The Breaker

The Breaker

Tên khác: Không có
Tác giả: PARK jin-Hwan, JEON Geuk-jin
Tình trạng: Trọn bộ
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Blog Truyện, Comic VN
Ngày thêm: 08/07/2016

Giáo viên nhân sự mới Chun woo, là một giáo viên không bình thường. Sau khi bất ngờ chứng kiến sức mạnh của Chun Woo, Shin woo, một học sinh bị bắt nạt, đã cầu xin thầy dạy mình mạnh mẽ hơn. Chun-woo nói chỉ có thể dạy nếu cậu ta thật sự quyết tâm, và để chứng minh quyết tâm ấy cậu đã nhảy cầu. Sau lần ấy, cậu dần rơi vào vòng xoáy cuộc chiến băng nhóm của người thầy bí ẩn mình. Kéo theo đó là những màn chiến đấu nhuộm máu cùng sự tiến bộ từng ngày thoát khỏi cái bóng của một kẻ yếu.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 The Breaker – Chap 72 HẾT08/07/2016
2 The Breaker – Chap 71 08/07/2016
3 The Breaker – Chap 70 08/07/2016
4 The Breaker – Chap 69 08/07/2016
5 The Breaker – Chap 68 08/07/2016
6 The Breaker – Chap 67 08/07/2016
7 The Breaker – Chap 66 08/07/2016
8 The Breaker – Chap 65 08/07/2016
9 The Breaker – Chap 64 08/07/2016
10 The Breaker – Chap 63 08/07/2016
11 The Breaker – Chap 62 08/07/2016
12 The Breaker – Chap 61 08/07/2016
13 The Breaker – Chap 60 08/07/2016
14 The Breaker – Chap 59 08/07/2016
15 The Breaker – Chap 58 08/07/2016
16 The Breaker – Chap 57 08/07/2016
17 The Breaker – Chap 56 08/07/2016
18 The Breaker – Chap 55 08/07/2016
19 The Breaker – Chap 54 08/07/2016
20 The Breaker – Chap 53 08/07/2016
21 The Breaker – Chap 52 08/07/2016
22 The Breaker – Chap 51 08/07/2016
23 The Breaker – Chap 50 08/07/2016
24 The Breaker – Chap 49 08/07/2016
25 The Breaker – Chap 48 08/07/2016
26 The Breaker – Chap 47 08/07/2016
27 The Breaker – Chap 46 08/07/2016
28 The Breaker – Chap 45 08/07/2016
29 The Breaker – Chap 44 08/07/2016
30 The Breaker – Chap 43 08/07/2016
31 The Breaker – Chap 42 08/07/2016
32 The Breaker – Chap 41 08/07/2016
33 The Breaker – Chap 40 08/07/2016
34 The Breaker – Chap 39 08/07/2016
35 The Breaker – Chap 38 08/07/2016
36 The Breaker – Chap 37 08/07/2016
37 The Breaker – Chap 36 08/07/2016
38 The Breaker – Chap 35 08/07/2016
39 The Breaker – Chap 34 08/07/2016
40 The Breaker – Chap 33 08/07/2016
41 The Breaker – Chap 32 08/07/2016
42 The Breaker – Chap 31 08/07/2016
43 The Breaker – Chap 30 08/07/2016
44 The Breaker – Chap 29 08/07/2016
45 The Breaker – Chap 28 08/07/2016
46 The Breaker – Chap 27 08/07/2016
47 The Breaker – Chap 26 08/07/2016
48 The Breaker – Chap 25 08/07/2016
49 The Breaker – Chap 24 08/07/2016
50 The Breaker – Chap 23 08/07/2016
51 The Breaker – Chap 22 08/07/2016
52 The Breaker – Chap 21 08/07/2016
53 The Breaker – Chap 20 08/07/2016
54 The Breaker – Chap 19 08/07/2016
55 The Breaker – Chap 18 08/07/2016
56 The Breaker – Chap 17 08/07/2016
57 The Breaker – Chap 16 08/07/2016
58 The Breaker – Chap 15 08/07/2016
59 The Breaker – Chap 14 08/07/2016
60 The Breaker – Chap 13 08/07/2016
61 The Breaker – Chap 12 08/07/2016
62 The Breaker – Chap 11 08/07/2016
63 The Breaker – Chap 10 08/07/2016
64 The Breaker – Chap 9 08/07/2016
65 The Breaker – Chap 8 08/07/2016
66 The Breaker – Chap 7 08/07/2016
67 The Breaker – Chap 6 08/07/2016
68 The Breaker – Chap 5 08/07/2016
69 The Breaker – Chap 4 08/07/2016
70 The Breaker – Chap 3 08/07/2016
71 The Breaker – Chap 2 08/07/2016
72 The Breaker – Chap 1 08/07/2016

Truyện Liên Quan

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

Mộng Tam Quốc

Đang cập nhật

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Kim Dung, Phụng Hoàng

The New Gate

KAZANAMI Shinogi, MIWA Yoshiyuki

Ngự Niệm Sư

Băng Lam, Đông Phương Trạch