Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tên khác: Perfect World
Tác giả: Thần Đông
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 10/07/2016

Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 64 28/01/2018
2 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 63 18/01/2018
3 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 62 10/01/2018
4 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 61 03/01/2018
5 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 60 15/12/2017
6 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 59 11/12/2017
7 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 58 06/12/2017
8 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 57 23/11/2017
9 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 56 17/11/2017
10 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 55 09/11/2017
11 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 54 27/10/2017
12 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 53 14/10/2017
13 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 52 05/10/2017
14 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 51 14/09/2017
15 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 50 29/08/2017
16 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 49 21/08/2017
17 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 48 10/08/2017
18 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 47 28/07/2017
19 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 46 17/07/2017
20 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 45 05/07/2017
21 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 44 29/06/2017
22 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 43 14/06/2017
23 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 42 31/05/2017
24 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 41 24/05/2017
25 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 40 12/05/2017
26 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 39 03/05/2017
27 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 38 20/04/2017
28 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 37 14/04/2017
29 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 36 02/04/2017
30 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 35 23/03/2017
31 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 34 16/03/2017
32 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 33 07/03/2017
33 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 32 03/03/2017
34 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 31 12/02/2017
35 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 30 21/01/2017
36 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 29 11/01/2017
37 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 28 05/01/2017
38 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 27 27/12/2016
39 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 26 09/12/2016
40 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 25 30/11/2016
41 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 24 21/11/2016
42 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 23 08/11/2016
43 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 22 29/10/2016
44 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 21 27/10/2016
45 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 20 10/10/2016
46 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 19 28/09/2016
47 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 18 16/09/2016
48 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 17 30/08/2016
49 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 16 22/08/2016
50 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 15 12/08/2016
51 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 14 31/07/2016
52 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 13 19/07/2016
53 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12 09/07/2016
54 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11 09/07/2016
55 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10 09/07/2016
56 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9 09/07/2016
57 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8 09/07/2016
58 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7 09/07/2016
59 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6 09/07/2016
60 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5 09/07/2016
61 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4 09/07/2016
62 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3 09/07/2016
63 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2 09/07/2016
64 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1 09/07/2016