Yêu Túc Sơn

Yêu Túc Sơn

Tên khác: Không có
Tác giả: Dư Trụ
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: , , , ,
Nguồn: Comic VN
Ngày thêm: 22/11/2016

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây…

Chương truyện · Xem từ đầu →