Tình Yêu Sắc Anh Thảo

Tình Yêu Sắc Anh Thảo

Tên khác: Không có
Tác giả: 坂本キヨシ
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 04/07/2016

Những vui vẻ, bi thương và cả cuộc gặp gỡ quan trọng nhất đời tôi… tất cả đều bắt đầu từ mùa hoa anh thảo nở rộ đó, năm ấy tôi 16 tuổi…

Truyện Liên Quan

Lam Sí 2

Từ Lộ, Mạn Hữu

Anh Tuấn Lại Dễ Thương

Hầu Thuần Lương, Lộ Khả Ái