Vết Cắn Ngọt Ngào

Vết Cắn Ngọt Ngào

Tên khác: Không có
Tác giả: 锐思+伊凯
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Dịch Thuật Việt Trung, Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Ngày thêm: 26/08/2016

Yêu là giam cầm, chiếm hữu hay là dâng hiến và tự do. Mỹ thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc rơi vào tình yêu với một cô gái có dòng máu thấp hèn. Nhẹ nhàng cắn một cái, người là vật sở hữu của riêng ta.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 43 25/06/2017
2 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 42 18/06/2017
3 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 41 10/06/2017
4 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 40 03/06/2017
5 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 39 28/05/2017
6 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 38 20/05/2017
7 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 37 13/05/2017
8 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 36 06/05/2017
9 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 35 02/05/2017
10 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 34 22/04/2017
11 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 33 15/04/2017
12 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 32 09/04/2017
13 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 31 01/04/2017
14 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 30 18/03/2017
15 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 29 11/03/2017
16 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 28 05/03/2017
17 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 27.5 26/02/2017
18 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 27 25/02/2017
19 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 26 18/02/2017
20 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 25 12/02/2017
21 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 24 09/02/2017
22 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 23 08/02/2017
23 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 22 21/01/2017
24 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 21 14/01/2017
25 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 20 07/01/2017
26 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 19 31/12/2016
27 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 18 24/12/2016
28 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 17.5 19/12/2016
29 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 17 17/12/2016
30 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 16 10/12/2016
31 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 15 03/12/2016
32 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 14 26/11/2016
33 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 13.2 19/11/2016
34 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 13 19/11/2016
35 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 12 12/11/2016
36 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 11 05/11/2016
37 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 10 29/10/2016
38 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 9 22/10/2016
39 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 8 15/10/2016
40 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 7.2 08/10/2016
41 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 7 08/10/2016
42 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 6 01/10/2016
43 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 5 24/09/2016
44 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 4 17/09/2016
45 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 3 10/09/2016
46 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 2.5 04/09/2016
47 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 2 03/09/2016
48 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 1 27/08/2016
49 Vết Cắn Ngọt Ngào – Chap 0 26/08/2016