Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 12/07/2016

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tinh Thần Biến – Chap 450 23/03/2018
2 Tinh Thần Biến – Chap 449 21/03/2018
3 Tinh Thần Biến – Chap 448 18/03/2018
4 Tinh Thần Biến – Chap 447 17/03/2018
5 Tinh Thần Biến – Chap 446 16/03/2018
6 Tinh Thần Biến – Chap 445 15/03/2018
7 Tinh Thần Biến – Chap 444 13/03/2018
8 Tinh Thần Biến – Chap 443 09/03/2018
9 Tinh Thần Biến – Chap 442 06/03/2018
10 Tinh Thần Biến – Chap 441 03/03/2018
11 Tinh Thần Biến – Chap 440 01/03/2018
12 Tinh Thần Biến – Chap 439 26/02/2018
13 Tinh Thần Biến – Chap 438 25/02/2018
14 Tinh Thần Biến – Chap 437 24/02/2018
15 Tinh Thần Biến – Chap 436 23/02/2018
16 Tinh Thần Biến – Chap 435 22/02/2018
17 Tinh Thần Biến – Chap 434 21/02/2018
18 Tinh Thần Biến – Chap 433 20/02/2018
19 Tinh Thần Biến – Chap 432 19/02/2018
20 Tinh Thần Biến – Chap 431 18/02/2018
21 Tinh Thần Biến – Chap 430 17/02/2018
22 Tinh Thần Biến – Chap 429 16/02/2018
23 Tinh Thần Biến – Chap 428 15/02/2018
24 Tinh Thần Biến – Chap 427 14/02/2018
25 Tinh Thần Biến – Chap 426 13/02/2018
26 Tinh Thần Biến – Chap 425 12/02/2018
27 Tinh Thần Biến – Chap 424 11/02/2018
28 Tinh Thần Biến – Chap 423 10/02/2018
29 Tinh Thần Biến – Chap 422 09/02/2018
30 Tinh Thần Biến – Chap 421 08/02/2018
31 Tinh Thần Biến – Chap 420 07/02/2018
32 Tinh Thần Biến – Chap 419 06/02/2018
33 Tinh Thần Biến – Chap 418 05/02/2018
34 Tinh Thần Biến – Chap 417 04/02/2018
35 Tinh Thần Biến – Chap 416 03/02/2018
36 Tinh Thần Biến – Chap 415 02/02/2018
37 Tinh Thần Biến – Chap 414 01/02/2018
38 Tinh Thần Biến – Chap 413 31/01/2018
39 Tinh Thần Biến – Chap 412 30/01/2018
40 Tinh Thần Biến – Chap 411 29/01/2018
41 Tinh Thần Biến – Chap 410 28/01/2018
42 Tinh Thần Biến – Chap 409 27/01/2018
43 Tinh Thần Biến – Chap 408 27/01/2018
44 Tinh Thần Biến – Chap 407 26/01/2018
45 Tinh Thần Biến – Chap 406 25/01/2018
46 Tinh Thần Biến – Chap 405 24/01/2018
47 Tinh Thần Biến – Chap 404 23/01/2018
48 Tinh Thần Biến – Chap 403 22/01/2018
49 Tinh Thần Biến – Chap 402 21/01/2018
50 Tinh Thần Biến – Chap 401 20/01/2018
51 Tinh Thần Biến – Chap 400 19/01/2018
52 Tinh Thần Biến – Chap 399 18/01/2018
53 Tinh Thần Biến – Chap 398 17/01/2018
54 Tinh Thần Biến – Chap 397 16/01/2018
55 Tinh Thần Biến – Chap 396 15/01/2018
56 Tinh Thần Biến – Chap 395 14/01/2018
57 Tinh Thần Biến – Chap 394 13/01/2018
58 Tinh Thần Biến – Chap 393 12/01/2018
59 Tinh Thần Biến – Chap 392 11/01/2018
60 Tinh Thần Biến – Chap 391 10/01/2018
61 Tinh Thần Biến – Chap 390 09/01/2018
62 Tinh Thần Biến – Chap 389 07/01/2018
63 Tinh Thần Biến – Chap 388 06/01/2018
64 Tinh Thần Biến – Chap 387 05/01/2018
65 Tinh Thần Biến – Chap 386 04/01/2018
66 Tinh Thần Biến – Chap 385 02/01/2018
67 Tinh Thần Biến – Chap 384 01/01/2018
68 Tinh Thần Biến – Chap 383 31/12/2017
69 Tinh Thần Biến – Chap 382 30/12/2017
70 Tinh Thần Biến – Chap 381 29/12/2017
71 Tinh Thần Biến – Chap 380 28/12/2017
72 Tinh Thần Biến – Chap 379 27/12/2017
73 Tinh Thần Biến – Chap 378 26/12/2017
74 Tinh Thần Biến – Chap 377 25/12/2017
75 Tinh Thần Biến – Chap 376 24/12/2017
76 Tinh Thần Biến – Chap 375 23/12/2017
77 Tinh Thần Biến – Chap 374 22/12/2017
78 Tinh Thần Biến – Chap 373 21/12/2017
79 Tinh Thần Biến – Chap 372 21/12/2017
80 Tinh Thần Biến – Chap 371 19/12/2017
81 Tinh Thần Biến – Chap 370 18/12/2017
82 Tinh Thần Biến – Chap 369 17/12/2017
83 Tinh Thần Biến – Chap 368 16/12/2017
84 Tinh Thần Biến – Chap 367 15/12/2017
85 Tinh Thần Biến – Chap 366 14/12/2017
86 Tinh Thần Biến – Chap 365 13/12/2017
87 Tinh Thần Biến – Chap 364 12/12/2017
88 Tinh Thần Biến – Chap 363 11/12/2017
89 Tinh Thần Biến – Chap 362 10/12/2017
90 Tinh Thần Biến – Chap 361 09/12/2017
91 Tinh Thần Biến – Chap 360 08/12/2017
92 Tinh Thần Biến – Chap 359 07/12/2017
93 Tinh Thần Biến – Chap 358 06/12/2017
94 Tinh Thần Biến – Chap 357 05/12/2017
95 Tinh Thần Biến – Chap 356 04/12/2017
96 Tinh Thần Biến – Chap 355 03/12/2017
97 Tinh Thần Biến – Chap 354 02/12/2017
98 Tinh Thần Biến – Chap 353 01/12/2017
99 Tinh Thần Biến – Chap 352 30/11/2017
100 Tinh Thần Biến – Chap 351 29/11/2017
101 Tinh Thần Biến – Chap 350 28/11/2017
102 Tinh Thần Biến – Chap 349 27/11/2017
103 Tinh Thần Biến – Chap 348 26/11/2017
104 Tinh Thần Biến – Chap 347 25/11/2017
105 Tinh Thần Biến – Chap 346 24/11/2017
106 Tinh Thần Biến – Chap 345 23/11/2017
107 Tinh Thần Biến – Chap 344 22/11/2017
108 Tinh Thần Biến – Chap 343 21/11/2017
109 Tinh Thần Biến – Chap 342 20/11/2017
110 Tinh Thần Biến – Chap 341 19/11/2017
111 Tinh Thần Biến – Chap 340 18/11/2017
112 Tinh Thần Biến – Chap 339 17/11/2017
113 Tinh Thần Biến – Chap 338 16/11/2017
114 Tinh Thần Biến – Chap 337 15/11/2017
115 Tinh Thần Biến – Chap 336 14/11/2017
116 Tinh Thần Biến – Chap 335 13/11/2017
117 Tinh Thần Biến – Chap 334 12/11/2017
118 Tinh Thần Biến – Chap 333 11/11/2017
119 Tinh Thần Biến – Chap 332 10/11/2017
120 Tinh Thần Biến – Chap 331 10/11/2017
121 Tinh Thần Biến – Chap 330 09/11/2017
122 Tinh Thần Biến – Chap 329 08/11/2017
123 Tinh Thần Biến – Chap 328 07/11/2017
124 Tinh Thần Biến – Chap 327 06/11/2017
125 Tinh Thần Biến – Chap 326 04/11/2017
126 Tinh Thần Biến – Chap 325 03/11/2017
127 Tinh Thần Biến – Chap 324 03/11/2017
128 Tinh Thần Biến – Chap 323 02/11/2017
129 Tinh Thần Biến – Chap 322 01/11/2017
130 Tinh Thần Biến – Chap 321 01/11/2017
131 Tinh Thần Biến – Chap 320 31/10/2017
132 Tinh Thần Biến – Chap 319 31/10/2017
133 Tinh Thần Biến – Chap 318 30/10/2017
134 Tinh Thần Biến – Chap 317 29/10/2017
135 Tinh Thần Biến – Chap 316 28/10/2017
136 Tinh Thần Biến – Chap 315 27/10/2017
137 Tinh Thần Biến – Chap 314 26/10/2017
138 Tinh Thần Biến – Chap 313 25/10/2017
139 Tinh Thần Biến – Chap 312 24/10/2017
140 Tinh Thần Biến – Chap 311 23/10/2017
141 Tinh Thần Biến – Chap 310 21/10/2017
142 Tinh Thần Biến – Chap 309 20/10/2017
143 Tinh Thần Biến – Chap 308 19/10/2017
144 Tinh Thần Biến – Chap 307 18/10/2017
145 Tinh Thần Biến – Chap 306 17/10/2017
146 Tinh Thần Biến – Chap 305 16/10/2017
147 Tinh Thần Biến – Chap 304 15/10/2017
148 Tinh Thần Biến – Chap 303 14/10/2017
149 Tinh Thần Biến – Chap 302 13/10/2017
150 Tinh Thần Biến – Chap 301 12/10/2017
151 Tinh Thần Biến – Chap 300 11/10/2017
152 Tinh Thần Biến – Chap 299 10/10/2017
153 Tinh Thần Biến – Chap 298 09/10/2017
154 Tinh Thần Biến – Chap 297 08/10/2017
155 Tinh Thần Biến – Chap 296 08/10/2017
156 Tinh Thần Biến – Chap 295 06/10/2017
157 Tinh Thần Biến – Chap 294 05/10/2017
158 Tinh Thần Biến – Chap 293 04/10/2017
159 Tinh Thần Biến – Chap 292 03/10/2017
160 Tinh Thần Biến – Chap 291 02/10/2017
161 Tinh Thần Biến – Chap 290 01/10/2017
162 Tinh Thần Biến – Chap 289 30/09/2017
163 Tinh Thần Biến – Chap 288 29/09/2017
164 Tinh Thần Biến – Chap 287 28/09/2017
165 Tinh Thần Biến – Chap 286 27/09/2017
166 Tinh Thần Biến – Chap 285 26/09/2017
167 Tinh Thần Biến – Chap 284 25/09/2017
168 Tinh Thần Biến – Chap 283 24/09/2017
169 Tinh Thần Biến – Chap 282 23/09/2017
170 Tinh Thần Biến – Chap 281 22/09/2017
171 Tinh Thần Biến – Chap 280 21/09/2017
172 Tinh Thần Biến – Chap 279 20/09/2017
173 Tinh Thần Biến – Chap 278 19/09/2017
174 Tinh Thần Biến – Chap 277 18/09/2017
175 Tinh Thần Biến – Chap 276 16/09/2017
176 Tinh Thần Biến – Chap 275 15/09/2017
177 Tinh Thần Biến – Chap 274 14/09/2017
178 Tinh Thần Biến – Chap 273 13/09/2017
179 Tinh Thần Biến – Chap 272 12/09/2017
180 Tinh Thần Biến – Chap 271 10/09/2017
181 Tinh Thần Biến – Chap 270 09/09/2017
182 Tinh Thần Biến – Chap 269 08/09/2017
183 Tinh Thần Biến – Chap 268 07/09/2017
184 Tinh Thần Biến – Chap 267 06/09/2017
185 Tinh Thần Biến – Chap 266 05/09/2017
186 Tinh Thần Biến – Chap 265 04/09/2017
187 Tinh Thần Biến – Chap 264 03/09/2017
188 Tinh Thần Biến – Chap 263 02/09/2017
189 Tinh Thần Biến – Chap 262 01/09/2017
190 Tinh Thần Biến – Chap 261 31/08/2017
191 Tinh Thần Biến – Chap 260 30/08/2017
192 Tinh Thần Biến – Chap 259 29/08/2017
193 Tinh Thần Biến – Chap 258 28/08/2017
194 Tinh Thần Biến – Chap 257 27/08/2017
195 Tinh Thần Biến – Chap 256 26/08/2017
196 Tinh Thần Biến – Chap 255 25/08/2017
197 Tinh Thần Biến – Chap 254 24/08/2017
198 Tinh Thần Biến – Chap 253 23/08/2017
199 Tinh Thần Biến – Chap 252 22/08/2017
200 Tinh Thần Biến – Chap 251 21/08/2017
201 Tinh Thần Biến – Chap 250 20/08/2017
202 Tinh Thần Biến – Chap 249 19/08/2017
203 Tinh Thần Biến – Chap 248 18/08/2017
204 Tinh Thần Biến – Chap 247 17/08/2017
205 Tinh Thần Biến – Chap 246 16/08/2017
206 Tinh Thần Biến – Chap 245 15/08/2017
207 Tinh Thần Biến – Chap 244 14/08/2017
208 Tinh Thần Biến – Chap 243 13/08/2017
209 Tinh Thần Biến – Chap 242 13/08/2017
210 Tinh Thần Biến – Chap 241 11/08/2017
211 Tinh Thần Biến – Chap 240 10/08/2017
212 Tinh Thần Biến – Chap 239 09/08/2017
213 Tinh Thần Biến – Chap 238 08/08/2017
214 Tinh Thần Biến – Chap 237 07/08/2017
215 Tinh Thần Biến – Chap 236 06/08/2017
216 Tinh Thần Biến – Chap 235 05/08/2017
217 Tinh Thần Biến – Chap 234 04/08/2017
218 Tinh Thần Biến – Chap 233 03/08/2017
219 Tinh Thần Biến – Chap 232 02/08/2017
220 Tinh Thần Biến – Chap 231 01/08/2017
221 Tinh Thần Biến – Chap 230 31/07/2017
222 Tinh Thần Biến – Chap 229 30/07/2017
223 Tinh Thần Biến – Chap 228 30/07/2017
224 Tinh Thần Biến – Chap 227 29/07/2017
225 Tinh Thần Biến – Chap 226 28/07/2017
226 Tinh Thần Biến – Chap 225 27/07/2017
227 Tinh Thần Biến – Chap 224 26/07/2017
228 Tinh Thần Biến – Chap 223 25/07/2017
229 Tinh Thần Biến – Chap 222 24/07/2017
230 Tinh Thần Biến – Chap 221 23/07/2017
231 Tinh Thần Biến – Chap 220 22/07/2017
232 Tinh Thần Biến – Chap 219 21/07/2017
233 Tinh Thần Biến – Chap 218 20/07/2017
234 Tinh Thần Biến – Chap 217 19/07/2017
235 Tinh Thần Biến – Chap 216 18/07/2017
236 Tinh Thần Biến – Chap 215 17/07/2017
237 Tinh Thần Biến – Chap 214 16/07/2017
238 Tinh Thần Biến – Chap 213 15/07/2017
239 Tinh Thần Biến – Chap 212 14/07/2017
240 Tinh Thần Biến – Chap 211 13/07/2017
241 Tinh Thần Biến – Chap 210 12/07/2017
242 Tinh Thần Biến – Chap 209 11/07/2017
243 Tinh Thần Biến – Chap 208 10/07/2017
244 Tinh Thần Biến – Chap 207 09/07/2017
245 Tinh Thần Biến – Chap 206 08/07/2017
246 Tinh Thần Biến – Chap 205 07/07/2017
247 Tinh Thần Biến – Chap 204 06/07/2017
248 Tinh Thần Biến – Chap 203 05/07/2017
249 Tinh Thần Biến – Chap 202 04/07/2017
250 Tinh Thần Biến – Chap 201 03/07/2017
251 Tinh Thần Biến – Chap 200 02/07/2017
252 Tinh Thần Biến – Chap 199 01/07/2017
253 Tinh Thần Biến – Chap 198 30/06/2017
254 Tinh Thần Biến – Chap 197 29/06/2017
255 Tinh Thần Biến – Chap 196 28/06/2017
256 Tinh Thần Biến – Chap 195 27/06/2017
257 Tinh Thần Biến – Chap 194 26/06/2017
258 Tinh Thần Biến – Chap 193 25/06/2017
259 Tinh Thần Biến – Chap 192 24/06/2017
260 Tinh Thần Biến – Chap 191 23/06/2017
261 Tinh Thần Biến – Chap 190 22/06/2017
262 Tinh Thần Biến – Chap 189 21/06/2017
263 Tinh Thần Biến – Chap 188 20/06/2017
264 Tinh Thần Biến – Chap 187 19/06/2017
265 Tinh Thần Biến – Chap 186 18/06/2017
266 Tinh Thần Biến – Chap 185 17/06/2017
267 Tinh Thần Biến – Chap 184 16/06/2017
268 Tinh Thần Biến – Chap 183 15/06/2017
269 Tinh Thần Biến – Chap 182 14/06/2017
270 Tinh Thần Biến – Chap 181 13/06/2017
271 Tinh Thần Biến – Chap 180 13/06/2017
272 Tinh Thần Biến – Chap 179 12/06/2017
273 Tinh Thần Biến – Chap 178 12/06/2017
274 Tinh Thần Biến – Chap 177 11/06/2017
275 Tinh Thần Biến – Chap 176 10/06/2017
276 Tinh Thần Biến – Chap 175 09/06/2017
277 Tinh Thần Biến – Chap 174 08/06/2017
278 Tinh Thần Biến – Chap 173 08/06/2017
279 Tinh Thần Biến – Chap 172 07/06/2017
280 Tinh Thần Biến – Chap 171 06/06/2017
281 Tinh Thần Biến – Chap 170 05/06/2017
282 Tinh Thần Biến – Chap 169 04/06/2017
283 Tinh Thần Biến – Chap 168 03/06/2017
284 Tinh Thần Biến – Chap 167 02/06/2017
285 Tinh Thần Biến – Chap 166 01/06/2017
286 Tinh Thần Biến – Chap 165 01/06/2017
287 Tinh Thần Biến – Chap 164 31/05/2017
288 Tinh Thần Biến – Chap 163 30/05/2017
289 Tinh Thần Biến – Chap 162 29/05/2017
290 Tinh Thần Biến – Chap 161 28/05/2017
291 Tinh Thần Biến – Chap 160 27/05/2017
292 Tinh Thần Biến – Chap 159 26/05/2017
293 Tinh Thần Biến – Chap 158 25/05/2017
294 Tinh Thần Biến – Chap 157 24/05/2017
295 Tinh Thần Biến – Chap 156 23/05/2017
296 Tinh Thần Biến – Chap 155 22/05/2017
297 Tinh Thần Biến – Chap 154 21/05/2017
298 Tinh Thần Biến – Chap 153 20/05/2017
299 Tinh Thần Biến – Chap 152 19/05/2017
300 Tinh Thần Biến – Chap 151 18/05/2017
301 Tinh Thần Biến – Chap 150 17/05/2017
302 Tinh Thần Biến – Chap 149 16/05/2017
303 Tinh Thần Biến – Chap 148 15/05/2017
304 Tinh Thần Biến – Chap 147 14/05/2017
305 Tinh Thần Biến – Chap 146 13/05/2017
306 Tinh Thần Biến – Chap 145 12/05/2017
307 Tinh Thần Biến – Chap 144 11/05/2017
308 Tinh Thần Biến – Chap 143 10/05/2017
309 Tinh Thần Biến – Chap 142 09/05/2017
310 Tinh Thần Biến – Chap 141 08/05/2017
311 Tinh Thần Biến – Chap 140 07/05/2017
312 Tinh Thần Biến – Chap 139 06/05/2017
313 Tinh Thần Biến – Chap 138 05/05/2017
314 Tinh Thần Biến – Chap 137 04/05/2017
315 Tinh Thần Biến – Chap 136 03/05/2017
316 Tinh Thần Biến – Chap 135 02/05/2017
317 Tinh Thần Biến – Chap 134 01/05/2017
318 Tinh Thần Biến – Chap 133 30/04/2017
319 Tinh Thần Biến – Chap 132 29/04/2017
320 Tinh Thần Biến – Chap 131 28/04/2017
321 Tinh Thần Biến – Chap 130 27/04/2017
322 Tinh Thần Biến – Chap 129 26/04/2017
323 Tinh Thần Biến – Chap 128 25/04/2017
324 Tinh Thần Biến – Chap 127 24/04/2017
325 Tinh Thần Biến – Chap 126 23/04/2017
326 Tinh Thần Biến – Chap 125 22/04/2017
327 Tinh Thần Biến – Chap 124 21/04/2017
328 Tinh Thần Biến – Chap 123 20/04/2017
329 Tinh Thần Biến – Chap 122 20/04/2017
330 Tinh Thần Biến – Chap 121 19/04/2017
331 Tinh Thần Biến – Chap 120 19/04/2017
332 Tinh Thần Biến – Chap 119 18/04/2017
333 Tinh Thần Biến – Chap 118 18/04/2017
334 Tinh Thần Biến – Chap 117 17/04/2017
335 Tinh Thần Biến – Chap 116 17/04/2017
336 Tinh Thần Biến – Chap 115 15/04/2017
337 Tinh Thần Biến – Chap 114 14/04/2017
338 Tinh Thần Biến – Chap 113 14/04/2017
339 Tinh Thần Biến – Chap 112 13/04/2017
340 Tinh Thần Biến – Chap 111 13/04/2017
341 Tinh Thần Biến – Chap 110 12/04/2017
342 Tinh Thần Biến – Chap 109 12/04/2017
343 Tinh Thần Biến – Chap 108 12/04/2017
344 Tinh Thần Biến – Chap 107 11/04/2017
345 Tinh Thần Biến – Chap 106 10/04/2017
346 Tinh Thần Biến – Chap 105 10/04/2017
347 Tinh Thần Biến – Chap 104 09/04/2017
348 Tinh Thần Biến – Chap 103 08/04/2017
349 Tinh Thần Biến – Chap 102 07/04/2017
350 Tinh Thần Biến – Chap 101 06/04/2017
351 Tinh Thần Biến – Chap 100 05/04/2017
352 Tinh Thần Biến – Chap 99 04/04/2017
353 Tinh Thần Biến – Chap 98 03/04/2017
354 Tinh Thần Biến – Chap 97 02/04/2017
355 Tinh Thần Biến – Chap 96 01/04/2017
356 Tinh Thần Biến – Chap 95 31/03/2017
357 Tinh Thần Biến – Chap 94 30/03/2017
358 Tinh Thần Biến – Chap 93 29/03/2017
359 Tinh Thần Biến – Chap 92 28/03/2017
360 Tinh Thần Biến – Chap 91 27/03/2017
361 Tinh Thần Biến – Chap 90 26/03/2017
362 Tinh Thần Biến – Chap 89 25/03/2017
363 Tinh Thần Biến – Chap 88 23/03/2017
364 Tinh Thần Biến – Chap 87 22/03/2017
365 Tinh Thần Biến – Chap 86 21/03/2017
366 Tinh Thần Biến – Chap 85 20/03/2017
367 Tinh Thần Biến – Chap 84 19/03/2017
368 Tinh Thần Biến – Chap 83 18/03/2017
369 Tinh Thần Biến – Chap 82 17/03/2017
370 Tinh Thần Biến – Chap 81 16/03/2017
371 Tinh Thần Biến – Chap 80 15/03/2017
372 Tinh Thần Biến – Chap 79 14/03/2017
373 Tinh Thần Biến – Chap 78 13/03/2017
374 Tinh Thần Biến – Chap 77 12/03/2017
375 Tinh Thần Biến – Chap 76 11/03/2017
376 Tinh Thần Biến – Chap 75 10/03/2017
377 Tinh Thần Biến – Chap 74 09/03/2017
378 Tinh Thần Biến – Chap 73 08/03/2017
379 Tinh Thần Biến – Chap 72 07/03/2017
380 Tinh Thần Biến – Chap 71 06/03/2017
381 Tinh Thần Biến – Chap 70 05/03/2017
382 Tinh Thần Biến – Chap 69 04/03/2017
383 Tinh Thần Biến – Chap 68 03/03/2017
384 Tinh Thần Biến – Chap 67 02/03/2017
385 Tinh Thần Biến – Chap 66 01/03/2017
386 Tinh Thần Biến – Chap 65 28/02/2017
387 Tinh Thần Biến – Chap 64 27/02/2017
388 Tinh Thần Biến – Chap 63 25/02/2017
389 Tinh Thần Biến – Chap 62 24/02/2017
390 Tinh Thần Biến – Chap 61 23/02/2017
391 Tinh Thần Biến – Chap 60 21/02/2017
392 Tinh Thần Biến – Chap 59 19/02/2017
393 Tinh Thần Biến – Chap 58 18/02/2017
394 Tinh Thần Biến – Chap 57 15/02/2017
395 Tinh Thần Biến – Chap 56 13/02/2017
396 Tinh Thần Biến – Chap 55 12/02/2017
397 Tinh Thần Biến – Chap 54 11/02/2017
398 Tinh Thần Biến – Chap 53 09/02/2017
399 Tinh Thần Biến – Chap 52 07/02/2017
400 Tinh Thần Biến – Chap 51 05/02/2017
401 Tinh Thần Biến – Chap 50 03/02/2017
402 Tinh Thần Biến – Chap 49 02/02/2017
403 Tinh Thần Biến – Chap 48 28/01/2017
404 Tinh Thần Biến – Chap 47 26/01/2017
405 Tinh Thần Biến – Chap 46 25/01/2017
406 Tinh Thần Biến – Chap 45 24/01/2017
407 Tinh Thần Biến – Chap 44 23/01/2017
408 Tinh Thần Biến – Chap 43 22/01/2017
409 Tinh Thần Biến – Chap 42 21/01/2017
410 Tinh Thần Biến – Chap 41 20/01/2017
411 Tinh Thần Biến – Chap 40 18/01/2017
412 Tinh Thần Biến – Chap 39 17/01/2017
413 Tinh Thần Biến – Chap 38 16/01/2017
414 Tinh Thần Biến – Chap 37 15/01/2017
415 Tinh Thần Biến – Chap 36 14/01/2017
416 Tinh Thần Biến – Chap 35 12/01/2017
417 Tinh Thần Biến – Chap 34 12/01/2017
418 Tinh Thần Biến – Chap 33 11/01/2017
419 Tinh Thần Biến – Chap 32 10/01/2017
420 Tinh Thần Biến – Chap 31 10/01/2017
421 Tinh Thần Biến – Chap 30 09/01/2017
422 Tinh Thần Biến – Chap 29 08/01/2017
423 Tinh Thần Biến – Chap 28 07/01/2017
424 Tinh Thần Biến – Chap 27 07/01/2017
425 Tinh Thần Biến – Chap 26 06/01/2017
426 Tinh Thần Biến – Chap 25 05/01/2017
427 Tinh Thần Biến – Chap 24 05/01/2017
428 Tinh Thần Biến – Chap 23 04/01/2017
429 Tinh Thần Biến – Chap 22 03/01/2017
430 Tinh Thần Biến – Chap 21 03/01/2017
431 Tinh Thần Biến – Chap 20 02/01/2017
432 Tinh Thần Biến – Chap 19 01/01/2017
433 Tinh Thần Biến – Chap 18 01/01/2017
434 Tinh Thần Biến – Chap 17 31/12/2016
435 Tinh Thần Biến – Chap 16 29/12/2016
436 Tinh Thần Biến – Chap 15 29/12/2016
437 Tinh Thần Biến – Chap 14 26/12/2016
438 Tinh Thần Biến – Chap 13 24/12/2016
439 Tinh Thần Biến – Chap 12 23/12/2016
440 Tinh Thần Biến – Chap 11 22/12/2016
441 Tinh Thần Biến – Chap 10 20/12/2016
442 Tinh Thần Biến – Chap 9 20/12/2016
443 Tinh Thần Biến – Chap 8 11/07/2016
444 Tinh Thần Biến – Chap 7 11/07/2016
445 Tinh Thần Biến – Chap 6 11/07/2016
446 Tinh Thần Biến – Chap 5 11/07/2016
447 Tinh Thần Biến – Chap 4 11/07/2016
448 Tinh Thần Biến – Chap 3 11/07/2016
449 Tinh Thần Biến – Chap 2 11/07/2016
450 Tinh Thần Biến – Chap 1 11/07/2016

Truyện Liên Quan

Yêu Thần Ký

Đạp Tuyết Động Mạn