Tam Giới Huyết Ca

Tam Giới Huyết Ca

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 22/02/2018

Tam giới lại mở ra, mạt pháp cuối cùng. Thái cổ quý tộc, rắc rối hận thù. Huy sái kẻ địch máu tươi, giết tiên trảm thánh, ngẩng đầu hát vang, thẳng phá cửu thiên!

Truyện Liên Quan

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

Thiên Thanh

Quách Thiếu Hiệp