Thám tử Kindaichi

Thám tử Kindaichi

Tên khác: Kindaichi Shounen no Jikenbo
Tác giả: Satou Fumiya
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 25/03/2017

Kindaichi có dáng vẻ của một cậu bé trung học lười biếng, ham chơi, luôn ngủ gật trong lớp, không khi nào làm bài tập. Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã Miyuki mới nhận định cậu là một thiên tài; cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của Miyuki, cậu đã giải quyết các vụ án ly kỳ xảy ra ở xung quanh.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thám tử Kindaichi – Chap 204 22/03/2017
2 Thám tử Kindaichi – Chap 203 22/03/2017
3 Thám tử Kindaichi – Chap 202 22/03/2017
4 Thám tử Kindaichi – Chap 201 22/03/2017
5 Thám tử Kindaichi – Chap 200 22/03/2017
6 Thám tử Kindaichi – Chap 199 22/03/2017
7 Thám tử Kindaichi – Chap 198 22/03/2017
8 Thám tử Kindaichi – Chap 197 22/03/2017
9 Thám tử Kindaichi – Chap 196 22/03/2017
10 Thám tử Kindaichi – Chap 195 22/03/2017
11 Thám tử Kindaichi – Chap 194 22/03/2017
12 Thám tử Kindaichi – Chap 193 22/03/2017
13 Thám tử Kindaichi – Chap 192 22/03/2017
14 Thám tử Kindaichi – Chap 191 22/03/2017
15 Thám tử Kindaichi – Chap 190 22/03/2017
16 Thám tử Kindaichi – Chap 189 22/03/2017
17 Thám tử Kindaichi – Chap 188 22/03/2017
18 Thám tử Kindaichi – Chap 187 22/03/2017
19 Thám tử Kindaichi – Chap 186 22/03/2017
20 Thám tử Kindaichi – Chap 185 22/03/2017
21 Thám tử Kindaichi – Chap 184 22/03/2017
22 Thám tử Kindaichi – Chap 183 22/03/2017
23 Thám tử Kindaichi – Chap 182 22/03/2017
24 Thám tử Kindaichi – Chap 181 22/03/2017
25 Thám tử Kindaichi – Chap 180 22/03/2017
26 Thám tử Kindaichi – Chap 179 22/03/2017
27 Thám tử Kindaichi – Chap 178 22/03/2017
28 Thám tử Kindaichi – Chap 177 22/03/2017
29 Thám tử Kindaichi – Chap 176 22/03/2017
30 Thám tử Kindaichi – Chap 175 22/03/2017
31 Thám tử Kindaichi – Chap 174 22/03/2017
32 Thám tử Kindaichi – Chap 173 22/03/2017
33 Thám tử Kindaichi – Chap 172 22/03/2017
34 Thám tử Kindaichi – Chap 171 22/03/2017
35 Thám tử Kindaichi – Chap 170 22/03/2017
36 Thám tử Kindaichi – Chap 169 22/03/2017
37 Thám tử Kindaichi – Chap 168 22/03/2017
38 Thám tử Kindaichi – Chap 167 22/03/2017
39 Thám tử Kindaichi – Chap 166 22/03/2017
40 Thám tử Kindaichi – Chap 165 22/03/2017
41 Thám tử Kindaichi – Chap 164 22/03/2017
42 Thám tử Kindaichi – Chap 163 22/03/2017
43 Thám tử Kindaichi – Chap 162 22/03/2017
44 Thám tử Kindaichi – Chap 161 22/03/2017
45 Thám tử Kindaichi – Chap 160 22/03/2017
46 Thám tử Kindaichi – Chap 159 22/03/2017
47 Thám tử Kindaichi – Chap 158 22/03/2017
48 Thám tử Kindaichi – Chap 157 22/03/2017
49 Thám tử Kindaichi – Chap 156 22/03/2017
50 Thám tử Kindaichi – Chap 155 22/03/2017
51 Thám tử Kindaichi – Chap 154 22/03/2017
52 Thám tử Kindaichi – Chap 153 22/03/2017
53 Thám tử Kindaichi – Chap 152 22/03/2017
54 Thám tử Kindaichi – Chap 151 22/03/2017
55 Thám tử Kindaichi – Chap 150 22/03/2017
56 Thám tử Kindaichi – Chap 149 22/03/2017
57 Thám tử Kindaichi – Chap 148 22/03/2017
58 Thám tử Kindaichi – Chap 147 22/03/2017
59 Thám tử Kindaichi – Chap 146 22/03/2017
60 Thám tử Kindaichi – Chap 145 22/03/2017
61 Thám tử Kindaichi – Chap 144 22/03/2017
62 Thám tử Kindaichi – Chap 143 22/03/2017
63 Thám tử Kindaichi – Chap 142 22/03/2017
64 Thám tử Kindaichi – Chap 141 22/03/2017
65 Thám tử Kindaichi – Chap 140 22/03/2017
66 Thám tử Kindaichi – Chap 139 22/03/2017
67 Thám tử Kindaichi – Chap 138 22/03/2017
68 Thám tử Kindaichi – Chap 137 22/03/2017
69 Thám tử Kindaichi – Chap 136 22/03/2017
70 Thám tử Kindaichi – Chap 135 22/03/2017
71 Thám tử Kindaichi – Chap 134 22/03/2017
72 Thám tử Kindaichi – Chap 133 22/03/2017
73 Thám tử Kindaichi – Chap 132 22/03/2017
74 Thám tử Kindaichi – Chap 131 22/03/2017
75 Thám tử Kindaichi – Chap 130 22/03/2017
76 Thám tử Kindaichi – Chap 129 22/03/2017
77 Thám tử Kindaichi – Chap 128 22/03/2017
78 Thám tử Kindaichi – Chap 127 22/03/2017
79 Thám tử Kindaichi – Chap 126 22/03/2017
80 Thám tử Kindaichi – Chap 125 22/03/2017
81 Thám tử Kindaichi – Chap 124 22/03/2017
82 Thám tử Kindaichi – Chap 123 22/03/2017
83 Thám tử Kindaichi – Chap 122 22/03/2017
84 Thám tử Kindaichi – Chap 121 22/03/2017
85 Thám tử Kindaichi – Chap 120 22/03/2017
86 Thám tử Kindaichi – Chap 119 22/03/2017
87 Thám tử Kindaichi – Chap 118 22/03/2017
88 Thám tử Kindaichi – Chap 117 22/03/2017
89 Thám tử Kindaichi – Chap 116 22/03/2017
90 Thám tử Kindaichi – Chap 115 22/03/2017
91 Thám tử Kindaichi – Chap 114 22/03/2017
92 Thám tử Kindaichi – Chap 113 22/03/2017
93 Thám tử Kindaichi – Chap 112 22/03/2017
94 Thám tử Kindaichi – Chap 111 22/03/2017
95 Thám tử Kindaichi – Chap 110 22/03/2017
96 Thám tử Kindaichi – Chap 109 22/03/2017
97 Thám tử Kindaichi – Chap 108 22/03/2017
98 Thám tử Kindaichi – Chap 107 22/03/2017
99 Thám tử Kindaichi – Chap 106 22/03/2017
100 Thám tử Kindaichi – Chap 105 22/03/2017
101 Thám tử Kindaichi – Chap 104 22/03/2017
102 Thám tử Kindaichi – Chap 103 22/03/2017
103 Thám tử Kindaichi – Chap 102 22/03/2017
104 Thám tử Kindaichi – Chap 101 22/03/2017
105 Thám tử Kindaichi – Chap 100 22/03/2017
106 Thám tử Kindaichi – Chap 99 22/03/2017
107 Thám tử Kindaichi – Chap 98 22/03/2017
108 Thám tử Kindaichi – Chap 97 22/03/2017
109 Thám tử Kindaichi – Chap 96 22/03/2017
110 Thám tử Kindaichi – Chap 95 22/03/2017
111 Thám tử Kindaichi – Chap 94 22/03/2017
112 Thám tử Kindaichi – Chap 93 22/03/2017
113 Thám tử Kindaichi – Chap 92 22/03/2017
114 Thám tử Kindaichi – Chap 91 22/03/2017
115 Thám tử Kindaichi – Chap 90 22/03/2017
116 Thám tử Kindaichi – Chap 89 22/03/2017
117 Thám tử Kindaichi – Chap 88 22/03/2017
118 Thám tử Kindaichi – Chap 87 22/03/2017
119 Thám tử Kindaichi – Chap 86 22/03/2017
120 Thám tử Kindaichi – Chap 85 22/03/2017
121 Thám tử Kindaichi – Chap 84 22/03/2017
122 Thám tử Kindaichi – Chap 83 22/03/2017
123 Thám tử Kindaichi – Chap 82 22/03/2017
124 Thám tử Kindaichi – Chap 81 22/03/2017
125 Thám tử Kindaichi – Chap 80 22/03/2017
126 Thám tử Kindaichi – Chap 79 22/03/2017
127 Thám tử Kindaichi – Chap 78 22/03/2017
128 Thám tử Kindaichi – Chap 77 22/03/2017
129 Thám tử Kindaichi – Chap 76 22/03/2017
130 Thám tử Kindaichi – Chap 75 22/03/2017
131 Thám tử Kindaichi – Chap 74 22/03/2017
132 Thám tử Kindaichi – Chap 73 22/03/2017
133 Thám tử Kindaichi – Chap 72 22/03/2017
134 Thám tử Kindaichi – Chap 71 22/03/2017
135 Thám tử Kindaichi – Chap 70 22/03/2017
136 Thám tử Kindaichi – Chap 69 22/03/2017
137 Thám tử Kindaichi – Chap 68 22/03/2017
138 Thám tử Kindaichi – Chap 67 22/03/2017
139 Thám tử Kindaichi – Chap 66 22/03/2017
140 Thám tử Kindaichi – Chap 65 22/03/2017
141 Thám tử Kindaichi – Chap 64 22/03/2017
142 Thám tử Kindaichi – Chap 63 22/03/2017
143 Thám tử Kindaichi – Chap 62 22/03/2017
144 Thám tử Kindaichi – Chap 61 22/03/2017
145 Thám tử Kindaichi – Chap 60 22/03/2017
146 Thám tử Kindaichi – Chap 59 22/03/2017
147 Thám tử Kindaichi – Chap 58 22/03/2017
148 Thám tử Kindaichi – Chap 57 22/03/2017
149 Thám tử Kindaichi – Chap 56 22/03/2017
150 Thám tử Kindaichi – Chap 55 22/03/2017
151 Thám tử Kindaichi – Chap 54 22/03/2017
152 Thám tử Kindaichi – Chap 53 22/03/2017
153 Thám tử Kindaichi – Chap 52 22/03/2017
154 Thám tử Kindaichi – Chap 51 22/03/2017
155 Thám tử Kindaichi – Chap 50 22/03/2017
156 Thám tử Kindaichi – Chap 49 22/03/2017
157 Thám tử Kindaichi – Chap 48 22/03/2017
158 Thám tử Kindaichi – Chap 47 22/03/2017
159 Thám tử Kindaichi – Chap 46 22/03/2017
160 Thám tử Kindaichi – Chap 45 22/03/2017
161 Thám tử Kindaichi – Chap 44 22/03/2017
162 Thám tử Kindaichi – Chap 43 22/03/2017
163 Thám tử Kindaichi – Chap 42 22/03/2017
164 Thám tử Kindaichi – Chap 41 22/03/2017
165 Thám tử Kindaichi – Chap 40 22/03/2017
166 Thám tử Kindaichi – Chap 39 22/03/2017
167 Thám tử Kindaichi – Chap 38 22/03/2017
168 Thám tử Kindaichi – Chap 37 22/03/2017
169 Thám tử Kindaichi – Chap 36 22/03/2017
170 Thám tử Kindaichi – Chap 35 22/03/2017
171 Thám tử Kindaichi – Chap 34 22/03/2017
172 Thám tử Kindaichi – Chap 33 22/03/2017
173 Thám tử Kindaichi – Chap 32 22/03/2017
174 Thám tử Kindaichi – Chap 31 22/03/2017
175 Thám tử Kindaichi – Chap 30 22/03/2017
176 Thám tử Kindaichi – Chap 29 22/03/2017
177 Thám tử Kindaichi – Chap 28 22/03/2017
178 Thám tử Kindaichi – Chap 27 22/03/2017
179 Thám tử Kindaichi – Chap 26 22/03/2017
180 Thám tử Kindaichi – Chap 25 22/03/2017
181 Thám tử Kindaichi – Chap 24 22/03/2017
182 Thám tử Kindaichi – Chap 23 22/03/2017
183 Thám tử Kindaichi – Chap 22 22/03/2017
184 Thám tử Kindaichi – Chap 21 22/03/2017
185 Thám tử Kindaichi – Chap 20 22/03/2017
186 Thám tử Kindaichi – Chap 19 22/03/2017
187 Thám tử Kindaichi – Chap 18 22/03/2017
188 Thám tử Kindaichi – Chap 17 22/03/2017
189 Thám tử Kindaichi – Chap 16 22/03/2017
190 Thám tử Kindaichi – Chap 15 22/03/2017
191 Thám tử Kindaichi – Chap 14 22/03/2017
192 Thám tử Kindaichi – Chap 13 22/03/2017
193 Thám tử Kindaichi – Chap 12 22/03/2017
194 Thám tử Kindaichi – Chap 11 22/03/2017
195 Thám tử Kindaichi – Chap 10 22/03/2017
196 Thám tử Kindaichi – Chap 9 22/03/2017
197 Thám tử Kindaichi – Chap 8 22/03/2017
198 Thám tử Kindaichi – Chap 7 22/03/2017
199 Thám tử Kindaichi – Chap 6 22/03/2017
200 Thám tử Kindaichi – Chap 5 22/03/2017
201 Thám tử Kindaichi – Chap 4 22/03/2017
202 Thám tử Kindaichi – Chap 3 22/03/2017
203 Thám tử Kindaichi – Chap 2 22/03/2017
204 Thám tử Kindaichi – Chap 1 22/03/2017

Truyện Liên Quan

One Piece

Eiichiro ODA

UQ Holder!

Ken Akamatsu

Higanjima

Matsumoto Koji

Noblesse

Son Jae Ho, Lee Gwang Su

Hive

Kim Gyu Sam