Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Tên khác: Không có
Tác giả: Ám Ma Sư
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 01/05/2017

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Võ Thần Chúa Tể – Chap 107 23/03/2018
2 Võ Thần Chúa Tể – Chap 106 21/03/2018
3 Võ Thần Chúa Tể – Chap 105 16/03/2018
4 Võ Thần Chúa Tể – Chap 104 12/03/2018
5 Võ Thần Chúa Tể – Chap 103 09/03/2018
6 Võ Thần Chúa Tể – Chap 102 06/03/2018
7 Võ Thần Chúa Tể – Chap 101 05/03/2018
8 Võ Thần Chúa Tể – Chap 100 02/03/2018
9 Võ Thần Chúa Tể – Chap 99 28/02/2018
10 Võ Thần Chúa Tể – Chap 98 25/02/2018
11 Võ Thần Chúa Tể – Chap 97 23/02/2018
12 Võ Thần Chúa Tể – Chap 96 18/02/2018
13 Võ Thần Chúa Tể – Chap 95 08/02/2018
14 Võ Thần Chúa Tể – Chap 94 03/02/2018
15 Võ Thần Chúa Tể – Chap 93 31/01/2018
16 Võ Thần Chúa Tể – Chap 92 26/01/2018
17 Võ Thần Chúa Tể – Chap 91 24/01/2018
18 Võ Thần Chúa Tể – Chap 90 21/01/2018
19 Võ Thần Chúa Tể – Chap 89 18/01/2018
20 Võ Thần Chúa Tể – Chap 88 12/01/2018
21 Võ Thần Chúa Tể – Chap 87 10/01/2018
22 Võ Thần Chúa Tể – Chap 86 08/01/2018
23 Võ Thần Chúa Tể – Chap 85 05/01/2018
24 Võ Thần Chúa Tể – Chap 84 01/01/2018
25 Võ Thần Chúa Tể – Chap 83 28/12/2017
26 Võ Thần Chúa Tể – Chap 82 25/12/2017
27 Võ Thần Chúa Tể – Chap 81 20/12/2017
28 Võ Thần Chúa Tể – Chap 80 17/12/2017
29 Võ Thần Chúa Tể – Chap 79 15/12/2017
30 Võ Thần Chúa Tể – Chap 78 12/12/2017
31 Võ Thần Chúa Tể – Chap 77 10/12/2017
32 Võ Thần Chúa Tể – Chap 76 08/12/2017
33 Võ Thần Chúa Tể – Chap 75 06/12/2017
34 Võ Thần Chúa Tể – Chap 74 03/12/2017
35 Võ Thần Chúa Tể – Chap 73 01/12/2017
36 Võ Thần Chúa Tể – Chap 72 29/11/2017
37 Võ Thần Chúa Tể – Chap 71 28/11/2017
38 Võ Thần Chúa Tể – Chap 70 26/11/2017
39 Võ Thần Chúa Tể – Chap 69 25/11/2017
40 Võ Thần Chúa Tể – Chap 68 24/11/2017
41 Võ Thần Chúa Tể – Chap 67 22/11/2017
42 Võ Thần Chúa Tể – Chap 66 20/11/2017
43 Võ Thần Chúa Tể – Chap 65 19/11/2017
44 Võ Thần Chúa Tể – Chap 64 16/11/2017
45 Võ Thần Chúa Tể – Chap 63 13/11/2017
46 Võ Thần Chúa Tể – Chap 62 11/11/2017
47 Võ Thần Chúa Tể – Chap 61 10/11/2017
48 Võ Thần Chúa Tể – Chap 60 08/11/2017
49 Võ Thần Chúa Tể – Chap 59 03/11/2017
50 Võ Thần Chúa Tể – Chap 58 02/11/2017
51 Võ Thần Chúa Tể – Chap 57 25/10/2017
52 Võ Thần Chúa Tể – Chap 56 24/10/2017
53 Võ Thần Chúa Tể – Chap 55 24/10/2017
54 Võ Thần Chúa Tể – Chap 54 17/10/2017
55 Võ Thần Chúa Tể – Chap 53 13/10/2017
56 Võ Thần Chúa Tể – Chap 52 07/10/2017
57 Võ Thần Chúa Tể – Chap 51 05/10/2017
58 Võ Thần Chúa Tể – Chap 50 03/10/2017
59 Võ Thần Chúa Tể – Chap 49 01/10/2017
60 Võ Thần Chúa Tể – Chap 48 25/09/2017
61 Võ Thần Chúa Tể – Chap 47 22/09/2017
62 Võ Thần Chúa Tể – Chap 46 18/09/2017
63 Võ Thần Chúa Tể – Chap 45 16/09/2017
64 Võ Thần Chúa Tể – Chap 44 13/09/2017
65 Võ Thần Chúa Tể – Chap 43 11/09/2017
66 Võ Thần Chúa Tể – Chap 42 03/09/2017
67 Võ Thần Chúa Tể – Chap 41 01/09/2017
68 Võ Thần Chúa Tể – Chap 40 30/08/2017
69 Võ Thần Chúa Tể – Chap 39 26/08/2017
70 Võ Thần Chúa Tể – Chap 38 22/08/2017
71 Võ Thần Chúa Tể – Chap 37 20/08/2017
72 Võ Thần Chúa Tể – Chap 36 18/08/2017
73 Võ Thần Chúa Tể – Chap 35 15/08/2017
74 Võ Thần Chúa Tể – Chap 34 13/08/2017
75 Võ Thần Chúa Tể – Chap 33 09/08/2017
76 Võ Thần Chúa Tể – Chap 32 05/08/2017
77 Võ Thần Chúa Tể – Chap 31 02/08/2017
78 Võ Thần Chúa Tể – Chap 30 31/07/2017
79 Võ Thần Chúa Tể – Chap 29 29/07/2017
80 Võ Thần Chúa Tể – Chap 28 26/07/2017
81 Võ Thần Chúa Tể – Chap 27 24/07/2017
82 Võ Thần Chúa Tể – Chap 26 21/07/2017
83 Võ Thần Chúa Tể – Chap 25 19/07/2017
84 Võ Thần Chúa Tể – Chap 24 26/06/2017
85 Võ Thần Chúa Tể – Chap 23 24/06/2017
86 Võ Thần Chúa Tể – Chap 22 22/06/2017
87 Võ Thần Chúa Tể – Chap 21 04/06/2017
88 Võ Thần Chúa Tể – Chap 20 03/06/2017
89 Võ Thần Chúa Tể – Chap 19 29/05/2017
90 Võ Thần Chúa Tể – Chap 18 28/05/2017
91 Võ Thần Chúa Tể – Chap 17 23/05/2017
92 Võ Thần Chúa Tể – Chap 16 22/05/2017
93 Võ Thần Chúa Tể – Chap 15 13/05/2017
94 Võ Thần Chúa Tể – Chap 14 12/05/2017
95 Võ Thần Chúa Tể – Chap 13 11/05/2017
96 Võ Thần Chúa Tể – Chap 12 10/05/2017
97 Võ Thần Chúa Tể – Chap 11 10/05/2017
98 Võ Thần Chúa Tể – Chap 10 09/05/2017
99 Võ Thần Chúa Tể – Chap 9 06/05/2017
100 Võ Thần Chúa Tể – Chap 8 06/05/2017
101 Võ Thần Chúa Tể – Chap 7 05/05/2017
102 Võ Thần Chúa Tể – Chap 6 04/05/2017
103 Võ Thần Chúa Tể – Chap 5 02/05/2017
104 Võ Thần Chúa Tể – Chap 4 01/05/2017
105 Võ Thần Chúa Tể – Chap 3 01/05/2017
106 Võ Thần Chúa Tể – Chap 2 01/05/2017
107 Võ Thần Chúa Tể – Chap 1 01/05/2017

Truyện Liên Quan

Yêu Thần Ký

Đạp Tuyết Động Mạn