Thanh Sắc Thâm Xử

Thanh Sắc Thâm Xử

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: A3 Manga
Ngày thêm: 22/11/2016

– “Nàng là nữ nhân duy nhất có thể sinh con cho trẫm!”
– “Không! Ta là nam nhân đến để báo thù ngươi!”

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 36 13/02/2017
2 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 35 10/02/2017
3 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 34 04/02/2017
4 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 33 03/02/2017
5 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 32 29/01/2017
6 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 31 23/01/2017
7 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 30 22/01/2017
8 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 29 21/01/2017
9 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 28 20/01/2017
10 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 27 19/01/2017
11 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 26 17/01/2017
12 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 25 13/01/2017
13 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 24 08/01/2017
14 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 23 07/01/2017
15 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 22 05/01/2017
16 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 21 04/01/2017
17 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 20 02/01/2017
18 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 19 01/01/2017
19 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 18 29/12/2016
20 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 17 28/12/2016
21 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 16 26/12/2016
22 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 15 25/12/2016
23 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 14 24/12/2016
24 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 13 18/12/2016
25 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 12 17/12/2016
26 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 11 16/12/2016
27 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 10 12/12/2016
28 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 9 10/12/2016
29 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 8 07/12/2016
30 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 7 05/12/2016
31 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 6 04/12/2016
32 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 5 01/12/2016
33 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 4 28/11/2016
34 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 3 25/11/2016
35 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 2 23/11/2016
36 Thanh Sắc Thâm Xử – Chap 1 22/11/2016