Shugo Chara!

Shugo Chara!

Tên khác: Không có
Tác giả: PEACH-PIT
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 30/03/2017

Amu là một cô bé được biết đến với một tính cách cực oách, được mọi người gọi là “Cool and Spicy” tuy nhiên chỉ có mộ mình cô biết con người thật của mình là…

Hãy đọc Shugo chara bộ manga nổi tiếng của nhóm tác giả Peach Pit để nhận ra rằng thực hiện giấc mơ là ko khó, hãy mơ cho tương lai và cho hiện tại

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Shugo Chara! – Chap 48 HẾT02/04/2017
2 Shugo Chara! – Chap 47 02/04/2017
3 Shugo Chara! – Chap 46 02/04/2017
4 Shugo Chara! – Chap 45 02/04/2017
5 Shugo Chara! – Chap 44 02/04/2017
6 Shugo Chara! – Chap 43 02/04/2017
7 Shugo Chara! – Chap 42 02/04/2017
8 Shugo Chara! – Chap 41 02/04/2017
9 Shugo Chara! – Chap 40 02/04/2017
10 Shugo Chara! – Chap 39 02/04/2017
11 Shugo Chara! – Chap 38 02/04/2017
12 Shugo Chara! – Chap 37 02/04/2017
13 Shugo Chara! – Chap 36 02/04/2017
14 Shugo Chara! – Chap 35 02/04/2017
15 Shugo Chara! – Chap 34 02/04/2017
16 Shugo Chara! – Chap 33 02/04/2017
17 Shugo Chara! – Chap 32 02/04/2017
18 Shugo Chara! – Chap 31 02/04/2017
19 Shugo Chara! – Chap 30 02/04/2017
20 Shugo Chara! – Chap 29 02/04/2017
21 Shugo Chara! – Chap 28 02/04/2017
22 Shugo Chara! – Chap 27 02/04/2017
23 Shugo Chara! – Chap 26 02/04/2017
24 Shugo Chara! – Chap 25 02/04/2017
25 Shugo Chara! – Chap 24 02/04/2017
26 Shugo Chara! – Chap 23 02/04/2017
27 Shugo Chara! – Chap 22 02/04/2017
28 Shugo Chara! – Chap 21 02/04/2017
29 Shugo Chara! – Chap 20 02/04/2017
30 Shugo Chara! – Chap 19 02/04/2017
31 Shugo Chara! – Chap 18 02/04/2017
32 Shugo Chara! – Chap 17 02/04/2017
33 Shugo Chara! – Chap 16 02/04/2017
34 Shugo Chara! – Chap 15 02/04/2017
35 Shugo Chara! – Chap 14 02/04/2017
36 Shugo Chara! – Chap 13 02/04/2017
37 Shugo Chara! – Chap 12 02/04/2017
38 Shugo Chara! – Chap 11 02/04/2017
39 Shugo Chara! – Chap 10 02/04/2017
40 Shugo Chara! – Chap 9 02/04/2017
41 Shugo Chara! – Chap 8 02/04/2017
42 Shugo Chara! – Chap 7 02/04/2017
43 Shugo Chara! – Chap 6 02/04/2017
44 Shugo Chara! – Chap 5 02/04/2017
45 Shugo Chara! – Chap 4 02/04/2017
46 Shugo Chara! – Chap 3 02/04/2017
47 Shugo Chara! – Chap 2 02/04/2017
48 Shugo Chara! – Chap 1 02/04/2017