Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

Tên khác: Tales of Demons And Gods
Tác giả: Đạp Tuyết Động Mạn
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Ham Truyện
Ngày thêm: 03/07/2016

Yêu thần vừa xuất, ai dám tranh phong?
Yêu Linh Sư mạnh nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong… Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán… Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần Chi Vương, để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi!

Chương truyện · Xem từ đầu →

#ChươngNgày đăng
1 Yêu Thần Ký – Chap 161.5 14/02/2018
2 Yêu Thần Ký – Chap 161 10/02/2018
3 Yêu Thần Ký – Chap 160.5 07/02/2018
4 Yêu Thần Ký – Chap 160 03/02/2018
5 Yêu Thần Ký – Chap 159.5 31/01/2018
6 Yêu Thần Ký – Chap 159 27/01/2018
7 Yêu Thần Ký – Chap 158.5 24/01/2018
8 Yêu Thần Ký – Chap 158 20/01/2018
9 Yêu Thần Ký – Chap 157.5 17/01/2018
10 Yêu Thần Ký – Chap 157 13/01/2018
11 Yêu Thần Ký – Chap 156.5 10/01/2018
12 Yêu Thần Ký – Chap 156 06/01/2018
13 Yêu Thần Ký – Chap 155.5 04/01/2018
14 Yêu Thần Ký – Chap 155 30/12/2017
15 Yêu Thần Ký – Chap 154.5 27/12/2017
16 Yêu Thần Ký – Chap 154 23/12/2017
17 Yêu Thần Ký – Chap 153.5 20/12/2017
18 Yêu Thần Ký – Chap 153 16/12/2017
19 Yêu Thần Ký – Chap 152.5 13/12/2017
20 Yêu Thần Ký – Chap 152 09/12/2017
21 Yêu Thần Ký – Chap 151.5 07/12/2017
22 Yêu Thần Ký – Chap 151 02/12/2017
23 Yêu Thần Ký – Chap 150.5 29/11/2017
24 Yêu Thần Ký – Chap 150 25/11/2017
25 Yêu Thần Ký – Chap 149.5 22/11/2017
26 Yêu Thần Ký – Chap 149 18/11/2017
27 Yêu Thần Ký – Chap 148.5 11/11/2017
28 Yêu Thần Ký – Chap 148 09/11/2017
29 Yêu Thần Ký – Chap 147.5 08/11/2017
30 Yêu Thần Ký – Chap 147 04/11/2017
31 Yêu Thần Ký – Chap 146.5 01/11/2017
32 Yêu Thần Ký – Chap 146 29/10/2017
33 Yêu Thần Ký – Chap 145.5 25/10/2017
34 Yêu Thần Ký – Chap 145 23/10/2017
35 Yêu Thần Ký – Chap 144.5 17/10/2017
36 Yêu Thần Ký – Chap 144 14/10/2017
37 Yêu Thần Ký – Chap 143 30/09/2017
38 Yêu Thần Ký – Chap 142.5 25/09/2017
39 Yêu Thần Ký – Chap 142 23/09/2017
40 Yêu Thần Ký – Chap 141.5 13/09/2017
41 Yêu Thần Ký – Chap 141 13/09/2017
42 Yêu Thần Ký – Chap 140.5 06/09/2017
43 Yêu Thần Ký – Chap 140 03/09/2017
44 Yêu Thần Ký – Chap 139.5 30/08/2017
45 Yêu Thần Ký – Chap 139 27/08/2017
46 Yêu Thần Ký – Chap 138.5 23/08/2017
47 Yêu Thần Ký – Chap 138 20/08/2017
48 Yêu Thần Ký – Chap 137.5 16/08/2017
49 Yêu Thần Ký – Chap 137 12/08/2017
50 Yêu Thần Ký – Chap 136.5 09/08/2017
51 Yêu Thần Ký – Chap 136 05/08/2017
52 Yêu Thần Ký – Chap 135.5 02/08/2017
53 Yêu Thần Ký – Chap 135 29/07/2017
54 Yêu Thần Ký – Chap 134.5 26/07/2017
55 Yêu Thần Ký – Chap 134 23/07/2017
56 Yêu Thần Ký – Chap 133.5 19/07/2017
57 Yêu Thần Ký – Chap 133 15/07/2017
58 Yêu Thần Ký – Chap 132.5 12/07/2017
59 Yêu Thần Ký – Chap 132 09/07/2017
60 Yêu Thần Ký – Chap 131.5 05/07/2017
61 Yêu Thần Ký – Chap 131 03/07/2017
62 Yêu Thần Ký – Chap 130.5 26/06/2017
63 Yêu Thần Ký – Chap 130 19/06/2017
64 Yêu Thần Ký – Chap 129.5 07/06/2017
65 Yêu Thần Ký – Chap 129 03/06/2017
66 Yêu Thần Ký – Chap 128.5 28/05/2017
67 Yêu Thần Ký – Chap 128 24/05/2017
68 Yêu Thần Ký – Chap 127.5 22/05/2017
69 Yêu Thần Ký – Chap 127 17/05/2017
70 Yêu Thần Ký – Chap 126.5 14/05/2017
71 Yêu Thần Ký – Chap 126 10/05/2017
72 Yêu Thần Ký – Chap 125.5 07/05/2017
73 Yêu Thần Ký – Chap 125 03/05/2017
74 Yêu Thần Ký – Chap 124.5 26/04/2017
75 Yêu Thần Ký – Chap 124 23/04/2017
76 Yêu Thần Ký – Chap 123.5 20/04/2017
77 Yêu Thần Ký – Chap 123 17/04/2017
78 Yêu Thần Ký – Chap 122.5 10/04/2017
79 Yêu Thần Ký – Chap 122 07/04/2017
80 Yêu Thần Ký – Chap 121.5 06/04/2017
81 Yêu Thần Ký – Chap 121 03/04/2017
82 Yêu Thần Ký – Chap 120.5 29/03/2017
83 Yêu Thần Ký – Chap 120 26/03/2017
84 Yêu Thần Ký – Chap 119.5 23/03/2017
85 Yêu Thần Ký – Chap 119 20/03/2017
86 Yêu Thần Ký – Chap 118.5 15/03/2017
87 Yêu Thần Ký – Chap 118 12/03/2017
88 Yêu Thần Ký – Chap 117.5 08/03/2017
89 Yêu Thần Ký – Chap 117 06/03/2017
90 Yêu Thần Ký – Chap 116.5 02/03/2017
91 Yêu Thần Ký – Chap 116 28/02/2017
92 Yêu Thần Ký – Chap 115.5 22/02/2017
93 Yêu Thần Ký – Chap 115 20/02/2017
94 Yêu Thần Ký – Chap 114.5 15/02/2017
95 Yêu Thần Ký – Chap 114 13/02/2017
96 Yêu Thần Ký – Chap 113.5 03/02/2017
97 Yêu Thần Ký – Chap 113 25/01/2017
98 Yêu Thần Ký – Chap 112.5 18/01/2017
99 Yêu Thần Ký – Chap 112 12/01/2017
100 Yêu Thần Ký – Chap 111.5 05/01/2017
101 Yêu Thần Ký – Chap 111 28/12/2016
102 Yêu Thần Ký – Chap 110.5 26/12/2016
103 Yêu Thần Ký – Chap 110 22/12/2016
104 Yêu Thần Ký – Chap 109.5 19/12/2016
105 Yêu Thần Ký – Chap 109 14/12/2016
106 Yêu Thần Ký – Chap 108.5 12/12/2016
107 Yêu Thần Ký – Chap 108 07/12/2016
108 Yêu Thần Ký – Chap 107.5 05/12/2016
109 Yêu Thần Ký – Chap 107 01/12/2016
110 Yêu Thần Ký – Chap 106.5 26/11/2016
111 Yêu Thần Ký – Chap 106 23/11/2016
112 Yêu Thần Ký – Chap 105.5 19/11/2016
113 Yêu Thần Ký – Chap 105 16/11/2016
114 Yêu Thần Ký – Chap 104.5 13/11/2016
115 Yêu Thần Ký – Chap 104 09/11/2016
116 Yêu Thần Ký – Chap 103.5 07/11/2016
117 Yêu Thần Ký – Chap 103 02/11/2016
118 Yêu Thần Ký – Chap 102.5 30/10/2016
119 Yêu Thần Ký – Chap 102 26/10/2016
120 Yêu Thần Ký – Chap 101.5 23/10/2016
121 Yêu Thần Ký – Chap 101 19/10/2016
122 Yêu Thần Ký – Chap 100.5 15/10/2016
123 Yêu Thần Ký – Chap 100 13/10/2016
124 Yêu Thần Ký – Chap 99.5 09/10/2016
125 Yêu Thần Ký – Chap 99 02/10/2016
126 Yêu Thần Ký – Chap 98.5 27/09/2016
127 Yêu Thần Ký – Chap 98 25/09/2016
128 Yêu Thần Ký – Chap 97.5 21/09/2016
129 Yêu Thần Ký – Chap 97 14/09/2016
130 Yêu Thần Ký – Chap 96.5 11/09/2016
131 Yêu Thần Ký – Chap 96 07/09/2016
132 Yêu Thần Ký – Chap 95.5 03/09/2016
133 Yêu Thần Ký – Chap 95 30/08/2016
134 Yêu Thần Ký – Chap 94.5 24/08/2016
135 Yêu Thần Ký – Chap 94 21/08/2016
136 Yêu Thần Ký – Chap 93.5 17/08/2016
137 Yêu Thần Ký – Chap 93 13/08/2016
138 Yêu Thần Ký – Chap 92.5 07/08/2016
139 Yêu Thần Ký – Chap 92 03/08/2016
140 Yêu Thần Ký – Chap 91.5 31/07/2016
141 Yêu Thần Ký – Chap 91 27/07/2016
142 Yêu Thần Ký – Chap 90.5 25/07/2016
143 Yêu Thần Ký – Chap 90 21/07/2016
144 Yêu Thần Ký – Chap 89.5 18/07/2016
145 Yêu Thần Ký – Chap 89 13/07/2016
146 Yêu Thần Ký – Chap 88.5 10/07/2016
147 Yêu Thần Ký – Chap 88 05/07/2016
148 Yêu Thần Ký – Chap 87.5 03/07/2016
149 Yêu Thần Ký – Chap 87 03/07/2016
150 Yêu Thần Ký – Chap 86.5 03/07/2016
151 Yêu Thần Ký – Chap 86 03/07/2016
152 Yêu Thần Ký – Chap 85.5 03/07/2016
153 Yêu Thần Ký – Chap 85 03/07/2016
154 Yêu Thần Ký – Chap 84.5 03/07/2016
155 Yêu Thần Ký – Chap 84 03/07/2016
156 Yêu Thần Ký – Chap 83.5 03/07/2016
157 Yêu Thần Ký – Chap 83 03/07/2016
158 Yêu Thần Ký – Chap 82.5 03/07/2016
159 Yêu Thần Ký – Chap 82 03/07/2016
160 Yêu Thần Ký – Chap 81 03/07/2016
161 Yêu Thần Ký – Chap 80 03/07/2016
162 Yêu Thần Ký – Chap 79 03/07/2016
163 Yêu Thần Ký – Chap 78 03/07/2016
164 Yêu Thần Ký – Chap 77 03/07/2016
165 Yêu Thần Ký – Chap 76 03/07/2016
166 Yêu Thần Ký – Chap 75 03/07/2016
167 Yêu Thần Ký – Chap 74 03/07/2016
168 Yêu Thần Ký – Chap 73 03/07/2016
169 Yêu Thần Ký – Chap 72 03/07/2016
170 Yêu Thần Ký – Chap 71 03/07/2016
171 Yêu Thần Ký – Chap 70 03/07/2016
172 Yêu Thần Ký – Chap 69 03/07/2016
173 Yêu Thần Ký – Chap 68 03/07/2016
174 Yêu Thần Ký – Chap 67 03/07/2016
175 Yêu Thần Ký – Chap 66 03/07/2016
176 Yêu Thần Ký – Chap 65 03/07/2016
177 Yêu Thần Ký – Chap 64 03/07/2016
178 Yêu Thần Ký – Chap 63 03/07/2016
179 Yêu Thần Ký – Chap 62 03/07/2016
180 Yêu Thần Ký – Chap 61 03/07/2016
181 Yêu Thần Ký – Chap 60 03/07/2016
182 Yêu Thần Ký – Chap 59 03/07/2016
183 Yêu Thần Ký – Chap 58 03/07/2016
184 Yêu Thần Ký – Chap 57 03/07/2016
185 Yêu Thần Ký – Chap 56 03/07/2016
186 Yêu Thần Ký – Chap 55 03/07/2016
187 Yêu Thần Ký – Chap 54 03/07/2016
188 Yêu Thần Ký – Chap 53 03/07/2016
189 Yêu Thần Ký – Chap 52 03/07/2016
190 Yêu Thần Ký – Chap 51 03/07/2016
191 Yêu Thần Ký – Chap 50 03/07/2016
192 Yêu Thần Ký – Chap 49 03/07/2016
193 Yêu Thần Ký – Chap 48 03/07/2016
194 Yêu Thần Ký – Chap 47 03/07/2016
195 Yêu Thần Ký – Chap 46 03/07/2016
196 Yêu Thần Ký – Chap 45 03/07/2016
197 Yêu Thần Ký – Chap 44 03/07/2016
198 Yêu Thần Ký – Chap 43 03/07/2016
199 Yêu Thần Ký – Chap 42 03/07/2016
200 Yêu Thần Ký – Chap 41 03/07/2016
201 Yêu Thần Ký – Chap 40 03/07/2016
202 Yêu Thần Ký – Chap 39 03/07/2016
203 Yêu Thần Ký – Chap 38 03/07/2016
204 Yêu Thần Ký – Chap 37 03/07/2016
205 Yêu Thần Ký – Chap 36 03/07/2016
206 Yêu Thần Ký – Chap 35 03/07/2016
207 Yêu Thần Ký – Chap 34 03/07/2016
208 Yêu Thần Ký – Chap 33 03/07/2016
209 Yêu Thần Ký – Chap 32 03/07/2016
210 Yêu Thần Ký – Chap 31 03/07/2016
211 Yêu Thần Ký – Chap 30 03/07/2016
212 Yêu Thần Ký – Chap 29 03/07/2016
213 Yêu Thần Ký – Chap 28 03/07/2016
214 Yêu Thần Ký – Chap 27 03/07/2016
215 Yêu Thần Ký – Chap 26 03/07/2016
216 Yêu Thần Ký – Chap 25 03/07/2016
217 Yêu Thần Ký – Chap 24 03/07/2016
218 Yêu Thần Ký – Chap 23 03/07/2016
219 Yêu Thần Ký – Chap 22 03/07/2016
220 Yêu Thần Ký – Chap 21 03/07/2016
221 Yêu Thần Ký – Chap 20 03/07/2016
222 Yêu Thần Ký – Chap 19 03/07/2016
223 Yêu Thần Ký – Chap 18 03/07/2016
224 Yêu Thần Ký – Chap 17 03/07/2016
225 Yêu Thần Ký – Chap 16 03/07/2016
226 Yêu Thần Ký – Chap 15 03/07/2016
227 Yêu Thần Ký – Chap 14 03/07/2016
228 Yêu Thần Ký – Chap 13 03/07/2016
229 Yêu Thần Ký – Chap 12 03/07/2016
230 Yêu Thần Ký – Chap 11 03/07/2016
231 Yêu Thần Ký – Chap 10 03/07/2016
232 Yêu Thần Ký – Chap 9 03/07/2016
233 Yêu Thần Ký – Chap 8 03/07/2016
234 Yêu Thần Ký – Chap 7 03/07/2016
235 Yêu Thần Ký – Chap 6 03/07/2016
236 Yêu Thần Ký – Chap 5 03/07/2016
237 Yêu Thần Ký – Chap 4 03/07/2016
238 Yêu Thần Ký – Chap 3 03/07/2016
239 Yêu Thần Ký – Chap 2 03/07/2016
240 Yêu Thần Ký – Chap 1 03/07/2016