Sword Art Online: Progressive

Sword Art Online: Progressive

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 22/01/2017

Không thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với “cái chết” theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào “Sword Art Online”, game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến.Đây là bản Reboot của arc SAO, bắt đầu từ 1, 2 ngày trước khi hạ được Boss tầng 1

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Sword Art Online: Progressive – Chap 33 16/11/2017
2 Sword Art Online: Progressive – Chap 32 15/10/2017
3 Sword Art Online: Progressive – Chap 31 16/08/2017
4 Sword Art Online: Progressive – Chap 30 12/07/2017
5 Sword Art Online: Progressive – Chap 29 14/05/2017
6 Sword Art Online: Progressive – Chap 28 12/03/2017
7 Sword Art Online: Progressive – Chap 27 03/02/2017
8 Sword Art Online: Progressive – Chap 26 03/02/2017
9 Sword Art Online: Progressive – Chap 25 03/02/2017
10 Sword Art Online: Progressive – Chap 24 03/02/2017
11 Sword Art Online: Progressive – Chap 23 01/02/2017
12 Sword Art Online: Progressive – Chap 22 21/01/2017
13 Sword Art Online: Progressive – Chap 21 21/01/2017
14 Sword Art Online: Progressive – Chap 20 21/01/2017
15 Sword Art Online: Progressive – Chap 19.2 21/01/2017
16 Sword Art Online: Progressive – Chap 19.1 21/01/2017
17 Sword Art Online: Progressive – Chap 18 21/01/2017
18 Sword Art Online: Progressive – Chap 17 21/01/2017
19 Sword Art Online: Progressive – Chap 16.5 21/01/2017
20 Sword Art Online: Progressive – Chap 16 21/01/2017
21 Sword Art Online: Progressive – Chap 15 21/01/2017
22 Sword Art Online: Progressive – Chap 14 21/01/2017
23 Sword Art Online: Progressive – Chap 13 21/01/2017
24 Sword Art Online: Progressive – Chap 12 21/01/2017
25 Sword Art Online: Progressive – Chap 11 21/01/2017
26 Sword Art Online: Progressive – Chap 10.5 21/01/2017
27 Sword Art Online: Progressive – Chap 10 21/01/2017
28 Sword Art Online: Progressive – Chap 9 21/01/2017
29 Sword Art Online: Progressive – Chap 8 21/01/2017
30 Sword Art Online: Progressive – Chap 7 21/01/2017
31 Sword Art Online: Progressive – Chap 6.5 21/01/2017
32 Sword Art Online: Progressive – Chap 6 21/01/2017
33 Sword Art Online: Progressive – Chap 5 21/01/2017
34 Sword Art Online: Progressive – Chap 4 21/01/2017
35 Sword Art Online: Progressive – Chap 3 21/01/2017
36 Sword Art Online: Progressive – Chap 2 21/01/2017
37 Sword Art Online: Progressive – Chap 1 21/01/2017