Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi!

Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: A3 Manga, Truyện V1
Ngày thêm: 01/07/2016

Xuyên không bla bla bla…

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 261 21/03/2018
2 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 260 19/03/2018
3 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 259 18/03/2018
4 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 258 16/03/2018
5 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 257 13/03/2018
6 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 256 12/03/2018
7 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 255 11/03/2018
8 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 254 10/03/2018
9 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 253 09/03/2018
10 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 252 08/03/2018
11 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 251 26/02/2018
12 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 250 24/02/2018
13 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 249 21/02/2018
14 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 248 18/02/2018
15 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 247 18/02/2018
16 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 246 17/02/2018
17 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 245 17/02/2018
18 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 244 13/02/2018
19 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 243 11/02/2018
20 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 242 09/02/2018
21 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 241 06/02/2018
22 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 240 04/02/2018
23 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 239 02/02/2018
24 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 238 30/01/2018
25 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 237 27/01/2018
26 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 236 26/01/2018
27 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 235 23/01/2018
28 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 234 20/01/2018
29 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 233 19/01/2018
30 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 232 16/01/2018
31 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 231 13/01/2018
32 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 230 12/01/2018
33 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 229 10/01/2018
34 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 228 09/01/2018
35 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 227 07/01/2018
36 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 226 05/01/2018
37 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 225 03/01/2018
38 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 224 02/01/2018
39 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 223 31/12/2017
40 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 222 29/12/2017
41 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 221 26/12/2017
42 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 220 23/12/2017
43 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 219 22/12/2017
44 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 218 19/12/2017
45 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 217 16/12/2017
46 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 216 15/12/2017
47 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 215 12/12/2017
48 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 214 09/12/2017
49 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 213 08/12/2017
50 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 212 05/12/2017
51 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 211 02/12/2017
52 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 210 01/12/2017
53 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 209 28/11/2017
54 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 208 25/11/2017
55 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 207 24/11/2017
56 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 206 21/11/2017
57 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 205 18/11/2017
58 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 204 17/11/2017
59 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 203 14/11/2017
60 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 202 11/11/2017
61 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 201 10/11/2017
62 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 200 07/11/2017
63 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 199 04/11/2017
64 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 198 03/11/2017
65 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 197 31/10/2017
66 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 196 28/10/2017
67 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 195 27/10/2017
68 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 194 23/10/2017
69 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 193 20/10/2017
70 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 192 20/10/2017
71 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 191 17/10/2017
72 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 190 14/10/2017
73 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 189 13/10/2017
74 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 188 10/10/2017
75 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 187 07/10/2017
76 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 186 06/10/2017
77 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 185 03/10/2017
78 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 184 30/09/2017
79 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 183 29/09/2017
80 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 182 26/09/2017
81 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 181 23/09/2017
82 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 180 22/09/2017
83 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 179 19/09/2017
84 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 178 16/09/2017
85 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 177 15/09/2017
86 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 176 12/09/2017
87 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 175 10/09/2017
88 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 174 08/09/2017
89 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 173 05/09/2017
90 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 172 03/09/2017
91 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 171 03/09/2017
92 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 170 29/08/2017
93 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 169 27/08/2017
94 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 168 25/08/2017
95 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 167 22/08/2017
96 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 166 20/08/2017
97 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 165 18/08/2017
98 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 164 15/08/2017
99 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 163 13/08/2017
100 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 162 12/08/2017
101 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 161 11/08/2017
102 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 160 11/08/2017
103 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 159 10/08/2017
104 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 158 10/08/2017
105 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 157 09/08/2017
106 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 156 09/08/2017
107 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 155 08/08/2017
108 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 154 08/08/2017
109 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 153 07/08/2017
110 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 152 06/08/2017
111 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 151 05/08/2017
112 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 150 04/08/2017
113 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 149 03/08/2017
114 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 148 03/08/2017
115 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 147 02/08/2017
116 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 146 02/08/2017
117 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 145 01/08/2017
118 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 144 01/08/2017
119 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 143 31/07/2017
120 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 142 31/07/2017
121 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 141 30/07/2017
122 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 140 30/07/2017
123 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 139 29/07/2017
124 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 138 29/07/2017
125 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 137 28/07/2017
126 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 136 28/07/2017
127 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 135 27/07/2017
128 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 134 27/07/2017
129 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 133 26/07/2017
130 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 132 26/07/2017
131 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 131 25/07/2017
132 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 130 24/07/2017
133 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 129 24/07/2017
134 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 128 23/07/2017
135 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 127 23/07/2017
136 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 126 22/07/2017
137 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 125 22/07/2017
138 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 124 21/07/2017
139 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 123 21/07/2017
140 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 122 20/07/2017
141 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 121 20/07/2017
142 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 120 19/07/2017
143 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 119 19/07/2017
144 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 118 18/07/2017
145 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 117 18/07/2017
146 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 116 17/07/2017
147 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 115 17/07/2017
148 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 114 16/07/2017
149 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 113 16/07/2017
150 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 112 15/07/2017
151 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 111 15/07/2017
152 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 110 15/07/2017
153 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 109 14/07/2017
154 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 108 14/07/2017
155 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 107 13/07/2017
156 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 106 13/07/2017
157 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 105 12/07/2017
158 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 104 12/07/2017
159 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 103 11/07/2017
160 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 102 11/07/2017
161 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 101 10/07/2017
162 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 100 10/07/2017
163 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 99 09/07/2017
164 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 98 09/07/2017
165 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 97 08/07/2017
166 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 96 08/07/2017
167 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 95 07/07/2017
168 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 94 07/07/2017
169 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 93 06/07/2017
170 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 92 05/07/2017
171 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 91 05/07/2017
172 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 90 04/07/2017
173 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 89 04/07/2017
174 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 88 03/07/2017
175 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 87 03/07/2017
176 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 86 03/07/2017
177 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 85 02/07/2017
178 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 84 02/07/2017
179 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 83 01/07/2017
180 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 82 01/07/2017
181 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 81 30/06/2017
182 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 80 29/06/2017
183 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 79 29/06/2017
184 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 78 28/06/2017
185 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 77 27/06/2017
186 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 76 27/06/2017
187 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 75 26/06/2017
188 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 74 26/06/2017
189 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 73 25/06/2017
190 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 72 24/06/2017
191 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 71 23/06/2017
192 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 70 23/06/2017
193 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 69 22/06/2017
194 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 68 21/06/2017
195 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 67 20/06/2017
196 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 66 20/06/2017
197 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 65 19/06/2017
198 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 64 19/06/2017
199 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 63 18/06/2017
200 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 62 17/06/2017
201 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 61 16/06/2017
202 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 60 15/06/2017
203 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 59 14/06/2017
204 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 58 13/06/2017
205 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 57 12/06/2017
206 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 56 11/06/2017
207 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 55 10/06/2017
208 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 54 09/06/2017
209 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 53 08/06/2017
210 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 52 24/02/2017
211 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 51 24/02/2017
212 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 50 23/02/2017
213 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 49 12/01/2017
214 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 48 25/12/2016
215 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 47 29/11/2016
216 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 46 02/11/2016
217 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 45 19/10/2016
218 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 44 18/10/2016
219 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 43 13/10/2016
220 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 42 10/10/2016
221 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 41 04/10/2016
222 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 40 30/09/2016
223 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 39 27/09/2016
224 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 38 19/09/2016
225 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 37 15/09/2016
226 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 36 09/09/2016
227 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 35 08/09/2016
228 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 34 03/09/2016
229 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 33 01/09/2016
230 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 32 29/08/2016
231 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 31 21/08/2016
232 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 30 18/08/2016
233 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 29 15/08/2016
234 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 28 12/08/2016
235 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 27 11/08/2016
236 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 26 08/08/2016
237 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 25 06/08/2016
238 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 24 05/08/2016
239 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 23 01/08/2016
240 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 22 31/07/2016
241 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 21 29/07/2016
242 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 20 27/07/2016
243 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 19 24/07/2016
244 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 18 21/07/2016
245 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 17 15/07/2016
246 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 16 14/07/2016
247 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 15 13/07/2016
248 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 14 11/07/2016
249 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 13 07/07/2016
250 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 12 03/07/2016
251 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 11 01/07/2016
252 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 10 01/07/2016
253 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 9 01/07/2016
254 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 8 01/07/2016
255 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 7 01/07/2016
256 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 6 01/07/2016
257 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 5 01/07/2016
258 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 4 01/07/2016
259 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 3 01/07/2016
260 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 2 01/07/2016
261 Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi! – Chap 1 01/07/2016