Tình Đầy Chông Gai

Tình Đầy Chông Gai

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành
Ngày thêm: 13/12/2016

May mắn trúng thưởng đổi lấy là một đêm phóng đãng, chuyến đi trên du thuyền một lần ngoài ý muốn hoàn toàn thay đổi quỹ đạo vận mệnh của Lý Manh Manh. Cuộc sống nhỏ bé tốt đẹp bình thường bị phá vỡ, quý công tử hắc đạo ngang ngược cùng với tiểu trợ lý thuần khiết bé nhỏ, hai người vốn dĩ không liên quan nhau lại vì vậy mà vẽ ra một con đường tình yêu tràn đầy chông gai.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tình Đầy Chông Gai – Chap 65 21/03/2017
2 Tình Đầy Chông Gai – Chap 64 18/03/2017
3 Tình Đầy Chông Gai – Chap 63 08/03/2017
4 Tình Đầy Chông Gai – Chap 62 06/03/2017
5 Tình Đầy Chông Gai – Chap 61 28/02/2017
6 Tình Đầy Chông Gai – Chap 60 20/02/2017
7 Tình Đầy Chông Gai – Chap 59 17/02/2017
8 Tình Đầy Chông Gai – Chap 58 11/02/2017
9 Tình Đầy Chông Gai – Chap 57 08/02/2017
10 Tình Đầy Chông Gai – Chap 56 04/02/2017
11 Tình Đầy Chông Gai – Chap 55 03/02/2017
12 Tình Đầy Chông Gai – Chap 54 02/02/2017
13 Tình Đầy Chông Gai – Chap 53 01/02/2017
14 Tình Đầy Chông Gai – Chap 52 31/01/2017
15 Tình Đầy Chông Gai – Chap 51 30/01/2017
16 Tình Đầy Chông Gai – Chap 50 29/01/2017
17 Tình Đầy Chông Gai – Chap 49 28/01/2017
18 Tình Đầy Chông Gai – Chap 48 27/01/2017
19 Tình Đầy Chông Gai – Chap 47 26/01/2017
20 Tình Đầy Chông Gai – Chap 46 25/01/2017
21 Tình Đầy Chông Gai – Chap 45 24/01/2017
22 Tình Đầy Chông Gai – Chap 44 23/01/2017
23 Tình Đầy Chông Gai – Chap 43 22/01/2017
24 Tình Đầy Chông Gai – Chap 42 21/01/2017
25 Tình Đầy Chông Gai – Chap 41 20/01/2017
26 Tình Đầy Chông Gai – Chap 40 19/01/2017
27 Tình Đầy Chông Gai – Chap 39 18/01/2017
28 Tình Đầy Chông Gai – Chap 38 17/01/2017
29 Tình Đầy Chông Gai – Chap 37 16/01/2017
30 Tình Đầy Chông Gai – Chap 36 15/01/2017
31 Tình Đầy Chông Gai – Chap 35 14/01/2017
32 Tình Đầy Chông Gai – Chap 34 13/01/2017
33 Tình Đầy Chông Gai – Chap 33 12/01/2017
34 Tình Đầy Chông Gai – Chap 32 11/01/2017
35 Tình Đầy Chông Gai – Chap 31 10/01/2017
36 Tình Đầy Chông Gai – Chap 30 09/01/2017
37 Tình Đầy Chông Gai – Chap 29 08/01/2017
38 Tình Đầy Chông Gai – Chap 28 07/01/2017
39 Tình Đầy Chông Gai – Chap 27 06/01/2017
40 Tình Đầy Chông Gai – Chap 26 05/01/2017
41 Tình Đầy Chông Gai – Chap 25 04/01/2017
42 Tình Đầy Chông Gai – Chap 24 03/01/2017
43 Tình Đầy Chông Gai – Chap 23 02/01/2017
44 Tình Đầy Chông Gai – Chap 22 01/01/2017
45 Tình Đầy Chông Gai – Chap 21 01/01/2017
46 Tình Đầy Chông Gai – Chap 20 31/12/2016
47 Tình Đầy Chông Gai – Chap 19 30/12/2016
48 Tình Đầy Chông Gai – Chap 18 29/12/2016
49 Tình Đầy Chông Gai – Chap 17 28/12/2016
50 Tình Đầy Chông Gai – Chap 16 27/12/2016
51 Tình Đầy Chông Gai – Chap 15 26/12/2016
52 Tình Đầy Chông Gai – Chap 14 25/12/2016
53 Tình Đầy Chông Gai – Chap 13 24/12/2016
54 Tình Đầy Chông Gai – Chap 12 23/12/2016
55 Tình Đầy Chông Gai – Chap 11 23/12/2016
56 Tình Đầy Chông Gai – Chap 10 21/12/2016
57 Tình Đầy Chông Gai – Chap 9 20/12/2016
58 Tình Đầy Chông Gai – Chap 8 19/12/2016
59 Tình Đầy Chông Gai – Chap 7 18/12/2016
60 Tình Đầy Chông Gai – Chap 6 17/12/2016
61 Tình Đầy Chông Gai – Chap 5 17/12/2016
62 Tình Đầy Chông Gai – Chap 4 15/12/2016
63 Tình Đầy Chông Gai – Chap 3 14/12/2016
64 Tình Đầy Chông Gai – Chap 2 13/12/2016
65 Tình Đầy Chông Gai – Chap 1 13/12/2016