Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 09/11/2016

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 68 24/06/2017
2 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 67 21/06/2017
3 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 66 19/06/2017
4 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 65 16/06/2017
5 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 64 10/06/2017
6 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 63 08/06/2017
7 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 62 05/06/2017
8 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 61 03/06/2017
9 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 60 30/05/2017
10 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 59 26/05/2017
11 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 58 25/05/2017
12 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 57 20/05/2017
13 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 56 17/05/2017
14 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 55 13/05/2017
15 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 54 06/05/2017
16 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 53 03/05/2017
17 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 52 01/05/2017
18 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 51 26/04/2017
19 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 50 26/04/2017
20 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 49 26/04/2017
21 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 48 21/04/2017
22 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 47 16/04/2017
23 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 46 11/04/2017
24 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 45 09/04/2017
25 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 44 03/04/2017
26 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 43 29/03/2017
27 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 42 28/03/2017
28 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 41 23/03/2017
29 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 40 21/03/2017
30 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 39 18/03/2017
31 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 38 12/03/2017
32 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 37 08/03/2017
33 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 36 05/03/2017
34 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 35 02/03/2017
35 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 34 01/03/2017
36 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 33 25/02/2017
37 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 32 20/02/2017
38 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 31 14/02/2017
39 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 30 12/02/2017
40 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29 28/01/2017
41 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28 27/01/2017
42 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27 23/01/2017
43 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26 21/01/2017
44 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25 18/01/2017
45 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24 15/01/2017
46 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23 11/01/2017
47 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22 03/01/2017
48 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21 01/01/2017
49 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20 28/12/2016
50 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19 25/12/2016
51 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18 21/12/2016
52 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17 18/12/2016
53 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16 13/12/2016
54 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15 11/12/2016
55 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14 07/12/2016
56 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13 04/12/2016
57 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12 29/11/2016
58 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11 27/11/2016
59 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10 22/11/2016
60 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9 20/11/2016
61 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8 16/11/2016
62 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7 15/11/2016
63 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6 14/11/2016
64 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5 13/11/2016
65 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4 12/11/2016
66 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3 11/11/2016
67 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2 10/11/2016
68 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1 09/11/2016