Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Truyện V1
Ngày thêm: 10/03/2017

Ba bị mất tích lúc 3 tuổi, 15 tuổi bị đánh đứt gân tay, 16 tuổi mẹ bị chết vì tai nan xe, 19 tuổi chú ruột bị hãm hại, 22 tuổi bị chồng và bạn thân của mình thiêu chết cháy. Có lẽ ông trời đồng tình cho nên để nàng trọng sinh về năm 15 tuổi.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 59 18/03/2018
2 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 58.2 17/03/2018
3 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 58 07/03/2018
4 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 57.2 07/03/2018
5 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 57 24/02/2018
6 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 56.2 24/02/2018
7 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 56 14/02/2018
8 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 55.2 14/02/2018
9 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 55 13/02/2018
10 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 54.2 13/02/2018
11 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 54 11/02/2018
12 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 53.2 09/02/2018
13 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 53 05/02/2018
14 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 52.2 05/02/2018
15 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 52 04/02/2018
16 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 51 02/02/2018
17 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 50 01/02/2018
18 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 49.2 01/02/2018
19 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 49 31/01/2018
20 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 48 30/01/2018
21 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 47 29/01/2018
22 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 46 29/01/2018
23 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 45 28/01/2018
24 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 44 26/01/2018
25 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 43 24/01/2018
26 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 42 22/01/2018
27 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 41 21/01/2018
28 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 40 15/01/2018
29 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 39 13/01/2018
30 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 38 09/01/2018
31 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 37 05/01/2018
32 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 36 03/01/2018
33 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 35 02/01/2018
34 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 34 31/12/2017
35 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 33 30/12/2017
36 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 32 13/12/2017
37 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 31 05/12/2017
38 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 30 22/11/2017
39 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 29 20/11/2017
40 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 28 17/11/2017
41 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 27 14/11/2017
42 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 26 09/11/2017
43 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 25 07/11/2017
44 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 24 05/11/2017
45 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 23 03/11/2017
46 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 22 01/11/2017
47 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 21 30/10/2017
48 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 20 28/10/2017
49 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 19 27/10/2017
50 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 18.2 22/10/2017
51 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 18.1 26/09/2017
52 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 17 26/09/2017
53 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 16 21/09/2017
54 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 15 17/09/2017
55 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 14 16/09/2017
56 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 13 16/09/2017
57 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 12 08/07/2017
58 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 11 08/07/2017
59 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 10 24/06/2017
60 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 9 20/04/2017
61 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 8 16/04/2017
62 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 7 30/03/2017
63 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 6 29/03/2017
64 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 5 21/03/2017
65 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 4 20/03/2017
66 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 3 17/03/2017
67 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 2 16/03/2017
68 Trọng Sinh Chi Hào Môn Cường Thế Quy Lai – Chap 1 10/03/2017