Thiện Lương Tử Thần

Thiện Lương Tử Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 12/07/2016

Truyện Thiện Lương Tử Thần, nói về nhân vật chính A Khờ xuất thân từ một tên trộm, nhưng tính tình hiền lành, trong một lần ăn trộm bị một Luyện Kim Thuật Sĩ tại vì muốn sáng tạo một thần khí mà bị bắt đi. Vận mệnh của A Khờ từ đó thay đổi, vận mệnh đưa đẩy A Khờ cứu được đại lục đệ nhất sát thủ “Minh Vương”.

Minh Vương vì muốn báo thù, cưỡng ép A Khờ tới một tiểu trấn hẻo lánh, và truyền thụ lại hết tất cả võ công bản thân đã học được cho A Khờ. Sống với một sát thủ như vậy A Khờ sẽ biến thành một ác ma chứ? A Khờ đã theo Âu Văn học tập được những tuyệt thế võ kĩ, trên con đường báo thù, quen biết từng người từng người bạn tốt, dưới sự giúp đỡ của chúng họ, A Khờ dần dần trưởng thành.

Lịch trình mạo hiểm gian nan làm cho A Khờ trở nên mạnh mẽ, trong cuộc trò chuyện với Thần Vương, A Khờ hiểu ra: tự mình là Tử Thần Mãn Đa Ân, là con của Thần Vương và Minh Vương. Thế giới với tình thân, làm hắn khó xử, hắn sẽ làm thế nào đây? Tất cả đều nằm trong truyện Thiện Lương Tử Thần…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thiện Lương Tử Thần – Chap 72 08/01/2018
2 Thiện Lương Tử Thần – Chap 71 07/12/2017
3 Thiện Lương Tử Thần – Chap 70 22/11/2017
4 Thiện Lương Tử Thần – Chap 69 10/11/2017
5 Thiện Lương Tử Thần – Chap 68 24/10/2017
6 Thiện Lương Tử Thần – Chap 67 06/10/2017
7 Thiện Lương Tử Thần – Chap 66 16/09/2017
8 Thiện Lương Tử Thần – Chap 65 22/08/2017
9 Thiện Lương Tử Thần – Chap 64 29/07/2017
10 Thiện Lương Tử Thần – Chap 63 07/07/2017
11 Thiện Lương Tử Thần – Chap 62 13/06/2017
12 Thiện Lương Tử Thần – Chap 61 12/05/2017
13 Thiện Lương Tử Thần – Chap 60 02/04/2017
14 Thiện Lương Tử Thần – Chap 59 10/03/2017
15 Thiện Lương Tử Thần – Chap 58 12/01/2017
16 Thiện Lương Tử Thần – Chap 57 08/12/2016
17 Thiện Lương Tử Thần – Chap 56 09/11/2016
18 Thiện Lương Tử Thần – Chap 55 26/09/2016
19 Thiện Lương Tử Thần – Chap 54 19/08/2016
20 Thiện Lương Tử Thần – Chap 53 18/07/2016
21 Thiện Lương Tử Thần – Chap 52 10/07/2016
22 Thiện Lương Tử Thần – Chap 51 10/07/2016
23 Thiện Lương Tử Thần – Chap 50 10/07/2016
24 Thiện Lương Tử Thần – Chap 49 10/07/2016
25 Thiện Lương Tử Thần – Chap 48 10/07/2016
26 Thiện Lương Tử Thần – Chap 47 10/07/2016
27 Thiện Lương Tử Thần – Chap 46 10/07/2016
28 Thiện Lương Tử Thần – Chap 45 10/07/2016
29 Thiện Lương Tử Thần – Chap 44 10/07/2016
30 Thiện Lương Tử Thần – Chap 43 10/07/2016
31 Thiện Lương Tử Thần – Chap 42 10/07/2016
32 Thiện Lương Tử Thần – Chap 41 10/07/2016
33 Thiện Lương Tử Thần – Chap 40 10/07/2016
34 Thiện Lương Tử Thần – Chap 39 10/07/2016
35 Thiện Lương Tử Thần – Chap 38 10/07/2016
36 Thiện Lương Tử Thần – Chap 37 10/07/2016
37 Thiện Lương Tử Thần – Chap 36 10/07/2016
38 Thiện Lương Tử Thần – Chap 35 10/07/2016
39 Thiện Lương Tử Thần – Chap 34 10/07/2016
40 Thiện Lương Tử Thần – Chap 33 10/07/2016
41 Thiện Lương Tử Thần – Chap 32 10/07/2016
42 Thiện Lương Tử Thần – Chap 31 10/07/2016
43 Thiện Lương Tử Thần – Chap 30 10/07/2016
44 Thiện Lương Tử Thần – Chap 29 10/07/2016
45 Thiện Lương Tử Thần – Chap 28 10/07/2016
46 Thiện Lương Tử Thần – Chap 27 10/07/2016
47 Thiện Lương Tử Thần – Chap 26 10/07/2016
48 Thiện Lương Tử Thần – Chap 25 10/07/2016
49 Thiện Lương Tử Thần – Chap 24 10/07/2016
50 Thiện Lương Tử Thần – Chap 23 10/07/2016
51 Thiện Lương Tử Thần – Chap 22 10/07/2016
52 Thiện Lương Tử Thần – Chap 21 10/07/2016
53 Thiện Lương Tử Thần – Chap 20 10/07/2016
54 Thiện Lương Tử Thần – Chap 19 10/07/2016
55 Thiện Lương Tử Thần – Chap 18 10/07/2016
56 Thiện Lương Tử Thần – Chap 17 10/07/2016
57 Thiện Lương Tử Thần – Chap 16 10/07/2016
58 Thiện Lương Tử Thần – Chap 15 10/07/2016
59 Thiện Lương Tử Thần – Chap 14 10/07/2016
60 Thiện Lương Tử Thần – Chap 13 10/07/2016
61 Thiện Lương Tử Thần – Chap 12 10/07/2016
62 Thiện Lương Tử Thần – Chap 11 10/07/2016
63 Thiện Lương Tử Thần – Chap 10 10/07/2016
64 Thiện Lương Tử Thần – Chap 9 10/07/2016
65 Thiện Lương Tử Thần – Chap 8 10/07/2016
66 Thiện Lương Tử Thần – Chap 7 10/07/2016
67 Thiện Lương Tử Thần – Chap 6 10/07/2016
68 Thiện Lương Tử Thần – Chap 5 10/07/2016
69 Thiện Lương Tử Thần – Chap 4 10/07/2016
70 Thiện Lương Tử Thần – Chap 3 10/07/2016
71 Thiện Lương Tử Thần – Chap 2 10/07/2016
72 Thiện Lương Tử Thần – Chap 1 10/07/2016

Truyện Liên Quan

Yêu Thần Ký

Đạp Tuyết Động Mạn