Shortcake Cake

Shortcake Cake

Tên khác: Không có
Tác giả: MORISHITA Suu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: xiS
Ngày thêm: 22/03/2017

Vây quanh Ten là bao điều mới mẻ khi vừa bước lên trung học, những người bạn mới, cuộc sống mới, cả những mối quan hệ mới khiến cô phải thao thức.

Chương truyện · Xem từ đầu →