Tinh Võ Thần Quyết

Tinh Võ Thần Quyết

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 05/07/2016

Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hà

Đạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối cao.

Từ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao…

Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thái, hãy cùng đến với tinh võ thần quyết.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 122 23/02/2018
2 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 121 21/02/2018
3 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 120 12/02/2018
4 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 119 07/02/2018
5 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 118 05/02/2018
6 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 117 31/01/2018
7 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 116 27/01/2018
8 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 115 24/01/2018
9 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 114 20/01/2018
10 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 113 16/01/2018
11 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 112 14/01/2018
12 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 111 10/01/2018
13 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 110 08/01/2018
14 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 109 05/01/2018
15 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 108 02/01/2018
16 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 107 27/12/2017
17 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 106 23/12/2017
18 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 105 19/12/2017
19 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 104 13/12/2017
20 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 103 05/12/2017
21 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 102 29/11/2017
22 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 101 21/11/2017
23 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 100 15/11/2017
24 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 99 10/11/2017
25 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 98 08/11/2017
26 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 97 02/11/2017
27 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 96 31/10/2017
28 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 95 25/10/2017
29 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 94 24/10/2017
30 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 93 18/10/2017
31 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 92 16/10/2017
32 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 91 02/10/2017
33 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 90 29/09/2017
34 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 89 25/09/2017
35 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 88 21/09/2017
36 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 87 18/09/2017
37 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 86 14/09/2017
38 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 85 04/09/2017
39 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 84 31/08/2017
40 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 83 28/08/2017
41 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 82 24/08/2017
42 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 81 21/08/2017
43 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 80 17/08/2017
44 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 79 15/08/2017
45 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 78 06/08/2017
46 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 77 01/08/2017
47 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 76 29/07/2017
48 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 75 25/07/2017
49 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 74 22/07/2017
50 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 73 18/07/2017
51 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 72 15/07/2017
52 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 71 11/07/2017
53 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 70 08/07/2017
54 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 69 05/07/2017
55 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 68 01/07/2017
56 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 67 28/06/2017
57 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 66 21/06/2017
58 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 65 19/06/2017
59 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 64 17/06/2017
60 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 63 15/06/2017
61 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 62 10/06/2017
62 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 61 06/06/2017
63 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 60 31/05/2017
64 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 59 29/05/2017
65 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 58 27/05/2017
66 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 57 25/05/2017
67 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 56 15/05/2017
68 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 55 13/05/2017
69 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 54 09/05/2017
70 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 53 04/05/2017
71 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 52 29/04/2017
72 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 51 24/04/2017
73 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 50 21/04/2017
74 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 49 18/04/2017
75 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 48 14/04/2017
76 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 47 11/04/2017
77 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 46 08/04/2017
78 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 45 05/04/2017
79 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 44 31/03/2017
80 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 43 28/03/2017
81 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 42 21/03/2017
82 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 41 15/03/2017
83 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 40 08/03/2017
84 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 39 28/02/2017
85 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 38 22/02/2017
86 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 37 15/02/2017
87 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 36 06/02/2017
88 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 35 03/02/2017
89 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 34 19/01/2017
90 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 33 14/01/2017
91 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 32 07/01/2017
92 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 31 06/01/2017
93 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 30 02/01/2017
94 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 29 02/01/2017
95 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 28 30/12/2016
96 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 27 29/12/2016
97 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 26 28/12/2016
98 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 25 21/12/2016
99 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 24 23/11/2016
100 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 23 16/11/2016
101 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 22 10/11/2016
102 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 21 08/11/2016
103 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 20 26/10/2016
104 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 19 18/10/2016
105 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 18 12/10/2016
106 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 17 02/10/2016
107 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 16 28/09/2016
108 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 15 14/09/2016
109 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 14 09/09/2016
110 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 13 31/08/2016
111 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 12 23/08/2016
112 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 11 16/08/2016
113 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 10 09/08/2016
114 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 9 02/08/2016
115 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 8 27/07/2016
116 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 7 20/07/2016
117 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 6 13/07/2016
118 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 5 05/07/2016
119 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 4 05/07/2016
120 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 3 05/07/2016
121 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 2 05/07/2016
122 Tinh Võ Thần Quyết – Chap 1 05/07/2016