Thiết Huyết Nam Nhi

Thiết Huyết Nam Nhi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: ,
Nguồn: Đam Mê Truyện, Ham Truyện
Ngày thêm: 14/07/2016

Phái Thanh Thành vốn là một trong những kiếm phái lâu đời của Trung Hoa. Nơi sản sinh ra biết bao kiếm thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ Dương Tiểu Lưu – một đệ tử phái Thanh Thành trong một lần được xuống núi rèn luyện…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 79 28/01/2017
2 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 78 22/01/2017
3 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 77 21/01/2017
4 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 76 19/01/2017
5 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 75 19/01/2017
6 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 74 18/01/2017
7 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 73 18/01/2017
8 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 72 25/10/2016
9 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 71 23/10/2016
10 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 70.3 12/07/2016
11 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 70.2 12/07/2016
12 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 70.1 12/07/2016
13 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 69 12/07/2016
14 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 68.2 12/07/2016
15 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 68.1 12/07/2016
16 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 67 12/07/2016
17 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 66 12/07/2016
18 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 65 12/07/2016
19 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 64.2 12/07/2016
20 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 64.1 12/07/2016
21 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 63.2 12/07/2016
22 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 63 12/07/2016
23 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 62.2 12/07/2016
24 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 62.1 12/07/2016
25 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 61 12/07/2016
26 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 60 12/07/2016
27 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 59 12/07/2016
28 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 58 12/07/2016
29 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 57 12/07/2016
30 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 56.3 12/07/2016
31 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 56.2 12/07/2016
32 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 56.1 12/07/2016
33 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 55 12/07/2016
34 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 54 12/07/2016
35 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 53 12/07/2016
36 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 52 12/07/2016
37 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 51 12/07/2016
38 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 50 12/07/2016
39 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 49 12/07/2016
40 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 48 12/07/2016
41 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 47 12/07/2016
42 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 46 12/07/2016
43 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 45 12/07/2016
44 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 44 12/07/2016
45 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 43 12/07/2016
46 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 42 12/07/2016
47 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 41 12/07/2016
48 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 40 12/07/2016
49 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 39 12/07/2016
50 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 38 12/07/2016
51 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 37 12/07/2016
52 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 36 12/07/2016
53 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 35 12/07/2016
54 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 34 12/07/2016
55 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 33 12/07/2016
56 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 32 12/07/2016
57 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 31.2 12/07/2016
58 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 31.1 12/07/2016
59 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 30.2 12/07/2016
60 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 30.1 12/07/2016
61 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 29.2 12/07/2016
62 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 29.1 12/07/2016
63 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 28.2 12/07/2016
64 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 28.1 12/07/2016
65 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 27.2 12/07/2016
66 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 27.1 12/07/2016
67 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 26.1 12/07/2016
68 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 25 12/07/2016
69 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 24.2 12/07/2016
70 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 24.1 12/07/2016
71 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 23 12/07/2016
72 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 22 12/07/2016
73 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 21 12/07/2016
74 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 20 12/07/2016
75 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 19 12/07/2016
76 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 18 12/07/2016
77 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 17 12/07/2016
78 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 16 12/07/2016
79 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 15 12/07/2016
80 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 14 12/07/2016
81 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 13 12/07/2016
82 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 12 12/07/2016
83 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 11 12/07/2016
84 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 10 12/07/2016
85 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 9 12/07/2016
86 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 8 12/07/2016
87 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 7 12/07/2016
88 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 6 12/07/2016
89 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 5 12/07/2016
90 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 4 12/07/2016
91 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 3 12/07/2016
92 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 2 12/07/2016
93 Thiết Huyết Nam Nhi – Chap 1 12/07/2016