Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , ,
Nguồn: Ngôn Phong, Truyện V1
Ngày thêm: 28/09/2016

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Ps: Hòa thân ở đây là việc kết hôn (của các thành viên hoàng tộc) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 39 17/01/2018
2 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 38 15/01/2018
3 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 37 11/01/2018
4 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 36 08/01/2018
5 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 35 03/01/2018
6 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 34 02/01/2018
7 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 33 31/12/2017
8 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 32 29/12/2017
9 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 31 06/11/2017
10 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 30 02/11/2017
11 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 29 08/08/2017
12 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 28 06/08/2017
13 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 27 26/06/2017
14 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 26 25/06/2017
15 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 25 29/04/2017
16 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 24 29/04/2017
17 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 23 27/04/2017
18 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 22 26/04/2017
19 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 21 24/04/2017
20 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 20 24/03/2017
21 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 19 23/03/2017
22 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 18 15/01/2017
23 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 17 08/01/2017
24 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 16 02/01/2017
25 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 15 02/01/2017
26 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 14 30/12/2016
27 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 13 27/12/2016
28 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 12 03/12/2016
29 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 11 25/11/2016
30 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 10 20/11/2016
31 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 9 15/11/2016
32 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 8 12/11/2016
33 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 7 28/10/2016
34 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 6 27/10/2016
35 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 5 23/10/2016
36 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 4 21/10/2016
37 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 3 07/10/2016
38 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 2 05/10/2016
39 Vương Gia! Không Nên A! – Chap 1 28/09/2016