Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 09/11/2016

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 41 23/03/2017
2 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 40 21/03/2017
3 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 39 18/03/2017
4 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 38 12/03/2017
5 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 37 08/03/2017
6 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 36 05/03/2017
7 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 35 02/03/2017
8 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 34 01/03/2017
9 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 33 25/02/2017
10 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 32 20/02/2017
11 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 31 14/02/2017
12 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 30 12/02/2017
13 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 29 28/01/2017
14 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 28 27/01/2017
15 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 27 23/01/2017
16 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 26 21/01/2017
17 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 25 18/01/2017
18 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 24 15/01/2017
19 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 23 11/01/2017
20 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 22 03/01/2017
21 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 21 01/01/2017
22 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 20 28/12/2016
23 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 19 25/12/2016
24 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 18 21/12/2016
25 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 17 18/12/2016
26 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 16 13/12/2016
27 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 15 11/12/2016
28 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 14 07/12/2016
29 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 13 04/12/2016
30 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 12 29/11/2016
31 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 11 27/11/2016
32 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 10 22/11/2016
33 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 9 20/11/2016
34 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 8 16/11/2016
35 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 7 15/11/2016
36 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 6 14/11/2016
37 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 5 13/11/2016
38 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 4 12/11/2016
39 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 3 11/11/2016
40 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 2 10/11/2016
41 Tuyệt Thế Võ Thần – Chap 1 09/11/2016