Thần Võ Tướng Tinh Lục

Thần Võ Tướng Tinh Lục

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 22/10/2016

Thần Võ đế quốc trả qua thời gian 500 năm thống trị, cuối cùng bị chia cắt thành nhiều nước chư hầu. nhau, đây là thời đại mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sống được. Muốn trở thành kẻ mạnh thì phải có được Võ Thần Chi Lực Thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sức mạnh là tất cả. Chư Vương vì muốn thống trị đại lục, chiêu mộ tất cả những kẻ có Võ Thần Chi Lực trở thành Tướng quân, gọi là Thần Võ Tướng, thống lĩnh ba quân, chinh phạt các nước, và ghi chép thành Thần Võ Tướng Tinh Lục để người đời kính ngưỡng. Trong môi trường như vậy, người nào cũng tu luyện Thần Võ, để trở thành Thần Võ Tướng!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 48 29/09/2017
2 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 47 27/09/2017
3 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 46 08/09/2017
4 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 45 05/09/2017
5 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 44 27/08/2017
6 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 43 24/08/2017
7 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 42 09/08/2017
8 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 41 03/08/2017
9 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 40 30/07/2017
10 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 39 25/07/2017
11 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 38 10/07/2017
12 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 37 06/07/2017
13 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 36 03/07/2017
14 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 35 27/06/2017
15 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 34 09/06/2017
16 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 33 05/06/2017
17 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 32 28/05/2017
18 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 31 24/05/2017
19 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 30 15/05/2017
20 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 29 06/05/2017
21 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 28 02/05/2017
22 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 27 27/04/2017
23 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 26 09/04/2017
24 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 25 08/04/2017
25 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 24 27/03/2017
26 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 23 26/03/2017
27 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 22 11/03/2017
28 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 21 07/03/2017
29 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 20 28/02/2017
30 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 19 11/01/2017
31 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 18 06/01/2017
32 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 17 28/12/2016
33 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 16 21/12/2016
34 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 15 14/12/2016
35 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 14 07/12/2016
36 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 13 30/11/2016
37 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 12 23/11/2016
38 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 11 23/11/2016
39 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 10 17/11/2016
40 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 9 15/11/2016
41 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 8 14/11/2016
42 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 7 13/11/2016
43 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 6 12/11/2016
44 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5 11/11/2016
45 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4 10/11/2016
46 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3 24/10/2016
47 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2 23/10/2016
48 Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1 22/10/2016