S.L.H

S.L.H

Tên khác: Stray Love Hearts
Tác giả: Shouoto Aya
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Yui Group
Ngày thêm: 28/10/2016

Đêm trước sinh nhật thứ 16, Kozue Hiyoki đã đánh mất trái tim mình…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 S.L.H – Chap 20 27/10/2016
2 S.L.H – Chap 19 27/10/2016
3 S.L.H – Chap 18 27/10/2016
4 S.L.H – Chap 17 27/10/2016
5 S.L.H – Chap 16 27/10/2016
6 S.L.H – Chap 15 27/10/2016
7 S.L.H – Chap 14 27/10/2016
8 S.L.H – Chap 13 27/10/2016
9 S.L.H – Chap 12 27/10/2016
10 S.L.H – Chap 11 27/10/2016
11 S.L.H – Chap 10 27/10/2016
12 S.L.H – Chap 9 27/10/2016
13 S.L.H – Chap 8 27/10/2016
14 S.L.H – Chap 7 27/10/2016
15 S.L.H – Chap 6 27/10/2016
16 S.L.H – Chap 5 27/10/2016
17 S.L.H – Chap 4 27/10/2016
18 S.L.H – Chap 3 27/10/2016
19 S.L.H – Chap 2 27/10/2016
20 S.L.H – Chap 1 27/10/2016

Truyện Liên Quan

S.L.H

Shouoto Aya