Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tên khác: Perfect World
Tác giả: Thần Đông
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 10/07/2016

Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 35 23/03/2017
2 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 34 16/03/2017
3 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 33 07/03/2017
4 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 32 03/03/2017
5 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 31 12/02/2017
6 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 30 21/01/2017
7 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 29 11/01/2017
8 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 28 05/01/2017
9 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 27 27/12/2016
10 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 26 09/12/2016
11 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 25 30/11/2016
12 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 24 21/11/2016
13 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 23 08/11/2016
14 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 22 29/10/2016
15 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 21 27/10/2016
16 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 20 10/10/2016
17 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 19 28/09/2016
18 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 18 16/09/2016
19 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 17 30/08/2016
20 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 16 22/08/2016
21 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 15 12/08/2016
22 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 14 31/07/2016
23 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 13 19/07/2016
24 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12 09/07/2016
25 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11 09/07/2016
26 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10 09/07/2016
27 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9 09/07/2016
28 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8 09/07/2016
29 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7 09/07/2016
30 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6 09/07/2016
31 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5 09/07/2016
32 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4 09/07/2016
33 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3 09/07/2016
34 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2 09/07/2016
35 Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1 09/07/2016