Thiên Thanh

Thiên Thanh

Tên khác: Không có
Tác giả: Quách Thiếu Hiệp
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 02/12/2017

Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta – Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thiên Thanh – Chap 55 22/01/2018
2 Thiên Thanh – Chap 54 21/01/2018
3 Thiên Thanh – Chap 53 20/01/2018
4 Thiên Thanh – Chap 52 19/01/2018
5 Thiên Thanh – Chap 51 18/01/2018
6 Thiên Thanh – Chap 50 17/01/2018
7 Thiên Thanh – Chap 49 16/01/2018
8 Thiên Thanh – Chap 48 15/01/2018
9 Thiên Thanh – Chap 47 14/01/2018
10 Thiên Thanh – Chap 46 13/01/2018
11 Thiên Thanh – Chap 45 12/01/2018
12 Thiên Thanh – Chap 44 11/01/2018
13 Thiên Thanh – Chap 43 10/01/2018
14 Thiên Thanh – Chap 42 09/01/2018
15 Thiên Thanh – Chap 41 08/01/2018
16 Thiên Thanh – Chap 40 07/01/2018
17 Thiên Thanh – Chap 39 06/01/2018
18 Thiên Thanh – Chap 38 06/01/2018
19 Thiên Thanh – Chap 37 04/01/2018
20 Thiên Thanh – Chap 36 03/01/2018
21 Thiên Thanh – Chap 35 02/01/2018
22 Thiên Thanh – Chap 34 01/01/2018
23 Thiên Thanh – Chap 33 31/12/2017
24 Thiên Thanh – Chap 32 30/12/2017
25 Thiên Thanh – Chap 31 29/12/2017
26 Thiên Thanh – Chap 30 28/12/2017
27 Thiên Thanh – Chap 29 27/12/2017
28 Thiên Thanh – Chap 28 26/12/2017
29 Thiên Thanh – Chap 27 26/12/2017
30 Thiên Thanh – Chap 26 25/12/2017
31 Thiên Thanh – Chap 25 24/12/2017
32 Thiên Thanh – Chap 24 23/12/2017
33 Thiên Thanh – Chap 23 22/12/2017
34 Thiên Thanh – Chap 22 21/12/2017
35 Thiên Thanh – Chap 21 20/12/2017
36 Thiên Thanh – Chap 20 19/12/2017
37 Thiên Thanh – Chap 19 18/12/2017
38 Thiên Thanh – Chap 18 18/12/2017
39 Thiên Thanh – Chap 17 17/12/2017
40 Thiên Thanh – Chap 16 16/12/2017
41 Thiên Thanh – Chap 15 15/12/2017
42 Thiên Thanh – Chap 14 14/12/2017
43 Thiên Thanh – Chap 13 14/12/2017
44 Thiên Thanh – Chap 12 13/12/2017
45 Thiên Thanh – Chap 11 12/12/2017
46 Thiên Thanh – Chap 10 12/12/2017
47 Thiên Thanh – Chap 9 11/12/2017
48 Thiên Thanh – Chap 8 11/12/2017
49 Thiên Thanh – Chap 7 10/12/2017
50 Thiên Thanh – Chap 6 10/12/2017
51 Thiên Thanh – Chap 5 09/12/2017
52 Thiên Thanh – Chap 4 04/12/2017
53 Thiên Thanh – Chap 3 03/12/2017
54 Thiên Thanh – Chap 2 03/12/2017
55 Thiên Thanh – Chap 1 02/12/2017

Truyện Liên Quan

Thiên Thanh

Quách Thiếu Hiệp

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

Linh Kiếm Tôn

Đang cập nhật

Tiên Đạo Ma Hiệp

Đang cập nhật

Trảm Đạo Kỷ

Đang cập nhật

Linh Võ Đế Tôn

Đang cập nhật