Vào Túi Ba Gang

Vào Túi Ba Gang

Tên khác: Không có
Tác giả: 苏北先森
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: ,
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Ngày thêm: 21/09/2016

Bị “thượng” ngay trong đêm say rượu. Tới phỏng vấn ở công ty mới, lại không ngờ tổng tài bá đạo đó chính là kẻ đã cùng mình mây mưa. Liệu chuyện của tiểu mỹ thụ và phúc hắc tổng tài sẽ tiếp diễn tới đâu…

Chương truyện · Xem từ đầu →