Truyền Kỳ Dược Lão 2

Truyền Kỳ Dược Lão 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 22/07/2017

Đây là cuộc phiêu lưu của huyền thoại luyện dược – Dược Trần, người mà sau này đã trở thành sư phụ Viêm đế – Tiêu Viêm.

Dược trần bị dược sung và dược phong hãm hại, vu cho tội ăn trộm thánh dược của dược tộc, khiến mẹ bị xử tử, dược trần được anh của la thụ giúp đỡ trốn ra khỏi đại lao…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 37 27/02/2018
2 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 36 21/01/2018
3 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 35 31/12/2017
4 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 34 11/12/2017
5 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 33 23/11/2017
6 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 32 30/10/2017
7 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 31 09/10/2017
8 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 30 05/10/2017
9 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 29 04/09/2017
10 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 28 04/09/2017
11 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 27 14/08/2017
12 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 26 01/08/2017
13 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 25 19/07/2017
14 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 24 19/07/2017
15 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 23 19/07/2017
16 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 22 19/07/2017
17 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 21 19/07/2017
18 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 20 19/07/2017
19 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 19 19/07/2017
20 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 18 19/07/2017
21 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 17 19/07/2017
22 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 16 19/07/2017
23 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 15 19/07/2017
24 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 14 19/07/2017
25 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 13 19/07/2017
26 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 12 19/07/2017
27 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 11 19/07/2017
28 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 10 19/07/2017
29 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 9 19/07/2017
30 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 8 19/07/2017
31 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 7 19/07/2017
32 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 6 19/07/2017
33 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 5 19/07/2017
34 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 4 19/07/2017
35 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 3 19/07/2017
36 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 2 19/07/2017
37 Truyền Kỳ Dược Lão 2 – Chap 1 19/07/2017

Truyện Liên Quan

Yêu Thần Ký

Đạp Tuyết Động Mạn