Thanh Ninh Chi Hạ

Thanh Ninh Chi Hạ

Tên khác: Chanh Xanh Mùa Hạ
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 23/09/2016

Nữ chính của chúng ta, Ninh Đóa Đóa, sau khi chuyển trường từ thành phố S về thành phố Q ven biển, ngày đầu tiên đi học, đã phát hiện ra một anh học bá trâu nhất trường, cũng là đệ nhất soái cơ, đang trốn một góc khóc hu hu do cô lạc đường khi tới trường, họ chia tay nhau khi cảm xúc đôi bên không mấy vui vẻ cho lắm.

Sau đó Đóa Đóa lại có một mối nghiệt duyên với người tình trong mộng của các thiếu nữ toàn trường. Và thế là những cảnh khóc chảy nước mắt, cười phọt nước mũi, đã xảy ra giữa các vị “lam thanh lữ thú” của chúng ta.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 118 22/03/2017
2 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 117 16/03/2017
3 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 116 12/03/2017
4 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 115 09/03/2017
5 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 114 06/03/2017
6 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 113 04/03/2017
7 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 112 27/02/2017
8 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 111 23/02/2017
9 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 110 20/02/2017
10 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 109 18/02/2017
11 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 108 12/02/2017
12 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 107 09/02/2017
13 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 106 08/02/2017
14 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 105 07/02/2017
15 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 104 06/02/2017
16 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 103 05/02/2017
17 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 102 04/02/2017
18 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 101 19/01/2017
19 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 100 14/01/2017
20 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 99 12/01/2017
21 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 98 11/01/2017
22 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 97 10/01/2017
23 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 96 09/01/2017
24 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 95 07/01/2017
25 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 94 06/01/2017
26 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 93 05/01/2017
27 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 92 03/01/2017
28 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 91 29/12/2016
29 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 90 26/12/2016
30 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 89 23/12/2016
31 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 88 20/12/2016
32 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 87 19/12/2016
33 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 86 18/12/2016
34 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 85 17/12/2016
35 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 84 16/12/2016
36 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 83 15/12/2016
37 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 82 14/12/2016
38 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 81 13/12/2016
39 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 80 12/12/2016
40 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 79 11/12/2016
41 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 78 10/12/2016
42 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 77 09/12/2016
43 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 76 08/12/2016
44 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 75 07/12/2016
45 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 74 06/12/2016
46 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 73 05/12/2016
47 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 72 04/12/2016
48 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 71 03/12/2016
49 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 70 02/12/2016
50 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 69 01/12/2016
51 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 68 30/11/2016
52 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 67 29/11/2016
53 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 66 28/11/2016
54 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 65 27/11/2016
55 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 64 26/11/2016
56 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 63 25/11/2016
57 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 62 24/11/2016
58 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 61 23/11/2016
59 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 60 22/11/2016
60 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 59 21/11/2016
61 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 58 20/11/2016
62 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 57 19/11/2016
63 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 56 18/11/2016
64 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 55 17/11/2016
65 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 54 16/11/2016
66 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 53 15/11/2016
67 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 52 14/11/2016
68 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 51 13/11/2016
69 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 50 12/11/2016
70 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 49 11/11/2016
71 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 48 10/11/2016
72 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 47 09/11/2016
73 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 46 08/11/2016
74 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 45 07/11/2016
75 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 44 06/11/2016
76 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 43 05/11/2016
77 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 42 04/11/2016
78 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 41 03/11/2016
79 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 40 02/11/2016
80 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 39 01/11/2016
81 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 38 31/10/2016
82 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 37 30/10/2016
83 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 36 29/10/2016
84 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 35 28/10/2016
85 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 34 27/10/2016
86 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 33 26/10/2016
87 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 32 25/10/2016
88 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 31 24/10/2016
89 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 30 23/10/2016
90 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 29 22/10/2016
91 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 28 21/10/2016
92 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 27 20/10/2016
93 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 26 19/10/2016
94 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 25 18/10/2016
95 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 24 17/10/2016
96 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 23 16/10/2016
97 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 22 15/10/2016
98 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 21 14/10/2016
99 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 20 13/10/2016
100 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 19 12/10/2016
101 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 18 11/10/2016
102 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17 10/10/2016
103 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16 09/10/2016
104 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15 09/10/2016
105 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14 08/10/2016
106 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13 07/10/2016
107 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12 06/10/2016
108 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11 05/10/2016
109 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10 04/10/2016
110 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9 03/10/2016
111 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8 02/10/2016
112 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7 01/10/2016
113 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6 29/09/2016
114 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5 28/09/2016
115 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4 27/09/2016
116 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3 26/09/2016
117 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2 24/09/2016
118 Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1 23/09/2016