Trường Sinh Giới

Trường Sinh Giới

Tên khác: Không có
Tác giả: Thần Đông
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 07/07/2016

Tác phẩm nói về nhân vật chính tên Tiêu Thần, hắn thân võ công tuyệt thế. Lại bất đắc dĩ bị cuốn vào một thế giới cổ lão tên là “Trường Sinh giới”. Tại đây, hắn sẽ phải bắt đầu đấu tranh cho sự sống của mình và khám phá.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Trường Sinh Giới – Chap 56 31/01/2018
2 Trường Sinh Giới – Chap 55 04/01/2018
3 Trường Sinh Giới – Chap 54 04/12/2017
4 Trường Sinh Giới – Chap 53 21/11/2017
5 Trường Sinh Giới – Chap 52 14/11/2017
6 Trường Sinh Giới – Chap 51 23/10/2017
7 Trường Sinh Giới – Chap 49 10/10/2017
8 Trường Sinh Giới – Chap 48 25/08/2017
9 Trường Sinh Giới – Chap 47 11/07/2017
10 Trường Sinh Giới – Chap 46 29/06/2017
11 Trường Sinh Giới – Chap 45 06/06/2017
12 Trường Sinh Giới – Chap 44 22/05/2017
13 Trường Sinh Giới – Chap 43 25/04/2017
14 Trường Sinh Giới – Chap 42 11/04/2017
15 Trường Sinh Giới – Chap 41 02/04/2017
16 Trường Sinh Giới – Chap 40 16/03/2017
17 Trường Sinh Giới – Chap 39 02/03/2017
18 Trường Sinh Giới – Chap 38 16/02/2017
19 Trường Sinh Giới – Chap 37 08/02/2017
20 Trường Sinh Giới – Chap 36 20/01/2017
21 Trường Sinh Giới – Chap 35 05/01/2017
22 Trường Sinh Giới – Chap 34 23/12/2016
23 Trường Sinh Giới – Chap 33 03/12/2016
24 Trường Sinh Giới – Chap 32 03/11/2016
25 Trường Sinh Giới – Chap 31 19/10/2016
26 Trường Sinh Giới – Chap 30 04/10/2016
27 Trường Sinh Giới – Chap 29 24/09/2016
28 Trường Sinh Giới – Chap 28 24/09/2016
29 Trường Sinh Giới – Chap 27 17/08/2016
30 Trường Sinh Giới – Chap 26 06/08/2016
31 Trường Sinh Giới – Chap 25.5 28/07/2016
32 Trường Sinh Giới – Chap 25 26/07/2016
33 Trường Sinh Giới – Chap 24.5 26/07/2016
34 Trường Sinh Giới – Chap 24 07/07/2016
35 Trường Sinh Giới – Chap 23 07/07/2016
36 Trường Sinh Giới – Chap 22 07/07/2016
37 Trường Sinh Giới – Chap 21 07/07/2016
38 Trường Sinh Giới – Chap 20 07/07/2016
39 Trường Sinh Giới – Chap 19 07/07/2016
40 Trường Sinh Giới – Chap 18 07/07/2016
41 Trường Sinh Giới – Chap 17 07/07/2016
42 Trường Sinh Giới – Chap 16 07/07/2016
43 Trường Sinh Giới – Chap 15 07/07/2016
44 Trường Sinh Giới – Chap 14 07/07/2016
45 Trường Sinh Giới – Chap 13 07/07/2016
46 Trường Sinh Giới – Chap 12 07/07/2016
47 Trường Sinh Giới – Chap 11 07/07/2016
48 Trường Sinh Giới – Chap 10 07/07/2016
49 Trường Sinh Giới – Chap 9 07/07/2016
50 Trường Sinh Giới – Chap 8 07/07/2016
51 Trường Sinh Giới – Chap 7 07/07/2016
52 Trường Sinh Giới – Chap 6 07/07/2016
53 Trường Sinh Giới – Chap 5 07/07/2016
54 Trường Sinh Giới – Chap 4 07/07/2016
55 Trường Sinh Giới – Chap 3 07/07/2016
56 Trường Sinh Giới – Chap 2 07/07/2016
57 Trường Sinh Giới – Chap 1 07/07/2016