Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Miêu Nị
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: A3 Manga, Ham Truyện
Ngày thêm: 06/07/2016

Năm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Trạch Thiên Ký – Chap 80 22/01/2018
2 Trạch Thiên Ký – Chap 79 19/01/2018
3 Trạch Thiên Ký – Chap 78 17/01/2018
4 Trạch Thiên Ký – Chap 77 14/01/2018
5 Trạch Thiên Ký – Chap 76 11/01/2018
6 Trạch Thiên Ký – Chap 75 07/01/2018
7 Trạch Thiên Ký – Chap 74 31/12/2017
8 Trạch Thiên Ký – Chap 73 23/12/2017
9 Trạch Thiên Ký – Chap 72 21/12/2017
10 Trạch Thiên Ký – Chap 71 18/12/2017
11 Trạch Thiên Ký – Chap 70 17/12/2017
12 Trạch Thiên Ký – Chap 69 16/12/2017
13 Trạch Thiên Ký – Chap 68 14/12/2017
14 Trạch Thiên Ký – Chap 67.2 17/04/2017
15 Trạch Thiên Ký – Chap 67.1 14/04/2017
16 Trạch Thiên Ký – Chap 66.2 25/03/2017
17 Trạch Thiên Ký – Chap 66.1 24/03/2017
18 Trạch Thiên Ký – Chap 65.2 23/03/2017
19 Trạch Thiên Ký – Chap 65.1 22/03/2017
20 Trạch Thiên Ký – Chap 64.2 20/03/2017
21 Trạch Thiên Ký – Chap 64.1 18/03/2017
22 Trạch Thiên Ký – Chap 63.2 17/03/2017
23 Trạch Thiên Ký – Chap 63.1 16/03/2017
24 Trạch Thiên Ký – Chap 62.2 14/03/2017
25 Trạch Thiên Ký – Chap 62.1 12/03/2017
26 Trạch Thiên Ký – Chap 61.2 11/03/2017
27 Trạch Thiên Ký – Chap 61.1 09/03/2017
28 Trạch Thiên Ký – Chap 60.2 07/03/2017
29 Trạch Thiên Ký – Chap 60.1 06/03/2017
30 Trạch Thiên Ký – Chap 59.2 02/03/2017
31 Trạch Thiên Ký – Chap 59.1 01/03/2017
32 Trạch Thiên Ký – Chap 58.2 27/02/2017
33 Trạch Thiên Ký – Chap 58.1 26/02/2017
34 Trạch Thiên Ký – Chap 57.2 24/02/2017
35 Trạch Thiên Ký – Chap 57.1 23/02/2017
36 Trạch Thiên Ký – Chap 56.2 22/02/2017
37 Trạch Thiên Ký – Chap 56.1 21/02/2017
38 Trạch Thiên Ký – Chap 55.2 22/11/2016
39 Trạch Thiên Ký – Chap 55.1 16/11/2016
40 Trạch Thiên Ký – Chap 54.2 07/11/2016
41 Trạch Thiên Ký – Chap 54.1 01/11/2016
42 Trạch Thiên Ký – Chap 53.2 24/10/2016
43 Trạch Thiên Ký – Chap 53.1 22/10/2016
44 Trạch Thiên Ký – Chap 52.2 17/10/2016
45 Trạch Thiên Ký – Chap 52.1 14/10/2016
46 Trạch Thiên Ký – Chap 51.2 04/10/2016
47 Trạch Thiên Ký – Chap 51.1 03/10/2016
48 Trạch Thiên Ký – Chap 50.2 02/10/2016
49 Trạch Thiên Ký – Chap 50.1 01/10/2016
50 Trạch Thiên Ký – Chap 49.2 30/09/2016
51 Trạch Thiên Ký – Chap 49.1 29/09/2016
52 Trạch Thiên Ký – Chap 48.2 28/09/2016
53 Trạch Thiên Ký – Chap 48.1 27/09/2016
54 Trạch Thiên Ký – Chap 47.2 24/09/2016
55 Trạch Thiên Ký – Chap 47.1 22/09/2016
56 Trạch Thiên Ký – Chap 46.2 09/08/2016
57 Trạch Thiên Ký – Chap 46.1 08/08/2016
58 Trạch Thiên Ký – Chap 45.2 07/08/2016
59 Trạch Thiên Ký – Chap 45.1 06/08/2016
60 Trạch Thiên Ký – Chap 44.2 04/08/2016
61 Trạch Thiên Ký – Chap 44.1 03/08/2016
62 Trạch Thiên Ký – Chap 43.2 02/08/2016
63 Trạch Thiên Ký – Chap 43.1 01/08/2016
64 Trạch Thiên Ký – Chap 42.2 31/07/2016
65 Trạch Thiên Ký – Chap 42.1 30/07/2016
66 Trạch Thiên Ký – Chap 41.2 29/07/2016
67 Trạch Thiên Ký – Chap 41.1 28/07/2016
68 Trạch Thiên Ký – Chap 40.2 27/07/2016
69 Trạch Thiên Ký – Chap 40.1 06/07/2016
70 Trạch Thiên Ký – Chap 39 06/07/2016
71 Trạch Thiên Ký – Chap 38 06/07/2016
72 Trạch Thiên Ký – Chap 37 06/07/2016
73 Trạch Thiên Ký – Chap 36 06/07/2016
74 Trạch Thiên Ký – Chap 35 06/07/2016
75 Trạch Thiên Ký – Chap 34 06/07/2016
76 Trạch Thiên Ký – Chap 33 06/07/2016
77 Trạch Thiên Ký – Chap 32 06/07/2016
78 Trạch Thiên Ký – Chap 31 06/07/2016
79 Trạch Thiên Ký – Chap 30 06/07/2016
80 Trạch Thiên Ký – Chap 29 06/07/2016
81 Trạch Thiên Ký – Chap 28 06/07/2016
82 Trạch Thiên Ký – Chap 27 06/07/2016
83 Trạch Thiên Ký – Chap 26 06/07/2016
84 Trạch Thiên Ký – Chap 25 06/07/2016
85 Trạch Thiên Ký – Chap 24 06/07/2016
86 Trạch Thiên Ký – Chap 23 06/07/2016
87 Trạch Thiên Ký – Chap 22 06/07/2016
88 Trạch Thiên Ký – Chap 21 06/07/2016
89 Trạch Thiên Ký – Chap 20 06/07/2016
90 Trạch Thiên Ký – Chap 19 06/07/2016
91 Trạch Thiên Ký – Chap 18 06/07/2016
92 Trạch Thiên Ký – Chap 17 06/07/2016
93 Trạch Thiên Ký – Chap 16 06/07/2016
94 Trạch Thiên Ký – Chap 15 06/07/2016
95 Trạch Thiên Ký – Chap 14 06/07/2016
96 Trạch Thiên Ký – Chap 13 06/07/2016
97 Trạch Thiên Ký – Chap 12 06/07/2016
98 Trạch Thiên Ký – Chap 11 06/07/2016
99 Trạch Thiên Ký – Chap 10 06/07/2016
100 Trạch Thiên Ký – Chap 9 06/07/2016
101 Trạch Thiên Ký – Chap 8 06/07/2016
102 Trạch Thiên Ký – Chap 7 06/07/2016
103 Trạch Thiên Ký – Chap 6 06/07/2016
104 Trạch Thiên Ký – Chap 5 06/07/2016
105 Trạch Thiên Ký – Chap 4 06/07/2016
106 Trạch Thiên Ký – Chap 3 06/07/2016
107 Trạch Thiên Ký – Chap 2 06/07/2016
108 Trạch Thiên Ký – Chap 1 06/07/2016