Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tên khác: Tu Chân Liêu Thiên Quần
Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 02/12/2017

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy ‘Đạo hữu’ xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.

Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện…

Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 28 20/03/2018
2 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 27 15/03/2018
3 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 26 13/03/2018
4 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 25 10/03/2018
5 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 24 08/03/2018
6 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 23 28/02/2018
7 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 22 26/01/2018
8 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 21 19/01/2018
9 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 20 18/01/2018
10 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 19 10/01/2018
11 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 18 07/01/2018
12 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 17 01/01/2018
13 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 16 29/12/2017
14 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 15 28/12/2017
15 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 14 27/12/2017
16 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 13 23/12/2017
17 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 12 22/12/2017
18 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 11 18/12/2017
19 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 10 17/12/2017
20 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 9 16/12/2017
21 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 8 12/12/2017
22 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 7 11/12/2017
23 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 6 08/12/2017
24 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 5 07/12/2017
25 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 4 06/12/2017
26 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 3 05/12/2017
27 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 2 04/12/2017
28 Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần – Chap 1 02/12/2017

Truyện Liên Quan

Thánh Tổ

Thần Cư Động Mạn

Thiên Thanh

Quách Thiếu Hiệp