Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta

Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: NTruyện (Lam Thụy Miên), Truyện Tranh 8
Ngày thêm: 26/07/2017

Trạch nữ manga Diệp Ý nhát gan lại sợ quỷ, nhưng bởi vì truyền thống gia tộc cho nên không thể không giao thiệt với ma quỷ. Trong một lần tịnh hóa siêu độ, sau khi hoàn thành, lại sơ ý để máu thấm vào nhân vật chính Ninh Nghiêu trong manga mà mình đã vẽ. Không ngờ hôm sau, nhân vật chính trong manga của nàng lại sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng tên yêu quái có khuôn mặt của Ninh Nghiêu này, hình như đầu óc có vấn đề…

Kể từ đó, Diệp Ý cùng nam chính Ninh Nghiêu bắt đầu cuộc sống chung đụng ầm ĩ, đồng thời nguy hiểm cũng đang vây quanh bọn họ…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 34 04/01/2018
2 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 33 17/11/2017
3 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 32 11/11/2017
4 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 31 07/11/2017
5 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 30 06/11/2017
6 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 29 27/10/2017
7 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 28 22/10/2017
8 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 27 09/10/2017
9 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 26 04/10/2017
10 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 25 28/09/2017
11 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 24 25/09/2017
12 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 23 23/09/2017
13 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 22 16/09/2017
14 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 21 11/09/2017
15 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 20 07/09/2017
16 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 19 03/09/2017
17 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 18 03/09/2017
18 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 17.5 03/09/2017
19 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 17 26/08/2017
20 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 16 23/08/2017
21 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 15 18/08/2017
22 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 14 16/08/2017
23 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 13 11/08/2017
24 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 12 09/08/2017
25 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 11 04/08/2017
26 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 10 02/08/2017
27 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 9 28/07/2017
28 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 8 27/07/2017
29 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 7 26/07/2017
30 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 6 26/07/2017
31 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 5 26/07/2017
32 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 4 26/07/2017
33 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 3 26/07/2017
34 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 2 26/07/2017
35 Trời Giáng Mỹ Nam Đến Nhà Ta – Chap 1 26/07/2017