Terra Formars

Terra Formars

Tên khác: Không có
Tác giả: SAGUSA Yu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Comic VN, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 12/07/2016

Trong dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa.

Được để cử giải Manga Taisho Awards 2013.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Terra Formars – Chap 206 31/10/2017
2 Terra Formars – Chap 205 28/10/2017
3 Terra Formars – Chap 204 14/10/2017
4 Terra Formars – Chap 203 12/10/2017
5 Terra Formars – Chap 202 12/10/2017
6 Terra Formars – Chap 201 12/10/2017
7 Terra Formars – Chap 200 25/09/2017
8 Terra Formars – Chap 199 18/09/2017
9 Terra Formars – Chap 198 14/09/2017
10 Terra Formars – Chap 197 03/09/2017
11 Terra Formars – Chap 196 29/08/2017
12 Terra Formars – Chap 195 26/08/2017
13 Terra Formars – Chap 194 23/08/2017
14 Terra Formars – Chap 193 21/08/2017
15 Terra Formars – Chap 192 18/08/2017
16 Terra Formars – Chap 191 15/08/2017
17 Terra Formars – Chap 190 15/08/2017
18 Terra Formars – Chap 189 11/08/2017
19 Terra Formars – Chap 188 09/08/2017
20 Terra Formars – Chap 187 08/08/2017
21 Terra Formars – Chap 186 08/08/2017
22 Terra Formars – Chap 185 08/08/2017
23 Terra Formars – Chap 184 01/08/2017
24 Terra Formars – Chap 183 24/07/2017
25 Terra Formars – Chap 182 22/07/2017
26 Terra Formars – Chap 181 21/07/2017
27 Terra Formars – Chap 180 12/07/2017
28 Terra Formars – Chap 179 12/07/2017
29 Terra Formars – Chap 178 12/07/2017
30 Terra Formars – Chap 177 08/07/2017
31 Terra Formars – Chap 176 08/07/2017
32 Terra Formars – Chap 175 08/07/2017
33 Terra Formars – Chap 174 10/03/2017
34 Terra Formars – Chap 173 05/12/2016
35 Terra Formars – Chap 172 21/11/2016
36 Terra Formars – Chap 171 31/10/2016
37 Terra Formars – Chap 170 15/10/2016
38 Terra Formars – Chap 169 05/10/2016
39 Terra Formars – Chap 168 04/10/2016
40 Terra Formars – Chap 167 02/10/2016
41 Terra Formars – Chap 166 28/09/2016
42 Terra Formars – Chap 165 16/09/2016
43 Terra Formars – Chap 164 25/08/2016
44 Terra Formars – Chap 163 21/08/2016
45 Terra Formars – Chap 162 20/08/2016
46 Terra Formars – Chap 161 16/08/2016
47 Terra Formars – Chap 160 16/08/2016
48 Terra Formars – Chap 159 16/08/2016
49 Terra Formars – Chap 158 16/08/2016
50 Terra Formars – Chap 157 11/07/2016
51 Terra Formars – Chap 156 11/07/2016
52 Terra Formars – Chap 155 11/07/2016
53 Terra Formars – Chap 154 11/07/2016
54 Terra Formars – Chap 153 11/07/2016
55 Terra Formars – Chap 152 11/07/2016
56 Terra Formars – Chap 151 11/07/2016
57 Terra Formars – Chap 150 11/07/2016
58 Terra Formars – Chap 149 11/07/2016
59 Terra Formars – Chap 148 11/07/2016
60 Terra Formars – Chap 147 11/07/2016
61 Terra Formars – Chap 146 11/07/2016
62 Terra Formars – Chap 145 11/07/2016
63 Terra Formars – Chap 144 11/07/2016
64 Terra Formars – Chap 143 11/07/2016
65 Terra Formars – Chap 142 11/07/2016
66 Terra Formars – Chap 141 11/07/2016
67 Terra Formars – Chap 140 11/07/2016
68 Terra Formars – Chap 139 11/07/2016
69 Terra Formars – Chap 138 11/07/2016
70 Terra Formars – Chap 137 11/07/2016
71 Terra Formars – Chap 136 11/07/2016
72 Terra Formars – Chap 135 11/07/2016
73 Terra Formars – Chap 134 11/07/2016
74 Terra Formars – Chap 133 11/07/2016
75 Terra Formars – Chap 132 11/07/2016
76 Terra Formars – Chap 131 11/07/2016
77 Terra Formars – Chap 130 11/07/2016
78 Terra Formars – Chap 129 11/07/2016
79 Terra Formars – Chap 128 11/07/2016
80 Terra Formars – Chap 127 11/07/2016
81 Terra Formars – Chap 126 11/07/2016
82 Terra Formars – Chap 125 11/07/2016
83 Terra Formars – Chap 124 11/07/2016
84 Terra Formars – Chap 123 11/07/2016
85 Terra Formars – Chap 122 11/07/2016
86 Terra Formars – Chap 121 11/07/2016
87 Terra Formars – Chap 120 11/07/2016
88 Terra Formars – Chap 119 11/07/2016
89 Terra Formars – Chap 118 11/07/2016
90 Terra Formars – Chap 117 11/07/2016
91 Terra Formars – Chap 116 11/07/2016
92 Terra Formars – Chap 115 11/07/2016
93 Terra Formars – Chap 114 11/07/2016
94 Terra Formars – Chap 113 11/07/2016
95 Terra Formars – Chap 112 11/07/2016
96 Terra Formars – Chap 111 11/07/2016
97 Terra Formars – Chap 110 11/07/2016
98 Terra Formars – Chap 109 11/07/2016
99 Terra Formars – Chap 108 11/07/2016
100 Terra Formars – Chap 107 11/07/2016
101 Terra Formars – Chap 106 11/07/2016
102 Terra Formars – Chap 105 11/07/2016
103 Terra Formars – Chap 104 11/07/2016
104 Terra Formars – Chap 103 11/07/2016
105 Terra Formars – Chap 102 11/07/2016
106 Terra Formars – Chap 101 11/07/2016
107 Terra Formars – Chap 100 11/07/2016
108 Terra Formars – Chap 99 11/07/2016
109 Terra Formars – Chap 98 11/07/2016
110 Terra Formars – Chap 97 11/07/2016
111 Terra Formars – Chap 96 11/07/2016
112 Terra Formars – Chap 95 11/07/2016
113 Terra Formars – Chap 94 11/07/2016
114 Terra Formars – Chap 93 11/07/2016
115 Terra Formars – Chap 92 11/07/2016
116 Terra Formars – Chap 91 11/07/2016
117 Terra Formars – Chap 90 11/07/2016
118 Terra Formars – Chap 89 11/07/2016
119 Terra Formars – Chap 88 11/07/2016
120 Terra Formars – Chap 87 11/07/2016
121 Terra Formars – Chap 86 11/07/2016
122 Terra Formars – Chap 85 11/07/2016
123 Terra Formars – Chap 84 11/07/2016
124 Terra Formars – Chap 83 11/07/2016
125 Terra Formars – Chap 82 11/07/2016
126 Terra Formars – Chap 81 11/07/2016
127 Terra Formars – Chap 80 11/07/2016
128 Terra Formars – Chap 79 11/07/2016
129 Terra Formars – Chap 78 11/07/2016
130 Terra Formars – Chap 77 11/07/2016
131 Terra Formars – Chap 76 11/07/2016
132 Terra Formars – Chap 75 11/07/2016
133 Terra Formars – Chap 74 11/07/2016
134 Terra Formars – Chap 73 11/07/2016
135 Terra Formars – Chap 72 11/07/2016
136 Terra Formars – Chap 71 11/07/2016
137 Terra Formars – Chap 70 11/07/2016
138 Terra Formars – Chap 69 11/07/2016
139 Terra Formars – Chap 68 11/07/2016
140 Terra Formars – Chap 67 11/07/2016
141 Terra Formars – Chap 66 11/07/2016
142 Terra Formars – Chap 65 11/07/2016
143 Terra Formars – Chap 64 11/07/2016
144 Terra Formars – Chap 63 11/07/2016
145 Terra Formars – Chap 62 11/07/2016
146 Terra Formars – Chap 61 11/07/2016
147 Terra Formars – Chap 60 11/07/2016
148 Terra Formars – Chap 59 11/07/2016
149 Terra Formars – Chap 58 11/07/2016
150 Terra Formars – Chap 57 11/07/2016
151 Terra Formars – Chap 56 11/07/2016
152 Terra Formars – Chap 55 11/07/2016
153 Terra Formars – Chap 54 11/07/2016
154 Terra Formars – Chap 53 11/07/2016
155 Terra Formars – Chap 52 11/07/2016
156 Terra Formars – Chap 51 11/07/2016
157 Terra Formars – Chap 50 11/07/2016
158 Terra Formars – Chap 49 11/07/2016
159 Terra Formars – Chap 48 11/07/2016
160 Terra Formars – Chap 47 11/07/2016
161 Terra Formars – Chap 46 11/07/2016
162 Terra Formars – Chap 45 11/07/2016
163 Terra Formars – Chap 44 11/07/2016
164 Terra Formars – Chap 43 11/07/2016
165 Terra Formars – Chap 42 11/07/2016
166 Terra Formars – Chap 41 11/07/2016
167 Terra Formars – Chap 40 11/07/2016
168 Terra Formars – Chap 39 11/07/2016
169 Terra Formars – Chap 38 11/07/2016
170 Terra Formars – Chap 37 11/07/2016
171 Terra Formars – Chap 36 11/07/2016
172 Terra Formars – Chap 35 11/07/2016
173 Terra Formars – Chap 34 11/07/2016
174 Terra Formars – Chap 33 11/07/2016
175 Terra Formars – Chap 32 11/07/2016
176 Terra Formars – Chap 31 11/07/2016
177 Terra Formars – Chap 30 11/07/2016
178 Terra Formars – Chap 29 11/07/2016
179 Terra Formars – Chap 28 11/07/2016
180 Terra Formars – Chap 27 11/07/2016
181 Terra Formars – Chap 26 11/07/2016
182 Terra Formars – Chap 25 11/07/2016
183 Terra Formars – Chap 24 11/07/2016
184 Terra Formars – Chap 23 11/07/2016
185 Terra Formars – Chap 22 11/07/2016
186 Terra Formars – Chap 21 11/07/2016
187 Terra Formars – Chap 20 11/07/2016
188 Terra Formars – Chap 19 11/07/2016
189 Terra Formars – Chap 18 11/07/2016
190 Terra Formars – Chap 17 11/07/2016
191 Terra Formars – Chap 16 11/07/2016
192 Terra Formars – Chap 15 11/07/2016
193 Terra Formars – Chap 14 11/07/2016
194 Terra Formars – Chap 13 11/07/2016
195 Terra Formars – Chap 12 11/07/2016
196 Terra Formars – Chap 11 11/07/2016
197 Terra Formars – Chap 10 11/07/2016
198 Terra Formars – Chap 9 11/07/2016
199 Terra Formars – Chap 8 11/07/2016
200 Terra Formars – Chap 7 11/07/2016
201 Terra Formars – Chap 6 11/07/2016
202 Terra Formars – Chap 5 11/07/2016
203 Terra Formars – Chap 4 11/07/2016
204 Terra Formars – Chap 3 11/07/2016
205 Terra Formars – Chap 2 11/07/2016
206 Terra Formars – Chap 1 11/07/2016

Truyện Liên Quan

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

ReLife

Yayoi Sou

Hive

Kim Gyu Sam