Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 02/07/2016

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.

Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.

Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình. Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian… thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 128 18/11/2017
2 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 127 07/11/2017
3 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 126 02/11/2017
4 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 125 27/10/2017
5 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 124 12/10/2017
6 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 123 02/10/2017
7 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 122 13/09/2017
8 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 121 30/08/2017
9 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 120 21/08/2017
10 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 119 08/08/2017
11 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 118 29/07/2017
12 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 117 18/07/2017
13 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 116 07/07/2017
14 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 115 26/06/2017
15 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 114 15/06/2017
16 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 113 01/06/2017
17 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 112 23/05/2017
18 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 111 12/05/2017
19 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 110 01/05/2017
20 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 109 20/04/2017
21 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 108 12/04/2017
22 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 107 31/03/2017
23 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 106 24/03/2017
24 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 105 18/03/2017
25 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 104 07/03/2017
26 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 103 28/02/2017
27 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 101 20/01/2017
28 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 100 10/01/2017
29 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 99 03/01/2017
30 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 98 25/12/2016
31 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 97 19/12/2016
32 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 96 07/12/2016
33 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 95 30/11/2016
34 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 94 21/11/2016
35 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 93 07/11/2016
36 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 92 25/10/2016
37 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 91 13/10/2016
38 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 90 08/10/2016
39 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 89 25/09/2016
40 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 88 14/09/2016
41 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 87 30/08/2016
42 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 86 21/08/2016
43 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 85 11/08/2016
44 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 84 11/08/2016
45 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 83 08/07/2016
46 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 82 02/07/2016
47 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 81 02/07/2016
48 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 80 02/07/2016
49 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 79 02/07/2016
50 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 78 02/07/2016
51 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 77 02/07/2016
52 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 76 02/07/2016
53 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 75 02/07/2016
54 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 74 02/07/2016
55 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 73 02/07/2016
56 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 72 02/07/2016
57 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 71 02/07/2016
58 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 70 02/07/2016
59 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 69 02/07/2016
60 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 68 02/07/2016
61 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 67 02/07/2016
62 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 66 02/07/2016
63 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 65 02/07/2016
64 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 64 02/07/2016
65 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 63 02/07/2016
66 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 62 02/07/2016
67 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 61 02/07/2016
68 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 60 02/07/2016
69 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 59 02/07/2016
70 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 58 02/07/2016
71 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 57 02/07/2016
72 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 56 02/07/2016
73 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 55 02/07/2016
74 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 54 02/07/2016
75 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 53 02/07/2016
76 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 52 02/07/2016
77 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 51 02/07/2016
78 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 50 02/07/2016
79 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 49 02/07/2016
80 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 48 02/07/2016
81 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 47 02/07/2016
82 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 46 02/07/2016
83 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 45 02/07/2016
84 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 44 02/07/2016
85 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 43 02/07/2016
86 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 42 02/07/2016
87 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 41 02/07/2016
88 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 40 02/07/2016
89 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 39 02/07/2016
90 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 38 02/07/2016
91 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 37 02/07/2016
92 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 36 02/07/2016
93 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 35 02/07/2016
94 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 34 02/07/2016
95 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 33 02/07/2016
96 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 32 02/07/2016
97 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 31 02/07/2016
98 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 30 02/07/2016
99 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 29 02/07/2016
100 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 28 02/07/2016
101 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 27 02/07/2016
102 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 26 02/07/2016
103 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 25 02/07/2016
104 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 24 02/07/2016
105 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 23 02/07/2016
106 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 22 02/07/2016
107 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 21 02/07/2016
108 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 20 02/07/2016
109 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 19 02/07/2016
110 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 18 02/07/2016
111 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 17 02/07/2016
112 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 16 02/07/2016
113 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 15 02/07/2016
114 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 14 02/07/2016
115 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 13 02/07/2016
116 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 12 02/07/2016
117 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 11 02/07/2016
118 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 10 02/07/2016
119 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 9 02/07/2016
120 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 8 02/07/2016
121 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 7 02/07/2016
122 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 6 02/07/2016
123 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 5 02/07/2016
124 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 4 02/07/2016
125 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 3 02/07/2016
126 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 2 02/07/2016
127 Thần Ấn Vương Tọa – Chap 1 02/07/2016