Sủng Phi Của Pharaoh

Sủng Phi Của Pharaoh

Tên khác: Không có
Tác giả: Misha
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Truyện V1
Ngày thêm: 01/07/2016

Một giấy hôn ước, người mà ca ca lấy không phải là nàng, tình yêu ngăn cấm là tấm vé một chiều không thể đảo ngược. Vòng tay hình rắn chạm khắc lời thề tình yêu 3000 năm kéo nàng tới thời đại của các Pharaoh.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 49.2 25/06/2017
2 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 49.1 23/06/2017
3 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 48.2 18/06/2017
4 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 48.1 18/06/2017
5 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 47 24/05/2017
6 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 46 30/04/2017
7 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 45 17/04/2017
8 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 44 02/04/2017
9 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 43 22/03/2017
10 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 42 08/03/2017
11 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 41 06/02/2017
12 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 40 19/01/2017
13 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 39 03/01/2017
14 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 38 19/12/2016
15 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 37 07/12/2016
16 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 36 23/11/2016
17 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 35 10/11/2016
18 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 34 24/10/2016
19 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 33 04/10/2016
20 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 32 19/09/2016
21 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 31 08/09/2016
22 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 30 22/08/2016
23 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 29 14/08/2016
24 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 28 25/07/2016
25 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 27 17/07/2016
26 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 26 04/07/2016
27 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 25 01/07/2016
28 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 24 01/07/2016
29 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 23 01/07/2016
30 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 22 01/07/2016
31 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 21 01/07/2016
32 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 20 01/07/2016
33 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 19 01/07/2016
34 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 18 01/07/2016
35 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 17 01/07/2016
36 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 16 01/07/2016
37 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 15 01/07/2016
38 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 14 01/07/2016
39 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 13 01/07/2016
40 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 12 01/07/2016
41 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 11 01/07/2016
42 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 10 01/07/2016
43 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 9 01/07/2016
44 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 8 01/07/2016
45 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 7 01/07/2016
46 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6 01/07/2016
47 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 5 01/07/2016
48 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4 01/07/2016
49 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3 01/07/2016
50 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2 01/07/2016
51 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1 01/07/2016