Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari

Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari

Tên khác: Không có
Tác giả: TAKIGUCHI Lingling
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , ,
Nguồn: Otaku Fansub
Ngày thêm: 22/03/2017

Một cô tiểu thư trong tình huống bắt buộc phải giả trai vào triều làm quan và bị cuốn vào vòng tranh đấu quyền lực trong cung đình cùng sự do dự của trái tin khi đứng trước những người con trai tuyệt vời đã đem lòng yêu mến cô. Liệu rồi đây, tương lai của cô – người phạm tội khi quân – sẽ ra sao?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 22 19/03/2017
2 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 21 19/03/2017
3 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 20 19/03/2017
4 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 19 19/03/2017
5 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 18 19/03/2017
6 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 17 19/03/2017
7 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 16 19/03/2017
8 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 15 19/03/2017
9 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 14 19/03/2017
10 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 13 19/03/2017
11 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 12 19/03/2017
12 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 11 19/03/2017
13 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 10 19/03/2017
14 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 9 19/03/2017
15 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 8 19/03/2017
16 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 7 19/03/2017
17 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 6 19/03/2017
18 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 5 19/03/2017
19 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 4 19/03/2017
20 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 3 19/03/2017
21 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 2 19/03/2017
22 Shin Saiseien – Minouchou Kyuutei Monogatari – Chap 1 19/03/2017