Witch Hunter

Witch Hunter

Tên khác: Thợ Săn Phù Thủy
Tác giả: Cho Jung-man
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , , , ,
Nguồn: Death Place, Tổng Hợp Nhiều Nguồn
Ngày thêm: 02/08/2016

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là “Supporter” để tần công con người. Nhưng… vì lí do gì mà họ làm như vậy?

Những kẻ sống sót đã tìm được những người có khả năng đấu lại được với phù thủy và gọi họ là witch hunter (thợ săn phù thủy – WH)! Tasha Godspell là một trong những WH mạnh nhất, cùng supporter là quả bí ngô , anh đã chiến đấu với rất nhiều phù thủy nhưng liệu anh có thực sự căm ghét họ?

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Witch Hunter – Chap 180 11/01/2018
2 Witch Hunter – Chap 179 11/01/2018
3 Witch Hunter – Chap 178.5 11/12/2017
4 Witch Hunter – Chap 178 11/12/2017
5 Witch Hunter – Chap 177.5 11/12/2017
6 Witch Hunter – Chap 177 21/09/2017
7 Witch Hunter – Chap 176 29/08/2017
8 Witch Hunter – Chap 175 29/08/2017
9 Witch Hunter – Chap 174 29/08/2017
10 Witch Hunter – Chap 173 17/08/2017
11 Witch Hunter – Chap 172 31/07/2017
12 Witch Hunter – Chap 171 17/07/2017
13 Witch Hunter – Chap 170 14/07/2017
14 Witch Hunter – Chap 169 13/07/2017
15 Witch Hunter – Chap 168 07/07/2017
16 Witch Hunter – Chap 167 05/07/2017
17 Witch Hunter – Chap 166 02/07/2017
18 Witch Hunter – Chap 165 02/07/2017
19 Witch Hunter – Chap 164 27/06/2017
20 Witch Hunter – Chap 163 05/10/2016
21 Witch Hunter – Chap 162 01/08/2016
22 Witch Hunter – Chap 161 01/08/2016
23 Witch Hunter – Chap 160 01/08/2016
24 Witch Hunter – Chap 159 01/08/2016
25 Witch Hunter – Chap 158 01/08/2016
26 Witch Hunter – Chap 157 01/08/2016
27 Witch Hunter – Chap 156 01/08/2016
28 Witch Hunter – Chap 155 01/08/2016
29 Witch Hunter – Chap 154 01/08/2016
30 Witch Hunter – Chap 153 01/08/2016
31 Witch Hunter – Chap 152 01/08/2016
32 Witch Hunter – Chap 151 01/08/2016
33 Witch Hunter – Chap 150 01/08/2016
34 Witch Hunter – Chap 149 01/08/2016
35 Witch Hunter – Chap 148 01/08/2016
36 Witch Hunter – Chap 147 01/08/2016
37 Witch Hunter – Chap 146 01/08/2016
38 Witch Hunter – Chap 145 01/08/2016
39 Witch Hunter – Chap 144 01/08/2016
40 Witch Hunter – Chap 143 01/08/2016
41 Witch Hunter – Chap 142 01/08/2016
42 Witch Hunter – Chap 141 01/08/2016
43 Witch Hunter – Chap 140 01/08/2016
44 Witch Hunter – Chap 139 01/08/2016
45 Witch Hunter – Chap 138 01/08/2016
46 Witch Hunter – Chap 137 01/08/2016
47 Witch Hunter – Chap 136 01/08/2016
48 Witch Hunter – Chap 121 01/08/2016
49 Witch Hunter – Chap 120 01/08/2016
50 Witch Hunter – Chap 119 01/08/2016
51 Witch Hunter – Chap 118 01/08/2016
52 Witch Hunter – Chap 117 01/08/2016
53 Witch Hunter – Chap 116 01/08/2016
54 Witch Hunter – Chap 115 01/08/2016
55 Witch Hunter – Chap 114 01/08/2016
56 Witch Hunter – Chap 113 01/08/2016
57 Witch Hunter – Chap 112 01/08/2016
58 Witch Hunter – Chap 111 01/08/2016
59 Witch Hunter – Chap 110 01/08/2016
60 Witch Hunter – Chap 109 01/08/2016
61 Witch Hunter – Chap 108 01/08/2016
62 Witch Hunter – Chap 107 01/08/2016
63 Witch Hunter – Chap 106 01/08/2016
64 Witch Hunter – Chap 105 01/08/2016
65 Witch Hunter – Chap 104 01/08/2016
66 Witch Hunter – Chap 103 01/08/2016
67 Witch Hunter – Chap 102 01/08/2016
68 Witch Hunter – Chap 101 01/08/2016
69 Witch Hunter – Chap 100 01/08/2016
70 Witch Hunter – Chap 99 01/08/2016
71 Witch Hunter – Chap 98 01/08/2016
72 Witch Hunter – Chap 97 01/08/2016
73 Witch Hunter – Chap 96 01/08/2016
74 Witch Hunter – Chap 95 01/08/2016
75 Witch Hunter – Chap 94 01/08/2016
76 Witch Hunter – Chap 93 01/08/2016
77 Witch Hunter – Chap 92 01/08/2016
78 Witch Hunter – Chap 91 01/08/2016
79 Witch Hunter – Chap 90 01/08/2016
80 Witch Hunter – Chap 89 01/08/2016
81 Witch Hunter – Chap 88 01/08/2016
82 Witch Hunter – Chap 87 01/08/2016
83 Witch Hunter – Chap 86 01/08/2016
84 Witch Hunter – Chap 85 01/08/2016
85 Witch Hunter – Chap 84 01/08/2016
86 Witch Hunter – Chap 83 01/08/2016
87 Witch Hunter – Chap 82 01/08/2016
88 Witch Hunter – Chap 81 01/08/2016
89 Witch Hunter – Chap 80 01/08/2016
90 Witch Hunter – Chap 79 01/08/2016
91 Witch Hunter – Chap 78 01/08/2016
92 Witch Hunter – Chap 77 01/08/2016
93 Witch Hunter – Chap 76 01/08/2016
94 Witch Hunter – Chap 75 01/08/2016
95 Witch Hunter – Chap 74 01/08/2016
96 Witch Hunter – Chap 73 01/08/2016
97 Witch Hunter – Chap 72 01/08/2016
98 Witch Hunter – Chap 71 01/08/2016
99 Witch Hunter – Chap 70 01/08/2016
100 Witch Hunter – Chap 69 01/08/2016
101 Witch Hunter – Chap 68 01/08/2016
102 Witch Hunter – Chap 67 01/08/2016
103 Witch Hunter – Chap 66 01/08/2016
104 Witch Hunter – Chap 65 01/08/2016
105 Witch Hunter – Chap 64 01/08/2016
106 Witch Hunter – Chap 63 01/08/2016
107 Witch Hunter – Chap 62 01/08/2016
108 Witch Hunter – Chap 61 01/08/2016
109 Witch Hunter – Chap 60 01/08/2016
110 Witch Hunter – Chap 59 01/08/2016
111 Witch Hunter – Chap 58 01/08/2016
112 Witch Hunter – Chap 57 01/08/2016
113 Witch Hunter – Chap 56 01/08/2016
114 Witch Hunter – Chap 55 01/08/2016
115 Witch Hunter – Chap 54 01/08/2016
116 Witch Hunter – Chap 53 01/08/2016
117 Witch Hunter – Chap 52 01/08/2016
118 Witch Hunter – Chap 51 01/08/2016
119 Witch Hunter – Chap 50 01/08/2016
120 Witch Hunter – Chap 49 01/08/2016
121 Witch Hunter – Chap 48 01/08/2016
122 Witch Hunter – Chap 47 01/08/2016
123 Witch Hunter – Chap 46 01/08/2016
124 Witch Hunter – Chap 45 01/08/2016
125 Witch Hunter – Chap 44 01/08/2016
126 Witch Hunter – Chap 43 01/08/2016
127 Witch Hunter – Chap 42 01/08/2016
128 Witch Hunter – Chap 41 01/08/2016
129 Witch Hunter – Chap 40 01/08/2016
130 Witch Hunter – Chap 39 01/08/2016
131 Witch Hunter – Chap 38 01/08/2016
132 Witch Hunter – Chap 37 01/08/2016
133 Witch Hunter – Chap 36 01/08/2016
134 Witch Hunter – Chap 35 01/08/2016
135 Witch Hunter – Chap 34 01/08/2016
136 Witch Hunter – Chap 33 01/08/2016
137 Witch Hunter – Chap 32 01/08/2016
138 Witch Hunter – Chap 31 01/08/2016
139 Witch Hunter – Chap 30 01/08/2016
140 Witch Hunter – Chap 29 01/08/2016
141 Witch Hunter – Chap 28 01/08/2016
142 Witch Hunter – Chap 27 01/08/2016
143 Witch Hunter – Chap 26 01/08/2016
144 Witch Hunter – Chap 25 01/08/2016
145 Witch Hunter – Chap 24 01/08/2016
146 Witch Hunter – Chap 23 01/08/2016
147 Witch Hunter – Chap 22 01/08/2016
148 Witch Hunter – Chap 21 01/08/2016
149 Witch Hunter – Chap 20 01/08/2016
150 Witch Hunter – Chap 19 01/08/2016
151 Witch Hunter – Chap 18 01/08/2016
152 Witch Hunter – Chap 17 01/08/2016
153 Witch Hunter – Chap 16 01/08/2016
154 Witch Hunter – Chap 15 01/08/2016
155 Witch Hunter – Chap 14 01/08/2016
156 Witch Hunter – Chap 13 01/08/2016
157 Witch Hunter – Chap 12 01/08/2016
158 Witch Hunter – Chap 11 01/08/2016
159 Witch Hunter – Chap 10 01/08/2016
160 Witch Hunter – Chap 9 01/08/2016
161 Witch Hunter – Chap 8 01/08/2016
162 Witch Hunter – Chap 7 01/08/2016
163 Witch Hunter – Chap 6 01/08/2016
164 Witch Hunter – Chap 5 01/08/2016
165 Witch Hunter – Chap 4 01/08/2016
166 Witch Hunter – Chap 3 01/08/2016
167 Witch Hunter – Chap 2 01/08/2016
168 Witch Hunter – Chap 1 01/08/2016

Truyện Liên Quan

One-Punch Man

ONE, Murata Yuusuke

Phượng Tù Hoàng

Miêu Quân Tiếu Trư

Fuuka

Seo Kouji

Hive

Kim Gyu Sam