Sủng Phi Của Pharaoh

Sủng Phi Của Pharaoh

Tên khác: Không có
Tác giả: Misha
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ngôn Phong, Truyện V1
Ngày thêm: 01/07/2016

Một giấy hôn ước, người mà ca ca lấy không phải là nàng, tình yêu ngăn cấm là tấm vé một chiều không thể đảo ngược. Vòng tay hình rắn chạm khắc lời thề tình yêu 3000 năm kéo nàng tới thời đại của các Pharaoh.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 62 20/01/2018
2 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 61.2 08/01/2018
3 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 61 29/12/2017
4 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 60 13/12/2017
5 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 59 29/11/2017
6 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 58 18/11/2017
7 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 57.2 13/11/2017
8 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 57.1 01/11/2017
9 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 56.2 27/10/2017
10 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 56.1 17/10/2017
11 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 55.5 01/10/2017
12 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 55 24/09/2017
13 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 54.5 18/09/2017
14 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 54 17/09/2017
15 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 53.2 30/08/2017
16 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 53.1 22/08/2017
17 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 52 03/08/2017
18 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 51.2 21/07/2017
19 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 51.1 21/07/2017
20 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 50.5 10/07/2017
21 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 50 08/07/2017
22 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 49.2 25/06/2017
23 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 49.1 23/06/2017
24 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 48.2 18/06/2017
25 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 48.1 18/06/2017
26 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 47 24/05/2017
27 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 46 30/04/2017
28 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 45 17/04/2017
29 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 44 02/04/2017
30 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 43 22/03/2017
31 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 42 08/03/2017
32 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 41 06/02/2017
33 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 40 19/01/2017
34 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 39 03/01/2017
35 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 38 19/12/2016
36 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 37 07/12/2016
37 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 36 23/11/2016
38 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 35 10/11/2016
39 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 34 24/10/2016
40 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 33 04/10/2016
41 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 32 19/09/2016
42 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 31 08/09/2016
43 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 30 22/08/2016
44 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 29 14/08/2016
45 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 28 25/07/2016
46 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 27 17/07/2016
47 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 26 04/07/2016
48 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 25 01/07/2016
49 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 24 01/07/2016
50 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 23 01/07/2016
51 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 22 01/07/2016
52 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 21 01/07/2016
53 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 20 01/07/2016
54 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 19 01/07/2016
55 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 18 01/07/2016
56 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 17 01/07/2016
57 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 16 01/07/2016
58 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 15 01/07/2016
59 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 14 01/07/2016
60 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 13 01/07/2016
61 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 12 01/07/2016
62 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 11 01/07/2016
63 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 10 01/07/2016
64 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 9 01/07/2016
65 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 8 01/07/2016
66 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 7 01/07/2016
67 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 6 01/07/2016
68 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 5 01/07/2016
69 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 4 01/07/2016
70 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 3 01/07/2016
71 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 2 01/07/2016
72 Sủng Phi Của Pharaoh – Chap 1 01/07/2016