Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ

Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: SID
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 06/07/2016

“Quang minh thiên vương” và “Hắc ám thiên vương” phách lối, cuồng vọng, chẳng coi ai ra gì, đụng phải thiếu nữ thần bí tính tình nóng nảy, bạo lực, vận mệnh của bọn họ sẽ được viết tiếp thế nào đây…?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 26 27/02/2018
2 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 25 22/12/2016
3 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 24 11/12/2016
4 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 23 27/11/2016
5 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 22 21/11/2016
6 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 21 19/11/2016
7 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 20 17/11/2016
8 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 19 29/10/2016
9 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 18 27/10/2016
10 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 17 25/10/2016
11 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 16 22/10/2016
12 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 15 18/10/2016
13 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 14 18/09/2016
14 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 13 12/09/2016
15 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 12 02/09/2016
16 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 11.2 25/08/2016
17 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 11.1 23/08/2016
18 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 10 16/08/2016
19 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 9.2 10/08/2016
20 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 9.1 10/08/2016
21 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 8.2 09/08/2016
22 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 8.1 07/08/2016
23 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 7 22/07/2016
24 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 6 15/07/2016
25 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 5 06/07/2016
26 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 4 06/07/2016
27 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 3 06/07/2016
28 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 2 06/07/2016
29 Tuân Mệnh! Nữ Vương Bệ Hạ – Chap 1 06/07/2016