Sổ Tay Trồng Yêu Tinh

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 05/07/2016

“Nhiều linh hồn nữ quỷ quá, tôi muốn thu thập chúng”, một Otaku gốc tàu chính hiệu đang trên đường thu thập linh hồn ma quỷ!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 251 01/03/2018
2 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 250 28/02/2018
3 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 249 03/02/2018
4 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 248 02/02/2018
5 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 247 22/08/2017
6 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 246 20/08/2017
7 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 245 19/08/2017
8 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 244 15/08/2017
9 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 243 14/08/2017
10 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 242 13/08/2017
11 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 241 12/08/2017
12 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 240 11/08/2017
13 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 239 10/08/2017
14 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 238 09/08/2017
15 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 237 07/08/2017
16 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 236 06/08/2017
17 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 235 05/08/2017
18 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 234 04/08/2017
19 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 233 02/08/2017
20 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 232 01/08/2017
21 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 231 31/07/2017
22 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 230 30/07/2017
23 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 229 29/07/2017
24 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 228 29/07/2017
25 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 227 28/07/2017
26 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 226 27/07/2017
27 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 225 25/07/2017
28 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 224 24/07/2017
29 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 223 23/07/2017
30 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 222 21/07/2017
31 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 221 20/07/2017
32 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 220 17/07/2017
33 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 219 16/07/2017
34 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 218 15/07/2017
35 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 217 14/07/2017
36 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 216 13/07/2017
37 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 215 12/07/2017
38 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 214 11/07/2017
39 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 213 11/07/2017
40 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 212 09/07/2017
41 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 211 08/07/2017
42 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 210 07/07/2017
43 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 209 05/07/2017
44 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 208 04/07/2017
45 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 207 03/07/2017
46 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 206 02/07/2017
47 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 205 29/06/2017
48 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 204 27/06/2017
49 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 203 26/06/2017
50 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 202 25/06/2017
51 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 201 24/06/2017
52 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 200 23/06/2017
53 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 198 22/06/2017
54 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 197 12/05/2017
55 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 196 03/04/2017
56 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 195 26/03/2017
57 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 194 26/02/2017
58 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 193 23/02/2017
59 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 192 20/02/2017
60 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 191 14/02/2017
61 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 190 12/02/2017
62 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 189 10/02/2017
63 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 188 09/02/2017
64 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 187 08/02/2017
65 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 186 06/02/2017
66 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 185 04/02/2017
67 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 184 21/01/2017
68 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 183 19/01/2017
69 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 182 17/01/2017
70 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 181 15/01/2017
71 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 180 12/01/2017
72 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 179 10/01/2017
73 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 178 08/01/2017
74 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 177 06/01/2017
75 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 176 04/01/2017
76 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 175 02/01/2017
77 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 174 01/01/2017
78 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 173 31/12/2016
79 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 172 20/12/2016
80 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 171 16/12/2016
81 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 170 13/12/2016
82 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 169 09/12/2016
83 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 168 07/12/2016
84 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 167 05/12/2016
85 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 166 01/12/2016
86 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 165 28/11/2016
87 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 164 26/11/2016
88 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 163 22/11/2016
89 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 162 20/11/2016
90 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 161 17/11/2016
91 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 160 17/11/2016
92 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 159 17/11/2016
93 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 158 09/11/2016
94 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 157 09/11/2016
95 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 156 04/11/2016
96 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 155 31/10/2016
97 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 154 29/10/2016
98 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 153 27/10/2016
99 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 152 25/10/2016
100 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 151 19/10/2016
101 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 150 17/10/2016
102 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 149 14/10/2016
103 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 148 10/10/2016
104 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 147 09/10/2016
105 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 146 06/10/2016
106 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 145 05/10/2016
107 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 144 04/10/2016
108 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 143 01/10/2016
109 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 142 30/09/2016
110 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 141 27/09/2016
111 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 140 25/09/2016
112 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 139 22/09/2016
113 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 138 21/09/2016
114 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 137 18/09/2016
115 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 136 08/09/2016
116 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 135 05/09/2016
117 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 134 02/09/2016
118 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 133 29/08/2016
119 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 132 25/08/2016
120 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 131 23/08/2016
121 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 130 21/08/2016
122 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 129 18/08/2016
123 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 128 16/08/2016
124 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 127 13/08/2016
125 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 126 08/08/2016
126 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 125 06/08/2016
127 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 124 01/08/2016
128 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 123 31/07/2016
129 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 122 28/07/2016
130 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 121 25/07/2016
131 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 120 23/07/2016
132 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 119 20/07/2016
133 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 118 18/07/2016
134 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 117 15/07/2016
135 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 116 12/07/2016
136 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 115 10/07/2016
137 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 114 08/07/2016
138 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 113 05/07/2016
139 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 112 05/07/2016
140 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 111 05/07/2016
141 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 110 05/07/2016
142 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 109 05/07/2016
143 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 108 05/07/2016
144 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 107 05/07/2016
145 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 106 05/07/2016
146 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 105 05/07/2016
147 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 104 05/07/2016
148 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 103 05/07/2016
149 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 102 05/07/2016
150 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 101 05/07/2016
151 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 100 05/07/2016
152 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 99 05/07/2016
153 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 98 05/07/2016
154 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 97 05/07/2016
155 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 96 05/07/2016
156 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 95 05/07/2016
157 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 94 05/07/2016
158 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 93 05/07/2016
159 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 92 05/07/2016
160 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 91 05/07/2016
161 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 90 05/07/2016
162 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 89 05/07/2016
163 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 88 05/07/2016
164 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 87 05/07/2016
165 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 86 05/07/2016
166 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 85 05/07/2016
167 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 84 05/07/2016
168 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 83 05/07/2016
169 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 82 05/07/2016
170 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 81 05/07/2016
171 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 80 05/07/2016
172 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 79 05/07/2016
173 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 78 05/07/2016
174 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 77 05/07/2016
175 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 76 05/07/2016
176 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 75 05/07/2016
177 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 74 05/07/2016
178 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 73 05/07/2016
179 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 72 05/07/2016
180 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 71 05/07/2016
181 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 70 05/07/2016
182 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 69 05/07/2016
183 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 68 05/07/2016
184 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 67 05/07/2016
185 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 66 05/07/2016
186 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 65 05/07/2016
187 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 64 05/07/2016
188 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 63 05/07/2016
189 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 62 05/07/2016
190 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 61 05/07/2016
191 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 60 05/07/2016
192 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 59 05/07/2016
193 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 58 05/07/2016
194 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 57 05/07/2016
195 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 56 05/07/2016
196 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 55 05/07/2016
197 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 54 05/07/2016
198 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 53 05/07/2016
199 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 52 05/07/2016
200 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 51 05/07/2016
201 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 50 05/07/2016
202 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 49 05/07/2016
203 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 48 05/07/2016
204 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 47 05/07/2016
205 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 46 05/07/2016
206 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 45 05/07/2016
207 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 44 05/07/2016
208 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 43 05/07/2016
209 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 42 05/07/2016
210 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 41 05/07/2016
211 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 40 05/07/2016
212 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 39 05/07/2016
213 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 38 05/07/2016
214 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 37 05/07/2016
215 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 36 05/07/2016
216 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 35 05/07/2016
217 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 34 05/07/2016
218 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 33 05/07/2016
219 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 32 05/07/2016
220 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 31 05/07/2016
221 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 30 05/07/2016
222 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 29 05/07/2016
223 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 28 05/07/2016
224 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 27 05/07/2016
225 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 26 05/07/2016
226 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 25 05/07/2016
227 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 24 05/07/2016
228 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 23 05/07/2016
229 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 22 05/07/2016
230 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 21 05/07/2016
231 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 20 05/07/2016
232 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 19 05/07/2016
233 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 18 05/07/2016
234 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 17 05/07/2016
235 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 16 05/07/2016
236 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 15 05/07/2016
237 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 14 05/07/2016
238 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 13 05/07/2016
239 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 12 05/07/2016
240 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 11 05/07/2016
241 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 10 05/07/2016
242 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 9 05/07/2016
243 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 8 05/07/2016
244 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 7 05/07/2016
245 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 6 05/07/2016
246 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 5 05/07/2016
247 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 4 05/07/2016
248 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 3 05/07/2016
249 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 2 05/07/2016
250 Sổ Tay Trồng Yêu Tinh – Chap 1 05/07/2016

Truyện Liên Quan

Yêu Thần Ký

Đạp Tuyết Động Mạn