2016
66 Ryuuroden – Chap 230 11/07/2016
67 Ryuuroden – Chap 229 11/07/2016
68 Ryuuroden – Chap 228 11/07/2016
69 Ryuuroden – Chap 227 11/07/2016
70 Ryuuroden – Chap 226 11/07/2016
71 Ryuuroden – Chap 225 11/07/2016
72 Ryuuroden – Chap 224 11/07/2016
73 Ryuuroden – Chap 223 11/07/2016
74 Ryuuroden – Chap 222 11/07/2016
75 Ryuuroden – Chap 221 11/07/2016
76 Ryuuroden – Chap 220 11/07/2016
77 Ryuuroden – Chap 219 11/07/2016
78 Ryuuroden – Chap 218 11/07/2016
79 Ryuuroden – Chap 217 11/07/2016
80 Ryuuroden – Chap 216 11/07/2016
81 Ryuuroden – Chap 215 11/07/2016
82 Ryuuroden – Chap 214 11/07/2016
83 Ryuuroden – Chap 213 11/07/2016
84 Ryuuroden – Chap 212 11/07/2016
85 Ryuuroden – Chap 211 11/07/2016
86 Ryuuroden – Chap 210 11/07/2016
87 Ryuuroden – Chap 209 11/07/2016
88 Ryuuroden – Chap 208 11/07/2016
89 Ryuuroden – Chap 207 11/07/2016
90 Ryuuroden – Chap 206 11/07/2016
91 Ryuuroden – Chap 205 11/07/2016
92 Ryuuroden – Chap 204 11/07/2016
93 Ryuuroden – Chap 203 11/07/2016
94 Ryuuroden – Chap 202 11/07/2016
95 Ryuuroden – Chap 201 11/07/2016
96 Ryuuroden – Chap 200 11/07/2016
97 Ryuuroden – Chap 199 11/07/2016
98 Ryuuroden – Chap 198 11/07/2016
99 Ryuuroden – Chap 197 11/07/2016
100 Ryuuroden – Chap 196 11/07/2016
101 Ryuuroden – Chap 195 11/07/2016
102 Ryuuroden – Chap 194 11/07/2016
103 Ryuuroden – Chap 193 11/07/2016
104 Ryuuroden – Chap 192 11/07/2016
105 Ryuuroden – Chap 191 11/07/2016
106 Ryuuroden – Chap 190 11/07/2016
107 Ryuuroden – Chap 189 11/07/2016
108 Ryuuroden – Chap 188 11/07/2016
109 Ryuuroden – Chap 187 11/07/2016
110 Ryuuroden – Chap 186 11/07/2016
111 Ryuuroden – Chap 185 11/07/2016
112 Ryuuroden – Chap 184 11/07/2016
113 Ryuuroden – Chap 183 11/07/2016
114 Ryuuroden – Chap 182 11/07/2016
115 Ryuuroden – Chap 181 11/07/2016
116 Ryuuroden – Chap 180 11/07/2016
117 Ryuuroden – Chap 179 11/07/2016
118 Ryuuroden – Chap 178 11/07/2016
119 Ryuuroden – Chap 177 11/07/2016
120 Ryuuroden – Chap 176 11/07/2016
121 Ryuuroden – Chap 175 11/07/2016
122 Ryuuroden – Chap 174 11/07/2016
123 Ryuuroden – Chap 173 11/07/2016
124 Ryuuroden – Chap 172 11/07/2016
125 Ryuuroden – Chap 171 11/07/2016
126 Ryuuroden – Chap 170 11/07/2016
127 Ryuuroden – Chap 169 11/07/2016
128 Ryuuroden – Chap 168 11/07/2016
129 Ryuuroden – Chap 167 11/07/2016
130 Ryuuroden – Chap 166 11/07/2016
131 Ryuuroden – Chap 165 11/07/2016
132 Ryuuroden – Chap 164 11/07/2016
133 Ryuuroden – Chap 163 11/07/2016
134 Ryuuroden – Chap 162 11/07/2016
135 Ryuuroden – Chap 161 11/07/2016
136 Ryuuroden – Chap 160 11/07/2016
137 Ryuuroden – Chap 159 11/07/2016
138 Ryuuroden – Chap 158 11/07/2016
139 Ryuuroden – Chap 157 11/07/2016
140 Ryuuroden – Chap 156 11/07/2016
141 Ryuuroden – Chap 155 11/07/2016
142 Ryuuroden – Chap 154 11/07/2016
143 Ryuuroden – Chap 153 11/07/2016
144 Ryuuroden – Chap 152 11/07/2016
145 Ryuuroden – Chap 151 11/07/2016
146 Ryuuroden – Chap 150 11/07/2016
147 Ryuuroden – Chap 149 11/07/2016
148 Ryuuroden – Chap 148 11/07/2016
149 Ryuuroden – Chap 147 11/07/2016
150 Ryuuroden – Chap 146 11/07/2016
151 Ryuuroden – Chap 145 11/07/2016
152 Ryuuroden – Chap 144 11/07/2016
153 Ryuuroden – Chap 143 11/07/2016
154 Ryuuroden – Chap 142 11/07/2016
155 Ryuuroden – Chap 141 11/07/2016
156 Ryuuroden – Chap 140 11/07/2016
157 Ryuuroden – Chap 139 11/07/2016
158 Ryuuroden – Chap 138 11/07/2016
159 Ryuuroden – Chap 137 11/07/2016
160 Ryuuroden – Chap 136 11/07/2016
161 Ryuuroden – Chap 135 11/07/2016
162 Ryuuroden – Chap 134 11/07/2016
163 Ryuuroden – Chap 133 11/07/2016
164 Ryuuroden – Chap 132 11/07/2016
165 Ryuuroden – Chap 131 11/07/2016
166 Ryuuroden – Chap 130 11/07/2016
167 Ryuuroden – Chap 100-129 11/07/2016
168 Ryuuroden – Chap 99 11/07/2016
169 Ryuuroden – Chap 98 11/07/2016
170 Ryuuroden – Chap 97 11/07/2016
171 Ryuuroden – Chap 96 11/07/2016
172 Ryuuroden – Chap 95 11/07/2016
173 Ryuuroden – Chap 93 11/07/2016
174 Ryuuroden – Chap 92 11/07/2016
175 Ryuuroden – Chap 91 11/07/2016
176 Ryuuroden – Chap 90 11/07/2016
177 Ryuuroden – Chap 89 11/07/2016
178 Ryuuroden – Chap 88 11/07/2016
179 Ryuuroden – Chap 87 11/07/2016
180 Ryuuroden – Chap 86 11/07/2016
181 Ryuuroden – Chap 85 11/07/2016
182 Ryuuroden – Chap 84 11/07/2016
183 Ryuuroden – Chap 83 11/07/2016
184 Ryuuroden – Chap 82 11/07/2016
185 Ryuuroden – Chap 81 11/07/2016
186 Ryuuroden – Chap 80 11/07/2016
187 Ryuuroden – Chap 79 11/07/2016
188 Ryuuroden – Chap 78 11/07/2016
189 Ryuuroden – Chap 77 11/07/2016
190 Ryuuroden – Chap 76 11/07/2016
191 Ryuuroden – Chap 75 11/07/2016
192 Ryuuroden – Chap 74 11/07/2016
193 Ryuuroden – Chap 73 11/07/2016
194 Ryuuroden – Chap 72 11/07/2016
195 Ryuuroden – Chap 71 11/07/2016
196 Ryuuroden – Chap 70 11/07/2016
197 Ryuuroden – Chap 69 11/07/2016
198 Ryuuroden – Chap 68 11/07/2016
199 Ryuuroden – Chap 67 11/07/2016
200 Ryuuroden – Chap 66 11/07/2016
201 Ryuuroden – Chap 65 11/07/2016
202 Ryuuroden – Chap 64 11/07/2016
203 Ryuuroden – Chap 63 11/07/2016
204 Ryuuroden – Chap 62 11/07/2016
205 Ryuuroden – Chap 61 11/07/2016
206 Ryuuroden – Chap 60 11/07/2016
207 Ryuuroden – Chap 59 11/07/2016
208 Ryuuroden – Chap 58 11/07/2016
209 Ryuuroden – Chap 57 11/07/2016
210 Ryuuroden – Chap 56 11/07/2016
211 Ryuuroden – Chap 55 11/07/2016
212 Ryuuroden – Chap 54 11/07/2016
213 Ryuuroden – Chap 53 11/07/2016
214 Ryuuroden – Chap 52 11/07/2016
215 Ryuuroden – Chap 51 11/07/2016
216 Ryuuroden – Chap 50 11/07/2016
217 Ryuuroden – Chap 49 11/07/2016
218 Ryuuroden – Chap 48 11/07/2016
219 Ryuuroden – Chap 47 11/07/2016
220 Ryuuroden – Chap 46 11/07/2016
221 Ryuuroden – Chap 45 11/07/2016
222 Ryuuroden – Chap 44 11/07/2016
223 Ryuuroden – Chap 43 11/07/2016
224 Ryuuroden – Chap 42 11/07/2016
225 Ryuuroden – Chap 41 11/07/2016
226 Ryuuroden – Chap 40 11/07/2016
227 Ryuuroden – Chap 39 11/07/2016
228 Ryuuroden – Chap 38 11/07/2016
229 Ryuuroden – Chap 37 11/07/2016
230 Ryuuroden – Chap 36 11/07/2016
231 Ryuuroden – Chap 35 11/07/2016
232 Ryuuroden – Chap 34 11/07/2016
233 Ryuuroden – Chap 33 11/07/2016
234 Ryuuroden – Chap 32 11/07/2016
235 Ryuuroden – Chap 31 11/07/2016
236 Ryuuroden – Chap 30 11/07/2016
237 Ryuuroden – Chap 29 11/07/2016
238 Ryuuroden – Chap 28 11/07/2016
239 Ryuuroden – Chap 27 11/07/2016
240 Ryuuroden – Chap 26 11/07/2016
241 Ryuuroden – Chap 25 11/07/2016
242 Ryuuroden – Chap 24 11/07/2016
243 Ryuuroden – Chap 23 11/07/2016
244 Ryuuroden – Chap 22 11/07/2016
245 Ryuuroden – Chap 21 11/07/2016
246 Ryuuroden – Chap 20 11/07/2016
247 Ryuuroden – Chap 19 11/07/2016
248 Ryuuroden – Chap 18 11/07/2016
249 Ryuuroden – Chap 17 11/07/2016
250 Ryuuroden – Chap 16 11/07/2016
251 Ryuuroden – Chap 15 11/07/2016
252 Ryuuroden – Chap 14 11/07/2016
253 Ryuuroden – Chap 13 11/07/2016
254 Ryuuroden – Chap 12 11/07/2016
255 Ryuuroden – Chap 11 11/07/2016
256 Ryuuroden – Chap 10 11/07/2016
257 Ryuuroden – Chap 9 11/07/2016
258 Ryuuroden – Chap 8 11/07/2016
259 Ryuuroden – Chap 7 11/07/2016
260 Ryuuroden – Chap 6 11/07/2016
261 Ryuuroden – Chap 5 11/07/2016
262 Ryuuroden – Chap 4 11/07/2016
263 Ryuuroden – Chap 3 11/07/2016
264 Ryuuroden – Chap 2 11/07/2016
265 Ryuuroden – Chap 1 11/07/2016

Truyện Liên Quan

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

One Piece

Eiichiro ODA

Phượng Tù Hoàng

Miêu Quân Tiếu Trư

Hive

Kim Gyu Sam

Kingdom

Hara Yasuhisa