Tái Tạo Không Gian

Tái Tạo Không Gian

Tên khác: Bron of Brave
Tác giả: TƯ ĐỒ KIẾM KIỀU
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Comic VN
Ngày thêm: 18/07/2016

“Nếu vào được thế giới game, mình sẽ làm một anh hùng!”. Được trở thành nhân vật chính trong game, có nhiều gái xinh, chống lại rồng dữ cứu công chúa… đây là giấc mơ của không ít người trong chúng ta. Nhưng thế giới trong game có lý tưởng hơn so với hiện thực?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tái Tạo Không Gian – Chap 44 29/12/2016
2 Tái Tạo Không Gian – Chap 43 27/12/2016
3 Tái Tạo Không Gian – Chap 42 27/12/2016
4 Tái Tạo Không Gian – Chap 41 21/12/2016
5 Tái Tạo Không Gian – Chap 40 12/12/2016
6 Tái Tạo Không Gian – Chap 39 21/11/2016
7 Tái Tạo Không Gian – Chap 38 15/11/2016
8 Tái Tạo Không Gian – Chap 37 14/11/2016
9 Tái Tạo Không Gian – Chap 36 10/11/2016
10 Tái Tạo Không Gian – Chap 35 09/11/2016
11 Tái Tạo Không Gian – Chap 34 08/11/2016
12 Tái Tạo Không Gian – Chap 33 05/11/2016
13 Tái Tạo Không Gian – Chap 32 03/11/2016
14 Tái Tạo Không Gian – Chap 31 01/11/2016
15 Tái Tạo Không Gian – Chap 30 31/10/2016
16 Tái Tạo Không Gian – Chap 29 29/10/2016
17 Tái Tạo Không Gian – Chap 28 26/10/2016
18 Tái Tạo Không Gian – Chap 27 17/07/2016
19 Tái Tạo Không Gian – Chap 26 17/07/2016
20 Tái Tạo Không Gian – Chap 25 17/07/2016
21 Tái Tạo Không Gian – Chap 24 17/07/2016
22 Tái Tạo Không Gian – Chap 23 17/07/2016
23 Tái Tạo Không Gian – Chap 22 17/07/2016
24 Tái Tạo Không Gian – Chap 21 17/07/2016
25 Tái Tạo Không Gian – Chap 20 17/07/2016
26 Tái Tạo Không Gian – Chap 19 17/07/2016
27 Tái Tạo Không Gian – Chap 18 17/07/2016
28 Tái Tạo Không Gian – Chap 17 17/07/2016
29 Tái Tạo Không Gian – Chap 16 17/07/2016
30 Tái Tạo Không Gian – Chap 15 17/07/2016
31 Tái Tạo Không Gian – Chap 14 17/07/2016
32 Tái Tạo Không Gian – Chap 13 17/07/2016
33 Tái Tạo Không Gian – Chap 12 17/07/2016
34 Tái Tạo Không Gian – Chap 11 17/07/2016
35 Tái Tạo Không Gian – Chap 10 17/07/2016
36 Tái Tạo Không Gian – Chap 9 17/07/2016
37 Tái Tạo Không Gian – Chap 8 17/07/2016
38 Tái Tạo Không Gian – Chap 7 17/07/2016
39 Tái Tạo Không Gian – Chap 6 17/07/2016
40 Tái Tạo Không Gian – Chap 5 17/07/2016
41 Tái Tạo Không Gian – Chap 4 17/07/2016
42 Tái Tạo Không Gian – Chap 3 17/07/2016
43 Tái Tạo Không Gian – Chap 2 17/07/2016
44 Tái Tạo Không Gian – Chap 1 17/07/2016