Tấn Công Nào! Ma Vương!

Tấn Công Nào! Ma Vương!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 07/07/2016

Vâng nếu mấy chế đã chán thể loại 18+, ecchi các kiểu thì mời đến với một bộ truyện khá là hài, nội dung thì vẫn là môtip cuộc chiến giữa quỷ vương và anh hùng khá là quen thuộc nhưng lần này nhân vật chính của chúng ta sẽ là quỷ vương (anh khá là bá). Cùng theo dõi con đường thay đổi số mệnh của anh ngay tại đây

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 63 18/01/2018
2 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 62 08/01/2018
3 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 61 26/12/2017
4 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 60 20/12/2017
5 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 59 17/12/2017
6 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 58 11/12/2017
7 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 57 03/12/2017
8 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 56 27/07/2017
9 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 55 21/07/2017
10 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 54 03/07/2017
11 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 53 25/05/2017
12 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 52 06/05/2017
13 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 51 29/04/2017
14 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 50 27/04/2017
15 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 49 05/04/2017
16 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 48 23/03/2017
17 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 47 20/03/2017
18 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 46 01/03/2017
19 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 45 20/02/2017
20 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 44 14/02/2017
21 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 43 16/01/2017
22 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 42 07/01/2017
23 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 41 01/01/2017
24 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 40 29/12/2016
25 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 39 16/12/2016
26 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 38 11/12/2016
27 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 37 06/12/2016
28 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 36 09/11/2016
29 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 35 29/10/2016
30 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 34 22/10/2016
31 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 33 18/10/2016
32 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 32 15/10/2016
33 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 31 04/10/2016
34 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 30 28/09/2016
35 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 29 22/09/2016
36 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 28 17/09/2016
37 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 27 17/08/2016
38 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 26 25/07/2016
39 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 25 23/07/2016
40 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 24 21/07/2016
41 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 23 07/07/2016
42 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 22 07/07/2016
43 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 21 07/07/2016
44 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 20 07/07/2016
45 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 19 07/07/2016
46 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 18 07/07/2016
47 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 17 07/07/2016
48 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 16 07/07/2016
49 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 15 07/07/2016
50 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 14 07/07/2016
51 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 13 07/07/2016
52 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 12 07/07/2016
53 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 11 07/07/2016
54 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 10 07/07/2016
55 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 9 07/07/2016
56 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 8 07/07/2016
57 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 7 07/07/2016
58 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 6 07/07/2016
59 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5 07/07/2016
60 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4 07/07/2016
61 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3 07/07/2016
62 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2 07/07/2016
63 Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1 07/07/2016