Thịnh Thế Thanh Ca

Thịnh Thế Thanh Ca

Tên khác: Không có
Tác giả: Á Linh, Tư Vũ
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: TruyệnTranh.Site
Ngày thêm: 17/09/2016

Con gái của chưởng môn thông minh khí phách rơi vào lưới tình với danh môn công tử tiêu sái. Gặp nhau nơi thanh lâu, vốn tưởng rằng sẽ kết thành lương duyên, nhưng lại không ngờ lại là một mối duyên đau khổ… Đến cuối cùng là sủng văn hay là ngược văn đây?