Vợ Ma

Vợ Ma

Tên khác: Ghost Wife
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , , ,
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 30/10/2016

Gisin, là loài có hình dạng con người nhưng thực chất là một con ma, thường hay nói những câu kì quặc như “Cưng có muốn làm vợ anh không…”. Và một ngày nọ, con ma này gặp được Eunah và bắt đầu theo đuổi cổ và sau đó chờ đợi để ăn thịt cổ

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Vợ Ma – Chap 53 07/09/2017
2 Vợ Ma – Chap 52 19/07/2017
3 Vợ Ma – Chap 51 13/07/2017
4 Vợ Ma – Chap 50 13/07/2017
5 Vợ Ma – Chap 49 13/07/2017
6 Vợ Ma – Chap 48 31/05/2017
7 Vợ Ma – Chap 47 30/05/2017
8 Vợ Ma – Chap 46 27/05/2017
9 Vợ Ma – Chap 45 24/05/2017
10 Vợ Ma – Chap 44 12/05/2017
11 Vợ Ma – Chap 43 01/05/2017
12 Vợ Ma – Chap 42 28/04/2017
13 Vợ Ma – Chap 41 28/04/2017
14 Vợ Ma – Chap 40 03/04/2017
15 Vợ Ma – Chap 39 31/03/2017
16 Vợ Ma – Chap 38 31/03/2017
17 Vợ Ma – Chap 37 14/03/2017
18 Vợ Ma – Chap 36 06/03/2017
19 Vợ Ma – Chap 35 25/02/2017
20 Vợ Ma – Chap 34 08/02/2017
21 Vợ Ma – Chap 33 02/02/2017
22 Vợ Ma – Chap 32 25/01/2017
23 Vợ Ma – Chap 31 21/01/2017
24 Vợ Ma – Chap 30 14/01/2017
25 Vợ Ma – Chap 29 07/01/2017
26 Vợ Ma – Chap 28 26/12/2016
27 Vợ Ma – Chap 27 25/12/2016
28 Vợ Ma – Chap 26 22/12/2016
29 Vợ Ma – Chap 25 09/12/2016
30 Vợ Ma – Chap 24 04/12/2016
31 Vợ Ma – Chap 23 22/11/2016
32 Vợ Ma – Chap 22 21/11/2016
33 Vợ Ma – Chap 21 16/11/2016
34 Vợ Ma – Chap 20 14/11/2016
35 Vợ Ma – Chap 19 04/11/2016
36 Vợ Ma – Chap 18 02/11/2016
37 Vợ Ma – Chap 17 31/10/2016
38 Vợ Ma – Chap 16 29/10/2016
39 Vợ Ma – Chap 15 29/10/2016
40 Vợ Ma – Chap 14 29/10/2016
41 Vợ Ma – Chap 13 29/10/2016
42 Vợ Ma – Chap 12 29/10/2016
43 Vợ Ma – Chap 11 29/10/2016
44 Vợ Ma – Chap 10 29/10/2016
45 Vợ Ma – Chap 9 29/10/2016
46 Vợ Ma – Chap 8 29/10/2016
47 Vợ Ma – Chap 7 29/10/2016
48 Vợ Ma – Chap 6 29/10/2016
49 Vợ Ma – Chap 5 29/10/2016
50 Vợ Ma – Chap 4 29/10/2016
51 Vợ Ma – Chap 3 29/10/2016
52 Vợ Ma – Chap 2 29/10/2016
53 Vợ Ma – Chap 1 29/10/2016