Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 20/03/2017

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 42 18/03/2018
2 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 41 18/03/2018
3 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 40 09/03/2018
4 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 39 02/03/2018
5 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 38 16/02/2018
6 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 37 08/02/2018
7 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 36 20/01/2018
8 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 35 31/12/2017
9 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 34 22/12/2017
10 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 33 02/12/2017
11 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 32 21/11/2017
12 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 31 10/11/2017
13 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 30 31/10/2017
14 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 29 23/10/2017
15 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 28 15/10/2017
16 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 27 30/09/2017
17 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 26 24/09/2017
18 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 25 18/09/2017
19 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 24 09/09/2017
20 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 23 25/08/2017
21 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 22 12/08/2017
22 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 21 07/08/2017
23 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 20 17/07/2017
24 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 19 10/07/2017
25 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 18 30/06/2017
26 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 17 05/06/2017
27 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 16 04/06/2017
28 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 15 17/05/2017
29 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 14 08/05/2017
30 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 13 08/05/2017
31 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 12 28/04/2017
32 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 11 16/04/2017
33 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 10 16/04/2017
34 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 9 31/03/2017
35 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8.6 26/03/2017
36 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8.5 26/03/2017
37 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8 26/03/2017
38 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 7 24/03/2017
39 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 6 24/03/2017
40 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 5 23/03/2017
41 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 4 21/03/2017
42 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3 21/03/2017
43 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2 20/03/2017
44 Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1 20/03/2017